Hoe om 'n handelsmerk in Kanada te registreer

As jy die woord " handelsmerk " hoor, wat waarskynlik in jou gedagtes verskyn, is 'n maatskappy se logo. Logos is 'n voorbeeld van die "gewone punte" soort handelsmerk . Jy kan handelsmerke woorde, simbole of kombinasies van die twee merk wat jou maatskappy se ware en / of dienste kenmerkend maak.

U kan ook 'n besondere manier van verpakking of vorming van u maatskappy se produkte as 'n "onderskeidende dekmantel" maak. 'N Maatskappy wat badolie in 'n kenmerkende swaanvormige pakket verkoop het, kan byvoorbeeld die houer merk.

Die laaste kategorie handelsmerke is "sertifiseringsmerke", wat produkte of dienste identifiseer wat aan 'n bepaalde standaard voldoen. Dink byvoorbeeld aan die Woolmark-ontwerp.

Is handelsmerkregistrasie noodsaaklik?

Handelsmerkregistrasie is nie streng nodig nie. Deur 'n handelsmerk vir 'n sekere tydperk te gebruik, bepaal u die eienaarskap van die handelsmerk deur die gemeenreg en gee u sekere handelsmerkregte. Hierdie regte is egter redelik beperk in vergelyking met die regte van 'n geregistreerde handelsmerk eienaar. As u handelsmerk nie geregistreer is nie, is u handelsmerkregte beperk tot die geografiese area waar die handelsmerk gebruik is, en u moet eienaarskap van u handelsmerk aan die hof bewys.

Aan die ander kant, sodra jy jou handelsmerk geregistreer het, sal jy die eksklusiewe reg hê om die handelsmerk oor Kanada vir 15 jaar te gebruik (vir 15 jaar lank hernubare) en sal die reg hê om inbreukprosedures in die provinsiale of federale howe (wat eienaars van ongeregistreerde handelsmerke nie kan doen nie).

Handelsmerkregistrasie is natuurlik prima facie-bewys van jou eienaarskap van die handelsmerk, dus as daar ooit 'n geskil oor jou handelsmerk is, is die bewyslas op die uitdager. En Kanadese handelsmerkregistrasie kan gebruik word om prioriteit te eis vir die registrasie van die handelsmerk in die buiteland .

Omdat die noodsaaklike doel van handelsmerke is om 'n maatskappy se reputasie by die koop publiek te vestig en dat die reputasie soms moet verdedig word, blyk dit eerder sinloos om 'n ongeregistreerde handelsmerk te hê.

Die Handelsmerkregistrasieprosedure

Die eerste stap in die registrasie van handelsmerke is om 'n aansoek by die Handelsmerke Kantoor in te dien. U kan 'n handelsmerk-aansoek aanlyn op die webwerf van die CIPO-webwerf (Kanadese Intellektuele Eiendom) aflaai. Daar is afsonderlike handelsmerk aansoekvorms vir agente sowel as drukbare vorms indien u verkies om die aansoek in te vul en in te stuur.

Wees bewus daarvan dat terwyl u 'n handelsmerk-aansoek kan plaas wat gebaseer is op "gebruik of bekendmaking in Kanada, buitelandse gebruik en aansoek / registrasie, voorgestelde gebruik in Kanada, of enige kombinasie daarvan," in die meeste gevalle moet u handelsmerk in Kanada gebruik word voor dit kan geregistreer word (CIPO).

Die basiese koste van handelsmerkregistrasie is $ 250 (indien aanlyn ingedien) of $ 300 indien dit op enige ander manier ingedien word vir elke aangevraagde handelsmerk, wat 'n nie-terugbetaalbare liasseringskoste is. As u handelsmerk aansoek suksesvol is, moet u ook $ 200 betaal vir 'n registrasiesertifikaat. Dit is die basiese federale regering fooie en hou nie rekening met die fooie van 'n handelsmerkagent nie.

Handelsmerkregistrasie Wenk: Soek eerste!

Aangesien die handelsmerk aansoekfooi nie terugbetaalbaar is nie, is dit sinvol om self die CIPO se aanlyn Kanadese handelsmerkdatabasis self te gebruik om te sien of daar ander soortgelyke handelsmerke is wat dalk strydig met die een wat jy wil registreer.

So jy het jou eie handelsmerk-soektog gedoen (of 'n handelsmerkagent het een vir jou gedoen) en het 'n handelsmerk-aansoek ingedien.

Sodra die Handelsmerke-kantoor u handelsmerk-aansoek ontvang, ontvang u aansoek 'n inskrywingsdatum en 'n aansoeknommer van die Handelsmerke Kantoor, wat dan met 'n vyf-stap eksamenproses voortgaan. U sal op hierdie stadium 'n formele aansoek om erkenning ontvang.

Intussen verklaar die Handelsmerke Kantoor, soos CIPO (die Kanadese Intellektuele Eiendomskantoor) dit:

  1. Soek die handelsmerkrekords om enige ander handelsmerk te vind wat in konflik kan kom met die een wat u ingedien het. As een gevind word, sal u ingelig word.
  1. Ondersoek u handelsmerk aansoek om te verseker dat dit voldoen aan die vereistes van die Wet op Handelsmerke en Regulasies en u inlig oor vereistes wat nie deur die aansoek nagekom word nie.
  2. Publiseer die aansoek in die Handelsmerkejoernaal, wat elke Woensdag uitgereik word.
  3. Laat tyd vir opposisie (uitdagings) toe aan die aansoek. Enigeen kan, teen betaling van $ 750, 'n opposisieverklaring by die Registrateur indien. As daar opposisie is, sal die Registrateur van die Handelsmerke Kantoor die getuienis wat deur een of albei partye geliasseer word, oorweeg en besluit of u handelsmerk aansoek geweier moet word al dan nie. In so 'n geval word albei partye in kennis gestel van die besluit en redes waarom.
  4. As u nie u handelsmerk-aansoek teenstaan ​​nie, word die punt toegelaat. By betaling van die registrasiefooi van $ 200 en die indiening van 'n gebruiksverklaring in die geval van 'n voorgestelde handelsmerk aansoek, word u punt geregistreer en u sal 'n handelsmerkregistrasiesertifikaat uitgereik word.

Let daarop dat handelsmerkregistrasie deur die Handelsmerkekantoor net jou handelsmerkregte in Kanada beskerm. As u produkte of dienste in ander lande verkoop, beveel CIPO aan dat u ook u handelsmerk in elk van daardie lande moet registreer.

Soos jy sou raai uit wat jy hier gelees het, kan 'n handelsmerkregistrasie 'n lang proses wees. In die meeste gevalle, sê die Instituut vir Intellektuele Eiendom van Kanada, kan ten minste 'n jaar verloop vanaf die dag waarop die aansoek eers ingedien word tot die dag waarop die registrasiesertifikaat uitgereik word.

U hoef nie te wag totdat u handelsmerk geregistreer is om dit te gebruik nie. Die regte wat deur handelsmerkregistrasie verleen word, is soveel kragtiger as dié van ongeregistreerde handelsmerkeienaars dat handelsmerkregistrasie die moeite werd is.