Huurdersregte in Georgië

6 Regte van Huurders in Georgië

Georgia se statewide Kode het klousules in plek wat spesifiek teiken eienaars en huurders in die staat. Hierdie reëls is bedoel om beide partye te help om die basiese beginsels van die verhuurder-huurderverhouding te verstaan, asook wat van hulle wettiglik verwag word. Die basiese regte van verhuurders en die huurder se regte word ook in hierdie kode ingesluit. Hier is ses regte van huurders in die staat Georgia.

Georgia Huurder se reg op billike behuising

Alle individue in die staat Georgia het die reg om gelyke behandeling te ontvang in enige verband met behuising.

Dit sluit in wanneer hulle probeer om 'n huis te huur wanneer hulle huur of finansiële bystand vir daardie huis probeer bekom of wanneer hulle probeer om 'n eiendom te koop. Hierdie regte word beskerm onder die Federal Fair Housing Act , maar ook onder Georgia se eie billike behuisingswet.

Die sewe klasse van mense wat beskerm word onder Georgia's Fair Housing Law en die Federal Fair Housing Act, sluit in:

Onder die wet sluit onwettige optrede deur eienaars in:

'N Voorbeeld van 'n aksie deur 'n verhuurder wat as 'n skending van billike behuising beskou sou word, sou wees as die verhuurder 'n voornemende huurder oor die telefoon gekeur het en die oordeel gemaak het dat die huurder aan 'n sekere etniese groep behoort.

As die verhuurder aan die huurder gesê het dat die verhuurder nie die eenheid aan die huurder wil huur nie omdat die verhuurder nie glo dat die voornemende huurder die rassegroep van die buurt sou pas nie, sou dit as diskriminasie beskou word. Die voornemende huurder kan 'n klagte indien by die Staats- of Federale Behuisingskommissie.

Georgia Huurder se reg op die deposito

Georgië se verhuurder-huurder kode bevat reëls oor die sekuriteit deposito wat verhuurder en huurders moet volg. Hierdie reëls sluit in hoeveel 'n verhuurder kan versamel, redes wat 'n verhuurder kan aftrek van 'n huurder se sekuriteit deposito en hoe gou na verhuising moet 'n verhuurder 'n huurder se sekuriteit deposito terugstuur.

Baie state stel 'n maksimum op die bedrag wat 'n verhuurder kan versamel as 'n deposito . Georgia nie. Die verhuurder kan soveel as wat hy of sy verlang, vra, aangesien hulle 'n huurder kan vind wat bereid is om daardie bedrag te betaal.

'N Huurder in Georgië moet 'n huurder met skriftelike kennisgewing voorsien wat enige bestaande skade in die eenheid bevat voordat die huurder se sekuriteit deposito ingesamel word. Nadat die huurder se sekuriteit deposito afgehaal is, moet die verhuurder weer skriftelike kennisgewing verstrek wat bepaal waar die huurder se deposito gehou word.

Aftrekkings kan van die deposito geneem word om die huurder se onbetaalde nutsrekeninge of vir onbetaalde troeteldiere te dek. Deurlopende inspeksies word in Georgië toegelaat. Die verhuurder moet hierdie inspeksie doen om te kyk vir skadevergoeding binne drie dae nadat die huurder verhuis het.

In Georgië het 'n verhuurder een maand nadat die huurder uitgeskakel het om die huurder se sekuriteitspos te herstel. Die deposito moet gestuur word na die laaste bekende adres van die huurder.

Georgia Huurder se regte vir aktiewe diensdienslede

§§ 44-7-22 en 44-7-37

In die staat Georgië moet verhuurder en huurders spesifieke reëls volg wanneer dit kom by militêre lede. Georgia Code beskerm dienslede deur hulle toe te laat om hul huurooreenkoms vroegtydig te beëindig indien hulle aktiewe diensopdragte ontvang wat vereis dat hulle 35 myl of meer weg van die huurgeld moet skuif.

Die huurder moet skriftelik kennis gee aan die verhuurder minstens 30 dae voor die gewenste datum van huurkontraktering. Die verhuurder is geregtig om huur tot op die datum van die huurkontrak te bekom, asook om enige skade wat die huurder aan die eenheid veroorsaak het, in te vorder.

Georgia Huurder se reg op verhuurder openbaarmakings

§§ 44-1-16, 44-7-3, 44-7-20, 44-7-33 en EPA se Loodverfreg

Georgia huurders het die reg op sekere openbaarmakings van hul eienaars. Hierdie openbaarmakings sluit in die naam en adres van die eienaars en die persoon wat aangewys is om die eiendom te bestuur. Huurders moet ook in kennis gestel word indien daar 'n verandering in eienaarskap, bestuur of adres is.

Georgia verhuurders moet aan hul huurders bekend maak as die eiendom 'n geneigdheid het om te oorstroom. Dit word gedefinieer as enige gedeelte van die eiendom wat ingesluit is in die huurder se huurkontrak wat drie of meer keer in die afgelope vyf jaar op water aangewend het.

Georgië huurders het ook die reg om in kennis gestel te word van enige gebreke in die eenheid voordat hulle inbeweeg. Die verhuurder moet die huurder voorsien van 'n lys van enige bekende gebreke en die huurder het die geleentheid om óf saam te stem met die foute wat gelys is en die lys te teken of verskil van die gebreke en verskaf 'n afsonderlike ondertekende skriftelike kennisgewing waarin aangedui word op watter items hy of sy nie saamstem nie.

Indien bevraagteken, moet die verhuurder of verhuurder se agent ook eerlik inligting verskaf oor enige moorde, misdade, selfmoord of ander sterftes wat by die eiendom of individue ervaar het met siektes wat die eiendom besit het. Hierdie vrae kan beantwoord word solank die antwoorde nie enige staats-, plaaslike of regverdige behuisingsreëls of regulasies oortree nie.

Huurders met eiendomme wat voor 1978 gebou is, moet ook enige bekende loodgebaseerde verfrisiko's bekend maak, asook aan die huurders 'n afskrif van die EPA se brosjure verskaf oor leidebaseerde gevare in die huis. Die verhuurder moet ook 'n addendum tot die huurkontrak insluit met die state dat die verhuurder alle behoorlike kennisgewings aangaande loodgebaseerde verf gemaak het.

Georgia Huurder se reg om te onthul

§ § 13-6-15, 44-7-19, 44-7-50, 44-7-52 en 47-7-7

Georgia Code stel nie baie beperkings op die verhuurder wanneer dit kom by die openbaarmaking van huurgeld nie. Daar is geen vaste reëls vir laat fooie, huurverhogings of grasietydperke nie. Georgia stel nie 'n maksimum op die bedrag van die huur wat 'n verhuurder van 'n privaat woning kan huur hul huurders. Georgië het 'n reël vir 'n bounced tjeks, wat die eienaar toelaat om die oorspronklike bedrag verskuldig plus addisionele fooie, moontlike skade en hofkoste in te samel.

Georgia Huurder se Reg op Verlate Eiendom

§ 44-7-55

Georgië het 'n klousule in sy huurder-huurder kode oor verlate eiendom . As 'n verhuurder 'n geskrif van besit gekry het, kan die verhuurder enige besittings wat die huurder agtergelaat het, oorweeg nadat hierdie skrywe uitgevoer is, tipies sewe dae nadat dit uitgereik is, as verlaat. Die verhuurder is onder geen verpligting om enige van hierdie verlate besittings te berg of in stand te hou nie.

Georgia se verhuurder huurder wet

Om Georgië se wetgewing ten opsigte van huurder se regte in die staat te sien, raadpleeg asseblief Georgië-kode aangehaal, §§ 44-7-1 tot 44-7-103.