Aanspreeklikheid vir skade aan elektroniese data

Veronderstel u of 'n werknemer beskadig per ongeluk elektroniese data wat aan 'n kliënt behoort. As die kliënt jou firma aanspoor vir die koste van die rekonstruksie van die data, sal die pak gedek word deur u algemene aanspreeklikheidsbeleid ? Die antwoord is waarskynlik nee. U kan egter 'n dekking vir data-verwante eise terugkoop via ' n endossement .

Skade aan elektroniese data

Die meeste algemene aanspreeklikheidsbeleid bevat 'n breë elektroniese data- uitsluiting .

Die uitsluiting is onder Liggaamlike Besering en Eiendomsskade Aanspreeklikheid. Dit elimineer dekking vir skade wat voortspruit uit enige van die volgende:

Die betekenis van elektroniese data word verduidelik in 'n lang definisie vervat in die uitsluiting. In wese beteken die term inligting, feite of programme wat op rekenaarprogrammatuur gestoor, gebruik of geskep word.

Nie Tangible Property

Algemene aanspreeklikheidsbeleid onderskei tussen tasbare en ontasbare eiendom. Tasbare eiendom is eiendom wat aangeraak of gevoel kan word. Voorbeelde is 'n lessenaar en 'n rekenaar. Ontasbare eiendom het geen fisiese stof nie. 'N Voorbeeld is 'n kopiereg.

Skade aan elektroniese data kwalifiseer nie as eiendomskade onder 'n algemene aanspreeklikheidsbeleid nie. "Eiendomsbeskadiging" beteken beskadiging van tasbare eiendom. Elektroniese data is nie tasbare eiendom nie.

Dit word duidelik gestel in die definisie van eiendomsbeskadiging .

Uitgesluit Verliese

Die Elektroniese Data-uitsluiting elimineer dekking vir die meeste eise of pakke wat ontstaan ​​as gevolg van verlies of skade aan data. Hier is 'n paar voorbeelde van uitgesluit eise.

  1. Larry's Landscaping is deur Prime Properties gehuur om bome te plant by 'n kantoorkompleks. Prime besit. Terwyl 'n graafskap gebruik word om 'n gat te grawe, sny 'n landbouwerknemer per ongeluk 'n kabel wat internetdienste aan Prime se huurders verskaf. Die kabel is vir twee dae buite gebruik. As gevolg van die onderbreking, kan verskeie huurders nie enige besigheid bedryf nie omdat hulle nie toegang tot hul aanlyn data het nie. Hulle dagvaar later Larry se Landscaping vir die inkomste wat hulle verloor het tydens die uitval.
  1. Beste faktuur bied fakturering aan Dynamite Dental, 'n tandheelkundige kantoor. Beste Billing dien eise aan versekeraars, rekeninge pasiënte, en versamel betalings verskuldig aan die tandheelkundige kantoor. 'N Beste faktuurwerknemer stuur per ongeluk 'n malware-besmette lêer na die tandheelkundige kantoor. Die malware beskadig al Dynamite Dental se geduldige lêers. Dynamite Dental sues Beste Billing vir die koste van die rekonstruksie van die lêers.
  2. Expert Electric is deur Apex Apartments gehuur om 'n nuwe elektriese paneel in die huurkontrak van die woonstel te installeer. 'N Deskundige werknemer toets 'n nuut geïnstalleerde paneel wanneer hy per ongeluk 'n kragopname veroorsaak. Die oplewing beskadig die hardeskyf in 'n rekenaar wat in die huurkontrak geleë is. Al die lêers op die hardeskyf is verlore. Apex sukkel Expert Electric vir die koste om die data te herstel.

Uitsondering vir liggaamlike besering

Die elektroniese data-uitsluiting bevat een uitsondering. Dekking word voorsien skadevergoeding wat voortspruit uit liggaamlike besering . Dit is, as jy per ongeluk die data van iemand anders per ongeluk verloor of beskadig, en die voorval lei tot besering aan 'n derde party, moet die besering gedek word.

Byvoorbeeld, in die Expert Electric-scenario soos hierbo beskryf, veronderstel Alan, die eienaar van Apex Apartments, werk op die kantoor rekenaar wanneer die kragstyging plaasvind.

Die oplewing veroorsaak dat Alan 'n elektriese skok ontvang, en sy hand is erg verbrand. As Alan Expert Electric aanspreek vir liggaamlike besering, moet die eis deur die elektriese kontrakteur se algemene aanspreeklikheidsbeleid gedek word.

Dekking vir data aanspreeklikheid

Sekere dekking vir dataverlies is beskikbaar via 'n endossement genaamd Elektroniese Data Aanspreeklikheid. Hierdie endossement verander die Elektroniese Data-uitsluiting. As die endossement aan u beleid geheg is, is die uitsluitings slegs van toepassing op dataverliese wat nie voortspruit uit fisiese besering aan tasbare eiendom nie. Dit beteken dat die uitsluiting nie van toepassing is op verlies, skade of korrupsie van data wat voortspruit uit fisiese besering aan tasbare eiendom nie.

In die Larry se Landscaping-scenario wat voorheen uiteengesit is, het die huurders toegang tot hul data verloor nadat 'n landskapswerker per ongeluk 'n kabel geknip het.

Die verlies aan data het te wyte aan fisiese besering aan tasbare eiendom (die kabel). Indien die landskapsmaatskappy se aanspreeklikheidsbeleid die Elektroniese Data Aanspreeklikheid endossement insluit, moet die huurders se eise teen die maatskappy gedek word.

In die Expert Electric-voorbeeld hierbo genoem, het 'n deskundige werknemer fisiese skade (deur 'n elektriese oplewing) tot tasbare eiendom (die hardeskyf) veroorsaak. As Expert Electric se aanspreeklikheidsbeleid die Elektroniese Data Aanspreeklikheid endossement insluit, moet Apex se eis vir die verlore data gedek word.

Let daarop dat die endossement nie die pak deur Dynamite Dental teen Best Billing sal dek nie. In hierdie geval is elektroniese data beskadig deur malware. Omdat die skade nie voortspruit uit fisiese skade aan tasbare eiendom nie, sal Dynamite se eis teen Best Billing nie gedek word nie. Om te beskerm teen eise wat voortspruit uit data-verliese wat veroorsaak word deur wanware (en ander kuberrisiko's ), kan Best Billing 'n kuber aanspreeklikheidsbeleid aankoop.