Vrygestel teenoor Nie-vrygestelde Werknemers - Oortydreëls

Departement van Arbeidsregulasies vir Oortyd vir Alle Werknemers

Die Departement van Arbeid (DOL) stel reëls vir wanneer werkgewers oortyd aan werknemers moet betaal. Die DOL veronderstel dat elke werk oortyd moet ontvang as hulle meer as 40 uur per week werk. Maar sommige werknemers word weens die aard van hul werk as vrygestel van oortyd beskou.

Dit was voorheen dat die terme "vrygestel" en "nie-vrygestel" duidelik gedefinieer is. Maar die DOL het meer reëls om laerbetaalde vrygestelde werknemers te beskerm teen minder as die minimum loon, deur te vereis dat hulle oortyd betaal moet word.

Wat maak 'n werknemer vrygestel of nie-vrygestel? Vrygestel van Wat?

Die terme "vrygestel" en "nie-vrygestel" verwys na werksklassifikasies van werknemers en die vrystelling van sekere beroepsklassifikasies van oortydbetaling en minimumloonvereistes. Die Wet op Billike Arbeidsstandaarde , geadministreer deur die afdeling Loon en Uur van die Amerikaanse Departement van Arbeid, vereis dat alle Amerikaanse werknemers ten minste minimum loon betaal en oortyd ontvang van 1 en 'n half uurlikse tariewe vir werk wat meer as 40 uur verrig word. gedurende 'n werksweek. Werknemers wat sekere soorte werksgeleenthede het en wat 'n sekere minimum salaris betaal, word beskou as vrygestel van oortyd.

Watter tipe werknemers is vrygestel?

Die Wet op Billike Arbeidsstandaarde (FLSA) bepaal dat werknemers wat as "bona fide uitvoerende, administratiewe, professionele en buitelandse verkopers" en "sekere rekenaarwerkers" beskou word, vrygestel kan word van beide minimumloon en oortydbetaling.

Hierdie sogenaamde "white collar" -vrystellings word soms genoem.

Om van oortyd vrygestel te wees, sluit in:

Wanneer moet werknemers vrygestel word?

Volgens regulasies wat reeds deur die Departement van Arbeid ingestel is, moet werknemers wie se salaris gelyk is aan of minder as 'n minimum weeklikse salaris van $ 455 per week ($ 23,660 per jaar) oortyd ontvang, al word hulle as vrygestel geklassifiseer.

Hierdie vereiste is nie van toepassing op buiteverkoopswerkers, onderwysers en werknemers wat wet of medisyne beoefen nie.

Kan ek Comptime gebruik in plaas daarvan?

Baie werkgewers betaal werknemers "komptyd" of kompenserende tyd af, vir ekstra tyd gewerk of reis tyd. Byvoorbeeld, as 'n werknemer oor die naweek 'n beurs moet verrig, sal die werkgewer tyd gee in plaas van oortyd te betaal. Maar die DOL sê dat private (nie-regerings) werkgewers nie kompenserende tyd kan gebruik om te verhoed dat oortyd betaal moet word nie.

Kan ek bonusse of opvangbetalings gebruik om 'n vrygestelde werknemer bo die minimum te kry?

U kan nie-diskresionêre bonusse en aansporingsbetalings (insluitend kommissies) gebruik om tot 10 persent van die standaard salarisvereiste te voldoen. Om te kwalifiseer as nie-diskresionêr, moet die bonusse tot 'n mate beperk word, soos produktiwiteit of verkope of winsgewendheid. Die bonusse moet ook ten minste kwartaalliks betaal word, nie net aan die einde van die jaar nie. U kan ook opvangbetalings maak teenoor die vorige kwartaal se salaris.

Moet ek tyd benodig vir vrygestelde werknemers?

Nee, jy sal nie tydsklokte vir jou bestuurders moet opstel nie, maar jy sal rekord moet hou om seker te maak dat hierdie werknemers meer as die minimum maak.

U kan kies hoe om daardie rekords te hou solank hulle voldoen aan FLSA-vereistes.

Die regulasies vereis nie dat vrygestelde werknemers elke week 'n spesifieke skedule werk nie, en dit verbied hulle nie om van die huis af te werk nie. Hier is hoe die DOL jou voorstel om dit te doen:

Die werkgewer moet 'n akkurate rekord hou van die aantal daaglikse ure wat die werknemer gewerk het. Aan die einde van elke betaaldatum voorsien die werknemer haar werkgewer met die totale aantal ure wat sy elke dag gewerk het, insluitend die aantal oortyds.

Hoe beïnvloed hierdie verordening nie-vrygestelde werknemers?

Dit het min invloed op nie-vrygestelde (uurlikse) werknemers omdat hulle reeds oortyd betaal word as hulle minstens 40 uur per week werk.

Pas hierdie verordening toe op klein ondernemings?

Terwyl die regulasie spesifiek bespreek groter ondernemings wat vereis word om te voldoen aan die regulasies, is alle besighede betrokke by "interstate commerce" onder hierdie regulasie.

Tensy u kan bewys dat u besigheid slegs binne u staat doen (en dit sluit in koop van verkopers en bankverhoudings), is dit byna onmoontlik om te bewys dat hierdie regulasies nie van toepassing is op u besigheid nie.

Moontlike veranderinge aan die Oortydsreël in die toekoms

Die Departement van Arbeid oorweeg sommige veranderinge aan die oortydreël om die minimum salarisvereiste vir oortyd te verhoog. In 2016 is voorgestelde veranderinge aan die reël gestop deur staatsprosedures en 'n federale regter. Die DOL oorweeg nog ander moontlike veranderinge.