8 Basiese beginsels van Minnesota se Deposito-wet

Die Sekuriteitsdeposito van Verhuurders en Huurders

Sekuriteitsdeposito's help om verhuurders te beskerm as 'n huurder die huurooreenkoms oortree . Elke verhuurder moet egter die huurder se wette van die verhuurder van die lande hanteer om seker te maak hulle het die reg om aftrekkings van die deposito te neem. Hier is agt basiese reëls oor sekuriteitsdeposito's in Minnesota

8 Basiese beginsels van Minnesota se Deposito-wet

 1. Sekuriteitsdeposito- limiet
 2. Stoor deposito- Moet in rekening gebring word
 1. Versamel Deposito - Moet Huurder van Gesondheid of Veiligheidsoortredings of Hangende Afskerming in kennis stel.
 2. Skriftelike Kennisgewing- moet kwitansie voorsien indien huurder kontant betaal
 3. Hou deposito- onbetaalde huur, skade, oortredings te huur
 4. Deurlopende inspeksie - Nie nodig nie
 5. Terugbetaalde deposito- Binne drie weke van huurder uitstap
 6. Verkoop van eiendom - Moet deposito's terugbesorg aan huurders of oordrag na nuwe eienaar

Is daar 'n deposito perk in Minnesota?

Nee. Daar is geen staatsgrense op die maksimum bedrag wat 'n verhuurder in Minnesota 'n huurder kan hef as 'n deposito nie. U moet altyd met u plaaslike dorp of munisipaliteit kyk om vas te stel of bykomende reëls mag geld.

Hoe moet 'n mens die deposito in Minnesota opberg?

Sekuriteitsdeposito's in die staat Minnesota moet in 'n rentedraende rekening gestoor word. Die rekening moet rente teen een persent per jaar dra.

Wat moet 'n verhuurder in kennis stel van die huurder na die invordering van 'n sekuriteit deposito?

Voordat 'n sekuriteit deposito van 'n huurder aanvaar word, moet 'n verhuurder die huurder in kennis stel van enige uitstaande gebou- of gesondheidskode-oortredings wat die veiligheid van die huurders bedreig.

Volledige vereistes kan gevind word by die Minnesota Statuut § 504B.195.

Daarbenewens kan eienaars wat van 'n hangende afskerming op hul eiendom in kennis gestel is, moontlik enige huurder of voornemende huurder in kennis stel dat die eiendom uitskakeling in die gesig staar. U kan die Minnesota Statuut §504B.151 raadpleeg vir uitsonderings op hierdie kennisgewing.

Is daar skriftelike kennisgewing benodig na ontvangs van die borg in Minnesota?

As die huurder die deposito in kontant betaal, moet 'n Minnesota-verhuurder aan die huurder 'n kwitansie voorsien. Indien die kontant deposito persoonlik betaal word, moet die verhuurder onmiddellik 'n kwitansie voorsien. Indien die kontantdeposito nie persoonlik gemaak is nie, het die verhuurder drie dae vanaf ontvangs van die deposito om die huurder 'n kwitansie te voorsien.

Wat is 'n paar redes waarom jy 'n huurder se sekuriteit deposito in Minnesota kan hou?

'N Huurder mag die hele of 'n gedeelte van 'n huurder se sekuriteit deposito vir die volgende redes hou:

Is 'n deurlopende inspeksie benodig in Minnesota?

In die staat Minnesota word 'n deurlopende inspeksie nie vereis wanneer 'n huurder uitbeweeg nie .

Wanneer moet jy 'n huurder se sekuriteit deposito in Minnesota terugbesorg?

Wat gebeur met die deposito as jy jou huur eiendom verkoop?

As jy jou eiendom of die eiendom verkoop, anders verander eienaarskap binne 60 dae na hierdie verandering in eienaarskap, moet jy een van twee dinge doen:

 1. Wys die sekuriteit deposito aan die huurder plus enige opgelope rente

  of
 2. Oordra die deposito plus enige opgelope rente aan die nuwe eienaar en stel die huurder skriftelik in kennis van die naam en adres van die nuwe eienaar en die bedrag wat oorgedra word. Die huurder het 20 dae vanaf hierdie kennisgewing om die bedrag wat oorgedra word, te betwis as hy of sy nie korrek is nie.

Wat is Minnesota se sekuriteitsdeposito-wet?

Vir die oorspronklike teks van die wet oor sekuriteitsdeposito's in die staat Minnesota, raadpleeg asseblief die statute van Minnesota, aangevra §§ 504B.118, 504B.151, 504B.178 en 504B.195.