Wat is die gemiddelde versameling tydperk verhouding?

Die gemiddelde insamelingsperiodeverhouding, wat dikwels verkort word aan "gemiddelde insamelingsperiode", word ook die "verhouding van dae tot uitstaande verkope" genoem. Dit is die gemiddelde aantal dae wat dit vereis dat 'n maatskappy sy debiteure ontvang. Met ander woorde, hierdie finansiële verhouding is die gemiddelde aantal dae wat benodig word om debiteure in kontant te omskep. Die wiskundige formule om die gemiddelde invorderingsverhouding te bepaal, is eenvoudig, maar vereis eers die insameling van finansiële inligting.

Gemiddelde Insameling Periode Verhouding Berekening

Die formule vir die berekening van die gemiddelde insamelingsperiodeverhouding is:

Dae in Periode x Gemiddelde Rekeninge Ontvangbaar ÷ Netto Kredietverkope = Dae tot Versameling

By die gebruik van hierdie gemiddelde insamelingsperiodeverhoudingformule kan die aantal dae 'n jaar (365) of 'n nominale boekjaar (360) of enige ander tydperk wees, solank die ander data - gemiddelde rekeninge ontvangbaar en netto kredietverkope - Span dieselfde aantal dae.

Die gemiddelde rekeninge ontvangbaar oor die tydperk kan bepaal word deur die rekeninge ontvangbaar aan die begin van die tydperk en die debiteure wat aan die einde van die tydperk ontvangbaar is, te verdeel en dan met 2 te verdeel. Die meeste ondernemings reken gereeld die uitstaande debiteure, soms weekliks en dikwels maandeliks. Vir langer berekeningstydperke kan die begin- en eindfigure vir rekeninge ontvangbaar gevind word in die maatskappy se inkomstestaat of deur die maandelikse debiteure-syfers vir die jaar by te voeg, wat op die balansstaat aangetref kan word.

Netto kredietverkope is bloot die totaal van alle kredietverkope minus die totale opbrengste vir die betrokke tydperk. In die meeste gevalle is hierdie netto kredietverkoopsyfer ook beskikbaar in die maatskappy se balansstaat.

Die resultaat van die berekening is die gemiddelde aantal dae tussen die tyd dat 'n kredietverkoping begin word totdat die kredietbalans betaal is.

'N Werkvoorbeeld van die berekening

Byvoorbeeld, laat ons sê dat, aan die begin van die 2016-fiskale jaar, Company, Inc. uitstaande debiteure van $ 46,000 gehad het. Aan die einde van dieselfde jaar het die uitstaande debiteure uitstaande gelyk aan $ 56,000. Oor dieselfde tydperk het sy netto kredietverkope - bruto verkope minus opbrengste - $ 600,000 beloop.

Die betekenis van die gemiddelde versameling tydperk verhouding

Om jou maatskappy se gemiddelde versamelingstydperk-verhouding te ken, gee jou meer as een waardevolle insig in jou besigheid. Nietemin moet dit met omsigtigheid geïnterpreteer word.

Vir een ding, om sinvol te wees, moet die verhouding relatief geïnterpreteer word. In vergelyking met vorige jare, is die besigheid se vermoë om sy debiteure te verhoog - die daaglikse versamelingsfiguur is afwaarts - of styg dit?

As dit laasgenoemde is, beteken dit dat u rekeninge ontvangbaar likiditeit verloor en u moet dalk positiewe stappe doen om hierdie tendens te keer.

U moet ook u maatskappy se kredietbeleid vergelyk met die gemiddelde dae van kredietverkoping om balans te versamel om te bepaal hoe goed u onderneming is. As die gemiddelde insamelingsperiode byvoorbeeld 45 dae is, maar die kredietbeleid van die firma is om sy debiteure oor 30 dae te versamel, is dit 'n probleem. Maar as die gemiddelde insamelingsperiode 45 dae is en die aangekondigde kredietbeleid net 10 dae is, is dit aansienlik erger; U kliënte is baie ver van die bepalings van die kredietooreenkoms en dit vereis 'n blik op u kredietbeleid van u onderneming en stel maatreëls in om die situasie te verander, onder andere: