Skeiding van Versekerdes (Skeidbaarheid)

Begrawe in die meeste algemene aanspreeklikheids- en sambreelbeleid is 'n bepaling getiteld skeiding van versekerde. Hierdie klousule bepaal dat elke versekerde party afsonderlik oorweeg sal word, sonder inagneming van enige ander versekerde. Dit verseker dat die bestaan ​​van een versekerde nie die dekking vir enige ander versekerde sal beïnvloed nie.

Die skeiding van versekerde se klousule is veral belangrik wanneer een versekerde party 'n ander sug.

Dus word dit soms na verwys as die kruispakklousule (of kruispakke dekking). In sommige beleide verskyn die klousule onder die opskrif Severability of Interests rather than Separation of Insureds.

Waar is dit?

Die skeiding van versekerde se bepalings is gewoonlik in die polisvoorwaardes . In die standaard kommersiële motorbeleid verskyn dit egter in die Definisies-afdeling onder die definisie van versekerde .

Die skeiding van Versekerde se klousule bestaan ​​gewoonlik uit twee dele. Die eerste gedeelte is van toepassing op genoteerde versekerde.

1. Pak tussen genoteerde versekerde

Die eerste gedeelte van die Skeiding van Versekerde se bepalings is van toepassing op die naam van versekerde . Dit is die partye wat in die verklaringsafdeling van u polis gelys word. Die klousule verseker dat die beleid afsonderlik op elke genoemde versekerde van toepassing is. Dit wil sê, as twee aangewese versekerde gedagvaar word, sal elkeen gedek word asof dit die enigste een op die polis is.

Die Skeiding van Versekerde se klousule bevat twee belangrike uitsonderings.

Eerstens geld dit nie vir die versekeringsgrense nie. Dit beteken dat die perke nie afsonderlik op elke versekerde van toepassing is nie. Veronderstel byvoorbeeld dat twee vernoemde versekerde mekaar smeek vir liggaamlike besering wat hulle in een geval voorgedoen het . Alle skadevergoeding wat die versekeraar namens beide partye betaal, sal onderhewig wees aan die Elke Voorkomslimiet.

Tweedens is die klousule nie van toepassing op die spesifieke pligte wat aan die eerste genoemde versekerde toegewys is nie, wat beteken dat die persoon of entiteit wat eerste in die verklarings gelys is. Die eerste versekerde het sekere verpligtinge, soos die verpligting om premies te betaal. Die Skeiding van Versekerdes klousule brei hierdie pligte nie uit na ander genoteerde versekerde nie.

Uitsluitings word afsonderlik toegepas

Die Skeiding van Versekerde se klousule verseker dat beleid uitsluitings individueel toegepas word op elke genoemde versekerde. Hierdie skeiding van dekking is veral belangrik wanneer een van die versekerde se naam 'n ander smeek. Dit is omdat sommige uitsluitings in die polis op u van toepassing is, wat beteken die versekerde (s) genoem. In die afwesigheid van die Skeiding van Versekerde-bepalinge, kan uitsluitings wat relevant is vir een van die genoemde versekerde, op die ander aansoek gedoen word. Hier is 'n voorbeeld.

voorbeeld

Bill Jones en sy broer, Bob, is gesamentlike eienaars van twee korporasies, Jones Creamery en Jones Manufacturing. Jones Creamery besit 'n kleinhandel-yswinkel. Jones Manufacturing maak unieke smaak van roomys. Die maatskappye het onderling ooreengekom dat alle ys wat deur Jones Manufacturing gemaak is, by Jones Creamery se winkel verkoop sal word. Daarbenewens verkoop die roomys ys wat uitsluitlik deur Jones Manufacturing gemaak is.

Albei maatskappye word versekerde genoteer op dieselfde algemene aanspreeklikheidsbeleid .

Jones Creamery bedryf sy yswinkel in die ruimte wat hy in 'n winkelsentrum huur. Jones Manufacturing bedryf uit 'n gebou wat dit besit, wat agter die winkelsentrum geleë is. Alle eiendom in besit van die twee maatskappye is onder dieselfde kommersiële eiendomsbeleid verseker . Beide besighede word verseker onder dieselfde algemene aanspreeklikheidsbeleid.

Laat een nag, 'n beampte in diens van Jones Manufacturing is aan die voorbereiding om die fabrieksvloer te was. Hy is nie bewus daarvan dat bleikmiddel en ammoniak brandbaar is wanneer dit gekombineer word nie, en gooi sommige van elk in 'n emmer. Hy koppe dan buite om die asblik te stort. 'N Paar sekondes later ontplof die mengsel. Niemand is seer nie, maar deel van die fabrieksgebou word vernietig. Die winkelsentrum is nie beskadig nie.

Jones Manufacturing word gedwing om vir vier maande af te sluit totdat die gebou herstel word. Jones Creamery is deur die ooreenkoms verbied om ander verskaffers te gebruik, dus moet die winkel ook vir vier maande afsluit. Die skade aan die fabriek word gedek deur die firma se eiendomsbeleid. Ongelukkig sluit die polis nie bedryfsinkomste dekking in nie .

Agt maande na die ontploffing kla Jones Creamery Jones Manufacturing vir verlies aan gebruik. (Onder 'n aanspreeklikheidsbeleid, verlies van gebruik van tasbare eiendom wat nie liggaamlik beseer is nie, kwalifiseer as eiendomskade .) Die regsgeding beweer dat Jones Manufacturing aanspreeklik is vir Jones Creamery se verlies aan inkomste. Dit verklaar dat die ontploffing, wat uiteindelik die creamery verhoed het om die yswinkel te bedryf, die gevolg was van die vervaardiger se nalatigheid.

Eiendomsskade Uitsluiting

Die meeste aanspreeklikheidsbeleide bevat 'n uitsluiting (onder Liggaamlike Besering en Eiendomsskade Aanspreeklikheid) vir "skade aan eiendom wat u besit, huur of okkupeer." Hierdie uitsluiting is bedoel om dekking vir eise uit te skakel wat onder 'n kommersiële eiendomsbeleid verseker moet word. Die uitsluiting is van toepassing op u (die versekerde genoem).

Jones Manufacturing is deur Jones Creamery gedagvaar vir eiendomsskade (verlies aan gebruik) na die winkel. Jones Creamery beslaan die eiendom wat die onderwerp van die eis is. Beide Jones Creamery en Jones Manufacturing kwalifiseer as jy .

Indien die polis nie afsonderlik op elke genoemde versekerde aangewend is nie, kan die beskadiging van eiendomsskade uitgesluit hierbo die dekking vir die eis teen Jones Manufacturing uitskakel. Gelukkig word die uitsluiting afsonderlik oorweeg vir elke genoemde versekerde. Toe die eiendomsbeskadiging (verlies aan gebruik) plaasgevind het, het Jones Manufacturing nie die eiendom (yswinkel) besit of besit nie, wat die grondslag van die eis is. Die uitsluiting is dus nie van toepassing nie, en die eis teen die vervaardiger moet gedek word.

2. Sukses tussen versekerde

Paragraaf twee van die skeiding van versekerde voorsiening is van toepassing op pakke tussen versekerdes. Dit verklaar dat die beleid afsonderlik van toepassing is op elke versekerde wat die onderwerp van 'n eis of pak is. Hierdie bepaling verseker dat indien Versekerde A versekerde B versoen, die polis van toepassing sal wees op Versekerde B asof Versekerde A nie bestaan ​​het nie.

Waarom saak die Skeiding van Versekerde se bepalings? Sommige van die uitsluitings in die polis verwys na "die versekerde". "Die versekerde" beteken gewoonlik 'n versekerde wat dekking soek vir 'n eis of pak. Veronderstel dat Versekerde A versekerde B vir liggaamlike besering aanspraak maak . As die beleid nie afsonderlik op B aansoek gedoen het nie, kan uitsluitings wat relevant is vir A, ook van toepassing wees op B.

voorbeeld

Baie pakke tussen versekerdes behels 'n addisionele versekerde wat 'n versekerde genoem het. Veronderstel byvoorbeeld dat 'n eiendomsaandeelhouer genaamd Paramount Properties Pete's Painting huur om 'n kantoorgebou Paramount besit. 'N Kontrak tussen Paramount Properties en Pete's Painting vereis dat Pete Paramount as 'n addisionele versekeraar dek onder Pete se aanspreeklikheidsbeleid.

Pete's Painting begin werk aan die projek. Eendag pos Jeff, 'n Pete se werknemer, 'n leer op die gebou naby 'n venster. Skielik val die vensterraam van die gebou af en slaan Jeff in die kop. Jeff handhaaf 'n kopbesering en lê 'n eis onder Pete's Painting se werkersvergoedingsbeleid . Nadat werkers vergoedingsvoordele versamel het, lê Jeff 'n regsgeding teen Paramount Properties. Sy pak beweer dat die raam raam nie aan die gebou geheg is nie. Paramount was voor die ongeluk bewus van die feit, maar het Jeff nie van die gevaar gewaarsku nie.

Paramount Properties reageer deur 'n regsgeding teen Pete se skildery in te dien. Paramount beweer dat Pete se skildery oor die los vensterraam ingelig is. Pete se skildery was nalatig omdat Jeff nie van die gevaar was nie, sodat Pete se verantwoordelikheid vir Jeff se besering was.

Uitsluiting van werkgewers se aanspreeklikheid

In die bostaande voorbeeld is Pete se skildery deur Paramount Properties gedagvaar weens 'n besering wat by 'n Pete se werknemer plaasgevind het. As Pete's die saak aan sy aanspreeklikheidsversekeraar stuur, sal die versekeraar waarskynlik die dekking weier weens die uitsluiting van werkgewers se aanspreeklikheid in die polis. Hierdie uitsluiting skakel die dekking vir werkverwante liggaamlike besering aan 'n werknemer van die versekerde uit. Werkverwante beserings word uitgesluit omdat dit onder 'n werkersvergoedingsbeleid gedek moet word.

Paramount is 'n bykomende verseker onder Pete se aanspreeklikheidsbeleid. As Paramount dekking soek vir Jeff se regsgeding ingevolge Pete se beleid, sal die uitsluiting van werkgewers se aanspreeklikheid ook uitbrei na Paramount?

As gevolg van die Verskaffing van Versekerde Voorsiening, is die polis (insluitend die uitsluiting van werkgewer se aanspreeklikheid) afsonderlik van toepassing op elke versekerde. Paramount Properties is nie Jeff se werkgewer nie, dus die uitsluiting van werkgewers se aanspreeklikheid moet nie daarop van toepassing wees nie. Die pak teen Paramount moet gedek word.

Limiete Moet nie afsonderlik toedien nie

Die skeiding van Versekerde Voorsiening is nie van toepassing op die polisgrense nie. As twee versekerdes mekaar weens 'n ongeluk dagvaar, sal alle skadevergoeding (of nedersettings) wat aan beide versekeraars toegeken word, onderhewig wees aan die Elke Voorkomslimiet . Die perke geld nie afsonderlik vir elke versekerde nie.

Kruispakke uitsluitings

Ten slotte bevat sommige aanspreeklikheids- en sambreelbeleide uitsluitings wat dekking vir pakke van een versekerde teen 'n ander uitskakel. Hierdie "versekerde versekerde" uitsluitings wissel. Sommige is slegs van toepassing op pakke tussen genoemde versekerde. Ander is van toepassing op pakke tussen enige versekerdes. Beleid met hierdie uitsluitings moet vermy word.