Verskil tussen onafhanklike kontrakteur en werknemer

Classifying Workers - Waarom dit saak maak

Hoekom is dit belangrik om te weet of werknemers onafhanklike kontrakteurs of werknemers is?

Die onderskeid tussen werknemers en onafhanklike kontrakteurs is belangrik. Die status van iemand wat in jou besigheid werk, maak 'n verskil in hoe jy dit betaal en in hoe hulle belasting betaal.

Werknemers word as betaalde of uurlikse betaal en kan oortyd wees. Werknemers word op hul inkomste belas (hulle ontvang 'n W-2-vorm wat hul jaarlikse inkomste toon), en jy moet ook die federale en staatsinkomste en FICA-belasting (Maatskaplike Sekuriteit en Medicare) van hulle weerhou.

U besigheid moet ook FICA belastingbetalings maak.

As iemand vir jou besigheid as 'n onafhanklike kontrakteur werk, hou jy nie belasting op federale of staatsinkomste en FICA-belastings af van die bedrae wat jy betaal nie. U besigheid is ook nie verplig om betalings vir FICA belasting te maak nie. Die onafhanklike kontrakteur moet sy of haar eie inkomstebelasting betaal ( selfbelastingbelasting genoem), tesame met inkomstebelasting op verdienste.

Hoe weet ek of 'n werker 'n Onafhanklike Kontrakteur of 'n Werknemer is ?

Die IRS onderskei tussen 'n onafhanklike kontrakteur en 'n werknemer vir die doeleindes van loonbelasting en terughoudingsbelasting. Eintlik is 'n onafhanklike kontrakteur 'n onafhanklike besigheidspersoon wat sy of haar eie besigheid bedryf, maar wat werk vir 'n ander besigheid. 'N Werknemer word deur 'n maatskappy gehuur om spesifieke werk in die rigting van die werkgewer uit te voer.

Hoe besluit die IRS 'n werker se status?

Om te help onderskei tussen werknemers en onafhanklike kontrakteurs, het die IRS drie algemene kriteria opgestel:

Die IRS veronderstel altyd werkers is werknemers

Dit is soms moeilik om die status van 'n werker te bepaal, maar as jy nie seker is nie, reken die werker is 'n werknemer in die oë van die IRS. As u onseker is of u 'n werker as 'n onafhanklike kontrakteur of werknemer moet klassifiseer, kan u 'n vorm SS-8 (PDF) indien om 'n vasstelling te versoek.

Sien hierdie IRS-artikel oor "Onafhanklike kontrakteurs teenoor werknemers" vir meer besonderhede oor die onderwerp van onafhanklike kontrakteurs of werknemers.

Hooggeregshofbesluite met betrekking tot onafhanklike kontrakteurstatus

Die Departement van Arbeid maak staat op uitsprake van die Hooggeregshof op onafhanklike kontrakteurs. Hierdie besluite toon aan dat daar geen enkele reël of toets vir onafhanklike kontrakteur of werknemer is vir die doel van FLSA nie. Die hof het bevind dat dit die totale aktiwiteit of situasie is wat beheer. Onder die faktore wat as beduidend beskou word, is:

Ander faktore wat vir die vraag onbelangrik geag word:

Sien DOL Fact Sheet 13

Terug na Alles oor werknemers teenoor onafhanklike kontrakteurs

Terug na Huur en Betaling van 'n Onafhanklike Kontrakteur