Verkeerde Dood- en Aanspreeklikheidsbeleide

U maatskappy is gedagvaar vir onregmatige dood . Die saak is geliasseer nadat 'n voertuig in besit van jou maatskappy in 'n motorongeluk betrokke was. Die ongeluk het gelei tot die dood van 'n ander bestuurder. Wat is die onregmatige dood? Is 'n onregmatige doodseis gedek deur 'n aanspreeklikheidsbeleid? Hierdie artikel sal die vrae beantwoord.

Wat is die verkeerde dood?

'N Onregmatige doodseis word gewoonlik deur nabye familielede van 'n persoon wat dood is weens die nalatigheid of wangedrag van 'n ander party, geliasseer.

Die eis is bedoel om hierdie individue te vergoed vir finansiële verliese wat hulle as gevolg van die dood opgedoen het. Gesinslede kan die verantwoordelike persoon dagvaar of die optrede per ongeluk of opset was.

'N Onregmatige doodsaksie kan na 'n kriminele verhoor geliasseer word. Om 'n kriminele oortuiging te wen, moet aanklaers bewys dat 'n verweerder buite 'n redelike twyfel skuldig is. Die vereistes is laer in 'n siviele hof. Om 'n siviele verhoor te wen, moet 'n eiser aantoon dat die verweerder aanspreeklik is op grond van 'n oorwig van die getuienis. So, 'n verweerder kan aanspreeklik gevind word in 'n siviele verhoor selfs al is hy of sy in 'n kriminele verhoor vrygelaat.

Wie kan sug

Staatswette spesifiseer watter partye geregtig is op skadevergoeding in 'n onregmatige doodseis. Dit sluit tipies die oorledene se gade en kinders in. In sommige lande kan hulle ook stiefkinders, huishoudelike vennote en ouers insluit as hierdie individue afhanklikes van die oorledene is.

Die feit dat iemand 'n familielid is van die decedent (oorledene) of in die decedent se testament genoem word, verseker nie dat hy of sy skadevergoeding kan ontvang in 'n onregmatige doodsgedrag nie. As 'n algemene reël, kan 'n persoon slegs aanspreeklik wees vir skadevergoeding indien hy of sy 'n noue verhouding met die decedent gehad het.

Alle partye wat skade soek vir 'n onregmatige dood moet by 'n enkele pak aansluit.

Dit verseker dat die verweerder nie verskeie pakke wat uit dieselfde dood voortspruit, moet verdedig nie. In sommige lande kan die pak deur 'n familielid geliasseer word. Ander state vereis dat die pak deur 'n persoonlike verteenwoordiger van die oorlede persoon geliasseer word. Die verteenwoordiger word deur 'n hof aangestel.

Sodra 'n onregmatige doodseis opgelos is , word die skade aan die eisers uitgedeel. Staatsreg bepaal hoe die skadeverdeling verdeel word.

skadevergoeding

Die tipe skade wat eisers mag soek, wissel van staat tot staat. In baie state kan eisers die volgende aanspraak maak op skadevergoeding:

Verkeerde doodseise is onderworpe aan 'n wet van beperkings. Dit beteken dat eise binne 'n bepaalde tydperk van die dood ingedien moet word. Die beperkingstydperk is tipies twee of drie jaar. In sommige state begin die wet van beperkings ten tyde van die besering eerder as die tyd van dood.

Baie state verbied strafvergoeding in onregmatige sterftesake. 'N Uitsondering mag van toepassing wees indien die dood weens 'n gierige daad gepleeg is wat deur die verweerder gepleeg is.

Aanspreeklikheid Dekking

'N Onwettige doodskending kan teen u besigheid ingedien word elke keer as 'n persoon sterf weens 'n toevallige of opsetlike daad gepleeg deur 'n werknemer of iemand anders vir wie u besigheid aanspreeklik is . Die pak kan ingedien word teen u besigheid, u werknemer, of albei. 'N Eis kan voorkom na 'n dood wat veroorsaak word deur 'n motorongeluk, mediese wanpraktyk, 'n foutiewe produk of 'n ongeluk wat op u perseel voorkom. 'N Werkverwante dood van 'n werknemer kan ook 'n onregmatige doodsakkoord genereer.

Onder kommersiële aanspreeklikheidsbeleid word onbillike doodseise op dieselfde wyse behandel as ander liggaamlike beserings eise. As die eiser kan aantoon dat u (of u werknemer se) nalatigheid die ongeluk of voorval veroorsaak het wat die dood van die gedagte gehad het, kan die eis gedek word deur u algemene aanspreeklikheid , motoraanspreeklikheid of ander aanspreeklikheidsversekering.

Let daarop dat aanspreeklikheidsbeleid nie eise dek as gevolg van dade wat beoog om skade te veroorsaak nie. 'N Ongeldige doodseis wat voortspruit uit so 'n daad sal nie deur u aanspreeklikheidsversekering gedek word nie.

Oorlewingspakke

In sommige state kan die verweerder in 'n onregmatige doodsgeding ook onderworpe wees aan 'n oorlewende regsgeding. 'N Oorlewingspak word deur die decedent se boedel gebring, nie deur individuele familielede nie. 'N Oorlewingspak kan toegelaat word indien die oorlede persoon vir 'n geruime tyd na die ongeluk gewoon het. Die boedel kan skade aanwend vir pyn en lyding wat die decedent na die besering en voor sy of haar dood verduur. Die boedel mag ook aan die verlies van lone en voordele dagvaar. Skade wat aan die boedel toegeken word, word aan die decedent se erfgename versprei op grond van 'n testament of ander regsdokument.