Prorating Rent for the Real Estate Investor

Doen 'n paar eenvoudige wiskunde om die presiese bedrae te bereken wat met afsluiting verskuldig is

Verkoop huur eiendom behels 'n paar meer plooie as die verkoop van ander Real Estate. Enige huurgeld wat aan die verkoper voor die sluitingsdatum betaal word, moet by die sluitingstabel in 'n eiendomshuurtransaksie aangebied word. Dit beteken dat die verkoper aan die koper enige huur bedrae verskuldig is wat die tydperk van sluiting verteenwoordig deur die einde van die huurperiode, gewoonlik 'n maand.

Huurprorasies word normaalweg gedoen teen die sluitingsdatum en sluit nie sekuriteitsdeposito's in nie , wat deur die verkoper aan die koper oorgedra kan word soos dit voor die verkoop was.

Die koper sal dan verantwoordelik wees vir die deposito's en hul uiteindelike vervreemding gebaseer op die bepalings van die nuwe huurooreenkoms.

'N Prorasieberekening Voorbeeld

Drie berekenings bepaal die bedrag van 'n huurprotasie:

  1. Bepaal die aantal dae se huur wat die verkoper aan die koper verskuldig is
  2. Aankom by die huursom per dag
  3. Vermenigvuldig die huur / dag aantal keer die aantal dae

Aanvaar dat 'n duplex met albei eenhede gehuur word, verkoop word. Die huurgeld is $ 500 per maand vir Eenheid A en $ 700 per maand vir Eenheid B. Die huur is op 1 September vir beide eenhede betaal en ons sluit op 12 September.

  1. 30 dae in September minus die 12 dae deur sluiting is 18 dae om te prorateer
  2. Huur altesaam $ 1200 per maand, dus verdeel met 30 dae vir 'n daaglikse huursom van $ 40
  3. $ 40 per dag huur bedrag tye 18 dae gelyk aan $ 720

Hierdie bedrag sal as 'n "krediet" aan die koper en 'n "debiet" aan die verkoper op die sluitingsverklaring vertoon.

Ander oorwegings

Uiteraard word huur eiendomme gekoop vir hul kontantvloei en algehele ROI met waardering en belastingvoordele , of dit nou eenmanshuise of woonstelle is.

Die huur van huurgeld by sluiting is slegs een belangrike oorweging.

Kopers moet bepaal of die gerapporteerde huurgeld korrek is. Maak seker dat die huurgeld in sigblaaie en inkomstedokumente feitelik is. 'N Voornemende koper van 'n huur eiendom moet bankstate kry om te verifieer dat dit die werklike huurgeld is wat betaal word.

As 'n woonstel se huur veronderstel is om $ 750 per maand te wees, bevestig dat dit inderdaad die bedrag is wat elke maand gedeponeer word.

Byvoorbeeld, die verhuurder kon die huurder handelstransaksies vir sommige of al sy huurbetalings verhuur. Miskien het die huurder skoonmaak- en instandhoudingsdienste gelewer, of dalk het die huurder 'n huurvermindering gekry as gevolg van 'n persoonlike verhouding met die verhuurder. Om watter rede dan ook, sal die getalle slegs balanseer as alle huurgeld wat in huurkontrakte ingesluit word, eintlik gedeponeer word.

'N Voornemende koper kan ook navraag doen oor die vraag of die verkoper huidige markkoerse hef. Bevestig of huurders onder, by of bo wat ander eienaars in die area betaal, vir soortgelyke eiendomme betaal. Daar kan werklike waarde in hierdie area vir die koper wees. Sommige eienaars is lui of hou nie van onderhoudvoering en plaas nuwe huurders nie, sodat hulle nie langer huurgeld vir lang tydperke kan verhinder om dieselfde huurders in plek te hou nie.

Die huurgeld wat betaal word, kan dus aansienlik laer wees as die huidige markkoerse. Huurgeld kan onmiddellik verhoog word na huurtermynvervulling om die ROI en kontantvloei te verander tot voordeel van die nuwe eienaar.