Die verskil tussen 'n Korporasie en 'n S-Korporasie

Verskille tussen C Corps en S Corps is krities op belastingtyd

Die verskille tussen 'n C-korporasie en 'n S-korporasie is fundamenteel, maar hierdie besigheidstrukture het 'n gemeenskaplike grondslag. Hulle is entiteite opgestel vir 'n verskeidenheid doeleindes, maar meestal word hulle geskep om sake te doen. Korporasies is al sedert antieke tye - die woord kom van die Latynse "corpus" of "liggaam". Dit is 'n afsonderlike regspersoon van die mense wat betrokke is by die bedryf daarvan.

'N Korporasie se eienaars word aandeelhouers genoem. Die bedrywighede van die korporasie, insluitende verkope, inkomste, uitgawes, bates en laste, word wettig geskei van dié van sy aandeelhouers. 'N Amerikaanse korporasie word gestig deur te registreer met die staat waarin dit geleë is, maar die skep van 'n S-corp vereis 'n addisionele stap.

Wat is 'n S-Korporasie?

Die term "S korporasie" beteken nie "klein korporasie." Hierdie tipe besigheidsstruktuur is aangewys vir Sub-hoofstuk S van die Internal Revenue Code. 'N S-korporasie bied aandeelhouers beskerming teen die besigheid se verpligtinge, maar inkomste word deurgegee aan aandeelhouers wat belasting daarop betaal. Verliese, aftrekkings en krediete gaan ook deur na die eienaars.

Nadat u 'n korporasie gestig het, kan u S-korporasiestatus by die Interne Inkomstediens kies as u aan spesifieke vereistes voldoen: Dit moet 'n huishoudelike korporasie wees en het nie meer as 100 goedgekeurde aandeelhouers nie en kan slegs een klas voorraad uitreik.

Verskille tussen 'n C Korporasie en 'n S Korporasie

AC corp is wat jy het as jy nie S corp status by die IRS kies nie. Eienaars van C-maatskappye het dieselfde skeiding van aanspreeklikheid as eienaars van S-korporasies - omdat die aktiwiteite van die korporasie afsonderlik is, kan sy laste nie wettiglik aan sy aandeelhouers oorgedra word nie.

Hulle kan nie namens die korporasie gedagvaar word nie, en is ook nie persoonlik verantwoordelik vir die skuld wat dit veroorsaak nie. Hierdie skeiding word soms 'n " korporatiewe skild " genoem, maar die skild kan deurboor word indien 'n eienaar, raadslid of uitvoerende beampte buite die grense van die wet of die pligte en verantwoordelikhede van sy kantoor optree.

Belasting trek die mees definitiewe lyn in die sand tussen S korporasies en C korporasies. Aandeelhouers in 'n gereelde of Korporasie kan dividende of aandele van die korporasie se inkomste ontvang, en hulle mag hul aandele vir 'n wins of verlies verkoop. Korporatiewe eienaars het 'n dubbelbelasting dilemma : Die korporasie betaal belasting op sy winste, en die eienaars word ook belas op die dividende wat hulle ontvang. Eienaars van 'n korporasie wat in die besigheid werk, gewoonlik in uitvoerende posisies, word as werknemers beskou. Hulle moet 'n redelike salaris betaal word en word ook op hierdie persoonlike inkomste belas.

'N S-korporasie betaal nie dividende aan sy eienaars nie. Die korporasie lê 'n belastingopgawe in - vorm 1120S - waarop dit sy netto wins of verlies vir die jaar aandui, maar hierdie bedrag word deur die individuele aandeelhouers oorgedra en aangemeld oor hul persoonlike opbrengs, selfs al word dit nie eintlik ontvang nie. deur die eienaar in die vorm van dividende.

Die S-korporasie gee elke aandeelhouer 'n Skedule K-1 , wat die bedrag wat aan hom toegeken is, aandui en die aandeelhouers moet dan die inkomste wat op die K-1 aangetoon word, op hul persoonlike belastingopgawe rapporteer. Hierdie wins of verlies word by hul ander inkomste en aftrekkings gevoeg.

Die onderste lyn

Die kies van 'n besigheidstipe kan ingewikkeld wees. Die inligting in hierdie artikel is nie belasting- of regsadvies nie. Bespreek asseblief enige besluite rakende u besigheidsstatus met u belastingadviseur en prokureur voordat u 'n besluit neem.

Terug na All About S Korporasies