Wat is die gemiddelde versameling tydperk?

Berekening en gebruik van die gemiddelde insamelingsperiode

Die gemiddelde invorderingsperiode van debiteure is die gemiddelde aantal dae wat dit neem om debiteure in kontant te omskep. Dit dui ook op die gemiddelde aantal dae wat dit vereis dat kliënte hul kredietrekeninge moet betaal.

Likiditeit van rekeninge ontvangbaar

Die gemiddelde insamelingsperiode vertel die besigheidseienaar die likiditeit van die firma se rekeninge ontvangbaar . Dit verskaf inligting oor die maatskappy se kredietbeleid .

Die sake-eienaar kan evalueer hoe goed die maatskappy se kredietbeleid werk deur die gemiddelde insamelingsperiode te evalueer.

Hier is die formule vir die berekening van die gemiddelde insamelingsperiode:

Gemiddelde invorderingstydperk (# dae) = Debiteure / Kredietverkope / 365

Hier is 'n voorbeeld. Stel jou voor 'n firma met debiteure op sy balansstaat van $ 8,960. Kredietverkope, uit die inkomstestaat , was $ 215,600. Hier is die formule:

ACP = $ 8,960 / $ 215,600 / 365 = 15 dae

Dit beteken dat kliënte gemiddeld elke 15 dae hul kredietrekeninge betaal. As basis vir vergelyking, verbeel u verder dat die vorige jaar se gemiddelde insamelingsperiode vir hierdie maatskappy 20 dae was. Dit beteken dat dit met 5 dae jaar na jaar gedaal het en die gemiddelde insamelingsperiode verbeter het van die vorige jaar.

Gemiddelde insamelingsperiode

Die gemiddelde insamelingsperiodeverhouding , wat dikwels verkort word aan "gemiddelde insamelingsperiode", word ook die "verhouding van dae tot uitstaande verkope" genoem. Dit is die gemiddelde aantal dae wat dit vereis dat 'n maatskappy sy debiteure ontvang.

Met ander woorde, hierdie finansiële verhouding is die gemiddelde aantal dae wat benodig word om debiteure in kontant te omskep. Die wiskundige formule om die gemiddelde invorderingsverhouding te bepaal, is eenvoudig, maar vereis eers die insameling van finansiële inligting.

Gemiddelde Insameling Periode Verhouding Berekening

Die formule vir die berekening van die gemiddelde insamelingsperiodeverhouding is:

Dae in Periode x Gemiddelde Rekeninge Ontvangbaar ÷ Netto Kredietverkope = Dae tot Versameling

By die gebruik van hierdie gemiddelde insamelingsperiodeverhoudingformule kan die aantal dae 'n jaar (365) of 'n nominale boekjaar (360) of enige ander tydperk wees, solank die ander data - gemiddelde rekeninge ontvangbaar en netto kredietverkope - Span dieselfde aantal dae.

Die gemiddelde rekeninge ontvangbaar oor die tydperk kan bepaal word deur die rekeninge ontvangbaar aan die begin van die tydperk en die rekeninge ontvangbaar aan die einde van die tydperk te bereken en dan met 2 te verdeel.

Die meeste besighede reken gereeld die uitstaande debiteure uit, soms weekliks en dikwels maandeliks. Vir langer berekeningstydperke kan die begin- en eindfigure vir rekeninge ontvangbaar gevind word in die maatskappy se inkomstestaat of deur die maandelikse debiteure-syfers vir die jaar by te voeg, wat op die balansstaat aangetref kan word.

Netto kredietverkope is bloot die totaal van alle kredietverkope minus die totale opbrengste vir die betrokke tydperk. In die meeste gevalle is hierdie netto kredietverkoopsyfer ook beskikbaar in die maatskappy se balansstaat.

Die resultaat van die berekening is die gemiddelde aantal dae tussen die tyd dat 'n kredietverkoping begin word totdat die kredietbalans betaal is.

Verwante artikels: