Algemene stapelrit probleme en oplossings

Stapelprobleemprobleme

Algemene stapelrit probleme en moontlike oplossings wat geïmplementeer moet word.

 • 01 - Paal Met Blasietelling Bo Onder Minimum Paal Penetrasie Vereistes.

  Kontroleer die paal het genoeg dryfbaarheid en die rystelsel word aan die paal gekoppel. As die paal en bestuurstelsel behoorlik ooreenstem, moet u die bestuurstelsel bestuur om te voldoen aan die vervaardiger se riglyne. Indien geen ooglopende probleme gevind word nie, moet dinamiese metings gemaak word om vas te stel of die probleem stelsel- of grondgedrag verwant raak. Bestuurstelselprobleme kan preignisie, preadmission, lae hamer doeltreffendheid, of sagte kussing insluit. Grondprobleme kan groter grondsterkte behels as wat verwag is, tydelike grondweerstand verhoog met latere ontspanning (vereiste herlewing om te toets), groot grondbewings of hoë gronddemping.
 • 02 - Stapels ry aansienlik duurder as geskat.

  Grondweerstand ten tye van die bestuur kan laer wees as wat verwag is of bestuurstelselprestasie is beter as wat verwag is. Voer herstellings toetse na 'n gepaste wagtydperk om grondsterkteveranderings te evalueer. As die uiteindelike kapasiteit wat gebaseer is op die terugslag-telling, nog steeds laag is, moet u die stelselstelsel se prestasie en herwinningskapasiteit met dinamiese metings nagaan. As die prestasie van die stysisteem so veronderstel is dat die grondtoestande laag is, is die grondtoestande swakker as wat verwag word. Grondstapels sal waarskynlik dieper gedryf word as wat aanvanklik geskat is of daar sal bykomende stapels benodig word om die las te ondersteun. Kontak die strukturele ingenieur / ontwerper vir aanbevole verandering.

 • 03 - Skielike verandering of afname in blaaitellings vir lae.

  Betonpaalry. Geregtigheid van Fernandez Tadeo.

  Indien borings nie die verweerde profiel bo die berge / laerlaag aandui nie, is daar ' Vir stapels wat interne inspeksie toelaat, reflekteer lig aan die paal toe en plak die lengte binne-in die paal vir aanduidings van toonbeskadiging. Vir stapels wat nie intern geïnspekteer kan word nie, kan dinamiese metings gemaak word om die probleem te evalueer, of hopies kan oorweeg word.

 • 04 - Blow Count aansienlik laer as verwag.

  Hersien grondboorings. As grondboorsels nie sagte lae aandui nie, kan die hoop onder graad beskadig word. As die paal gesplit is, hersien eweknie-detail en veldprosedures vir moontlike splytfoute.

 • 05 - Laterale Beweging van Voorheen Geïnstalleerde Stapels By Die Bestuur van Nuwe Stapels.

  Stapelbewegings waarskynlik as gevolg van grondverplasing vanaf aangrensende paalrit. Moontlike oplossings sluit in die herstel van geïnstalleerde stapels, verandering in volgorde van die stapelinstallasie of die voorspelling van stapelplekke om grondbewegings te verminder. Laterale stapelbewegings kan ook voortspruit uit aangrensende hellingfoute.

 • 06 - Stapies Uit Uitlijning.

  Staprylaan. Hoflikheid Fernandez Tadeo

  Stapels mag buite die belyningstoleransie beweeg as gevolg van hamerpaalbelyningskontrole of as gevolg van grondtoestande. As 'n paalhek, sjabloon of vaste loodstelsel, as gevolg van swak hamerpaalbelyningskontrole, die vermoë verbeter om belyningstoleransie te handhaaf. Grondtoestande soos naby-oppervlak-obstruksies of 'n steil heuwelagtige ondergrond met minimale oorbelaste materiaal kan verhoed dat verdraagsaamheid bereik word.

 • 07 - Stapies Uit Ry.

  Stapels mag buite liggingverdraagsaamheid verskuif weens hamer-paal uitlijning beheer of as gevolg van grondtoestande. As gevolg van swak hammer-paal belyning beheer, 'n paal hek, sjabloon of vaste lood stelsel kan die vermoë om plek verdraagsaamheid te handhaaf verbeter.

  Vir stapels wat dieper obstruksies ervaar:

  As obstruksies binne 3 voet werkgraad is, is obstruksie opgrawing en verwydering waarskynlik haalbaar. As obstruksies op dieper diepte is, onder die watertafel is of die grond besmet is, kan uitgrawing nie haalbaar wees nie. Spuiting of voorspeling van stapelplekke kan 'n oplossing bied.

 • 08 - Paal Obstruksies op diepte.

  As daar diep struikelblokke voorkom, kontak die ingenieur vir remediërende ontwerp. Die uiteindelike kapasiteit van stapels wat obstruksies tref, moet verminder word op grond van die skaalpotensiaal en grondmatriksondersteuningseienskappe. Bykomende hope kan nodig wees.

 • 09 - Betonstapels Ontwikkel Gedeeltelike Horisontale krake in maklike bestuur.

  Kontroleer hamerpaalbelyning aangesien buiging die probleem kan veroorsaak. As die belyning normaal blyk te wees, kan spanning en buiging gekombineer te hoog wees. Die moontlike oplossing is soos hierbo met volledige krake.

 • 10 - Betonstaaf Spalling of Slabbing Naby Hoof.

  Stapelbestuursmasjien. Hoflikheid Fernandez Tadeo

  Bepaal paalkopstres vir waargenome blaasgetal en vergelyk met toelaatbare spanning. As 'n hoë berekende spanning, voeg pile cushioning. As lae berekende spanning, ondersoek stapelkwaliteit, hamerprestasie, hamerpaalbelyning

 • 11 - Betonpale Ontwikkel volledige horisontale krake-maklike bestuur.

  Bepaal spanningspannings langs die hoop vir waargenome blaaskounts. As 'n hoë berekende spanningspanning, voeg stoot of verminder beroerte. As lae berekende spanningspannings, gaan die hamerprestasie na.

 • 12 - Betonpale Ontwikkel Volledige Horisontale Krake-Hard Driving.

  Bepaal spanningspannings langs die hoop. As hoë berekende spanningspannings, beskou swaarder ram. As lae berekende spanningspannings, neem afmetings en bepaal bewe wat waarskynlik hoër is as wat verwag is.

 • 13 - Betonstapels Ontwikkel Gedeeltelike Horisontale krake in maklike bestuur

  Gaan hamer-paal-belyning aan, aangesien buiging die probleem kan wees. As belyning normaal blyk te wees, kan spanning en buiging gekombineer te hoog wees; oplossing sal dan dieselfde wees as vir volledige krake hierbo.

 • 14 - Staalkophoofdevorming Houtstaaf Top-sampioene.

  Paal Driving Hammer. Foto deur Fernandez Tadeo

  Kontroleer helmgrootte / vorm; kontroleer staal sterkte; Kontroleer die ewigheid van die paalkop, banding van die houtkopkop. As dit goed is, bepaal paalkopstres. As berekende stres hoog is, verminder hamer energie (beroerte) vir lae blaaskounts; Vir hoë blaasgetalle kan verskillende hamer of paal tipe benodig word.

 • 15 - Onverwagte lae blaaskounts tydens paalbeheersing.

  As grondboorsels nie sagte lae aandui nie, kan die hoop onder graad beskadig word. Ondersoek beide trekspanning langs die stapel en drukstres teen die tone. Indien berekende spanning aanvaarbaar is, ondersoek die moontlikheid van obstruksies / ongelyke toekontak op harde laag of ander redes vir die toediening van paal toe.

 • 16 - Hoër blaas telling as verwag.

  Hersien die golfvergelyking analise en maak seker dat alle parameters oorweeg is. Gaan hamer en ry stelsel na. As daar geen defekte in die rystelsel voorkom nie, moet veldmetings geneem word. Probleem kan wees preignition, preadmission, lae hamer doeltreffendheid, sagte kussing, groot bewe, hoë demping, groter grond sterkte, of tydelik verhoogde grondweerstand met latere ontspanning.

 • 17 - Laer blaasgetal as verwag.

  Betonpaalry. Deur Fernandez Tadeo

  Waarskynlik is grondweerstand laer as wat verwag is. Voer toetsrekeninge uit. Vestig instellingsfaktor en ry na laer kapasiteit. Hamerprestasie kan ook beter wees as wat verwag is, kyk.

 • 18 - Diesel Hammer Stroke hoër as bereken.

  Die veldslag is minder as 90% van die berekende beroerte. Kontroleer dat die wrywing van die ram nie 'n probleem is nie. Vergelyk berekende en waargenome blaasgetal. As een waargeneem word, is die grondweerstand laer as wat verwag is. As blaastellings vergelykbaar is, heranaliseer met laer verbrandingsdruk om die waargenome hamerstrook te pas.

 • 19 - Kan nie hammer in data lêer vind nie.

  Kyk of daar 'n hamer van dieselfde tipe, soortgelyke ramgewig en energiegradering is en sy data verander.

 • 20 - kan nie 'n hamer vind binne dryfkrag en weerstandsgrense nie

  Beide berekende spanning en blaastellings is te hoog. Verhoog paalimpedansie of materiaalsterkte of herontwerp vir laer vermoëns. As grond fyn korrelig is of bekend is om opsetverhogings na die ry te vertoon, kan die einde van die bestuurskapasiteit laer as wat vereis word, gekies word. Die kapasiteit moet bevestig word deur die toets van die toets of die statiese vragtoets.