Voorbeeldbepalings vir 'n Verbodsbepalingsklousule

5 maniere waarop 'n verband gebeurlikheid beskerm kopers in 'n koopkontrak

Die koop van 'n eiendom behels gewoonlik die ondertekening van 'n koopkontrak. Aangesien kopers dikwels vir 'n verband moet kwalifiseer om 'n eiendom te koop, bevat hierdie kontrak gewoonlik 'n verbandvoorwaardelike klousule. Hierdie klousule sal gewoonlik die terme van die verbandverpligting spesifiseer en sal verduidelik wat sal gebeur as die koper nie 'n verband kan kry nie. Vind uit wat die verbandvoorwaardelike klousule is en vyf maniere waarop dit kopers beskerm.

Wat is 'n verbandvoorwaardelike klousule?

Wanneer is hierdie klousule nodig?

'N Verbandklousule is slegs nodig in 'n koopkontrak indien die koper finansiering verkry om die eiendom te koop. Hierdie klousule is nie nodig as die koper die eiendom in alle kontant koop nie.

Hoekom is hierdie klousule belangrik?

'N Koper kan 'n verbandvoorafgoedkeuring hê wanneer hulle 'n aanbod op 'n eiendom maak, maar hulle kan eintlik nie goedgekeur word totdat hul lener 'n aantal faktore oor die koper verifieer nie, sowel as oor die eiendom wat aangekoop word. Aangesien die koper gewoonlik nie 'n werklike verbandverbintenis het wanneer die koopkontrak geteken word nie, is hierdie klousule bedoel om sowel die koper as die verkoper te beskerm indien die koper nie vir die verband goedgekeur word nie.

5 Voorbeeld Voorwaardes van 'n Verbandvoorsiening:

Hier is vyf van die mees algemene terme wat in 'n verbandvoorwaardelike klousule gevind sal word.

1. Kontrak gebaseer op Mortgage Contingency:

Die eerste punt van die verbandvoorwaardelike klousule is om duidelik te maak dat alle ander klousules van die kontrak nie meer geldig is indien die koper nie 'n verbandverpligting kan verkry nie. Hierdie klousule is 'n beskerming vir die koper omdat dit hom of haar toelaat om sonder enige regsgevolge uit die kontrak te kom en sonder om enige geld wat reeds gedeponeer is, te verloor.

Hierdie klousule beskerm ook die verkoper omdat hy of sy na 'n ander koper kan beweeg as die oorspronklike koper nie die verband kan verkry nie.

2. Uitleenvoorwaardes:

'N verband gebeurlikheids klousule moet die presiese terme van die verband verbintenis wat bevredigend sal wees vir die koper uitspel. Dit moet insluit:

Hierdie sin beskerm die koper op 'n aantal maniere:

  1. Dit beskerm die koper eers as hy of sy geweier word om die verband glad nie te kry nie.
  2. Die presiese hoeveelheid wat die koper moet goedgekeur moet word, moet as sekondêre beskerming vir die koper dien. Indien hy of sy goedgekeur is vir 'n verband, maar nie goedgekeur is vir die bedrag wat in die kontrak gelys word nie, kan hy of sy die kontrak kanselleer sonder enige verdere gevolge.
  3. Die finale manier waarop hierdie sin die koper beskerm, is deur die rentekoers op te noem waarvoor die koper goedgekeur moet word. As die rentekoers te hoog is, kan die koper nie die aankoop verder streef nie. Selfs as 'n presiese rentekoers nie in hierdie klousule gelys word nie, word eenvoudig gestel dat die rentekoers 'aan die koper bevredigend moet wees. gee die koper 'n uit as hulle nie tevrede is met die rentekoers waarvoor hulle deur die lener goedgekeur is nie.

3. Finansiering Gebeurlikheidsdatum:

Hierdie sin gee die koper 'n sekere tydsraamwerk waarvolgens hulle die verbandverpligting moet verkry. Hierdie verklaring is bedoel om die verkoper te beskerm. Hierdie tydraamwerk moet deur beide die koper en die verkoper ooreengekom word, maar dit is gewoonlik tussen 30 en 60 dae. As die koper nie in staat is om die verband te verkry gedurende hierdie tydraamwerk nie, kan die verkoper die kontrak kanselleer en na ander belanghebbende kopers oorskakel.

4. Indien Mortgage nie verkry word nie:

Hierdie sin gee aan beide die koper en die verkoper 'n uit as die verband nie verkry word op die datum van finansiering nie. Hierdie vonnis bepaal gewoonlik dat die koper geregtig is op die teruggawe van enige deposito gelde wat hulle reeds afbetaal het. Die verkoper mag ook op hierdie punt weggaan. Indien 'n verband nie verkry is deur die finansieringsfonds nie, moet enige party die ander party skriftelik in kennis stel van sy of haar voorneme om die kontrak te kanselleer.

5. Gebeurlikheidsdatum Uitbreiding:

As die koper nie 'n verbandverpligting ontvang het op die datum van finansiering nie, kan die verkoper ooreenkom om die koper 'n verlenging toe te laat om hul finansiering te bekom. Die lengte van die uitbreiding sal deur beide die koper en die verkoper ooreengekom word.

Voorbeeld Mortgage Contingency Clause:

Die volgende is 'n voorbeeld van 'n verbandvoorwaardelike klousule wat u in 'n koopkontrak kan vind. Die presiese bepalings van die kontrak sal verskil, aangesien dit deur beide koper en verkoper ooreengekom moet word.

"Koper se verpligtinge ingevolge hierdie kontrak is afhanklik van die koper se verkryging van 'n vaste onvoorwaardelike skriftelike verbintenis vir 'n verband van 'n bank of ander institusionele lener in 'n bedrag wat gelyk is aan % van die koopprys, of <$. 00>, teen 'n koers wat bevredigend is vir die koper. Koper sal dertig (30) dae vanaf die datum van hierdie kontrak verkry om sodanige skriftelike verbintenis te verkry. ("Finansiering van Gebeurlikheidsdatum") Indien Koper nie sodanige verbintenis binne die bogenoemde tydperk verkry het nie, kan enige party hierdie kontrak kanselleer op skriftelike kennisgewing aan die ander party na die verstryking van die finansieringskansdatum en alle deposito gelde sal aan Koper terugbesorg word. en geen party sal enige verdere aanspreeklikheid teenoor die ander hê nie. Die datum van finansieringskorting kan met die toestemming van die Verkoper verleng word, welke toestemming nie onredelik weerhou of vertraag sal word nie. "