Omskakeling van hulpbronne in kontantvloei

Hoe bereken jy die kontantomskakelingsiklus?

Die kontantomskakelingsiklus is een van die belangrikste statistieke wat 'n besigheidseienaar moet bereken wanneer hy 'n kontantvloei-analise van 'n maatskappy uitvoer. Al die ander dinge het gelyk, dit is beter om 'n korter kontantomskakelingsiklus eerder as 'n langer een te hê. Dit is 'n maatstaf van jou maatskappy se likiditeit, maar ook veel meer as dit.

Die Kontant Omskakelingsiklus

Die kontantomskakelingsiklus (CCC) is 'n proses of 'n siklus waar die maatskappy voorraad koop, die voorraad op krediet verkoop as 'n rekening ontvangbaar, en versamel dan die rekening ontvangbaar of verander dit in kontant.

Die maatskappy het kontant nodig om sy eie rekeninge te betaal. Die kontantomskakelingsiklus kyk na die tyd wat vasgestel word in die omskakeling van voorraad en debiteure na kontant, asook die hoeveelheid tyd wat die maatskappy gegee word om sy rekeninge te betaal sonder om enige boetes aan te gaan.

Dit is noodsaaklik dat die sake-eienaar die kontantomskakelingsiklus bereken. Dit vertel die eienaar die aantal dae wat kontant of kapitaal bly vasgebind in die sakeprosesse van die firma. Die kontantomskakelingsiklus is 'n maatstaf van bedryfskapitaaldoeltreffendheid .

Berekening van die Maatskappy se Kontant Omskakelingsiklus

Die kontantomskakelingsiklusberekening het drie dele: voorraad, debiteure en krediteure. Om die kontantomskakelingsiklus te bereken, moet u eers die omskakelingsperiode vir voorraad en debiteure en die uitgestelde tydperk vir krediteure bereken.

Die omskakelingsperiode vir voorraad is die gemiddelde tyd om voorraad in klaarprodukte te omskep en om daardie goedere te verkoop.

Hier is die formule:

Voorraadomskakelingstydperk = Voorraad / Verkope per dag = # dae

Die debiteure-invorderingstydperk word ook Days Sales Outstanding (DSO) of Gemiddelde Insamelingsperiode genoem . Dit word ook as 'n aantal dae aangedui. Hier is die formule:

Debiteure-invorderingstydperk (DSO) = Debiteure / Verkope / 365 = # Dae

Die betalingstermyn is die gemiddelde tydsduur tussen wanneer 'n maatskappy aankope lewer, materiaal en arbeid van sy verskaffers op rekeninge betaalbaar en wanneer dit betaal word. Hier is die formule:

Betaalbaardes Uitstelperiode = Betaalbaar / Goedere Verkoop / 365 = # Dae

Deur hierdie drie formules en inligting uit die balansstaat en inkomstestaat te gebruik , het ons die inligting gekry wat ons nodig het om die kontantomskakelingsiklus te bereken. Hier is die berekening:

Kontant Omskakelingsiklus (CCC) = Voorraad Omskakelingsperiode + Debiteure-invorderingstermyn - Debiteure-uitstelperiode

Dit wys in wese die sake-eienaar of finansiële bestuurder hoe lank 'n dollar vasgebind is.

Manipuleer die Kontant Omskakelingsiklus vir u behoeftes

Besighede leer vinnig dat hulle die kontantomskakelingsiklus tot hul voordeel kan manipuleer. Wat jy wil doen, is om die kontantomskakelingsiklus te verkort sodat jou geld nie langer in die produksieproses vasgebind word as wat nodig is nie. U kan die kontantomskakelingsiklus verkort deur die voorraadomskakelingstydperk en die invorderingsperiode van ontvangste te verminder. Hoe doen jy dit?

Probeer om die produksieproses te bespoedig deur goedere vinniger te verwerk en te verkoop en die invordering van debiteure te bespoedig.

Ten opsigte van krediteure, vertraag jou betalings, maar moenie laat aanstellings doen nie. Deur die kontantomskakelingsiklus te verkort, sal u meer bedryfskapitaal vir u besigheid vrystel.