Beleggingsbelastingkrediete vir Kanadese Besighede

Kanadese belastingkrediete verminder die inkomstebelastingbesighede betaal

Beleggingsbelastingkrediete (ITC's) verminder die bedrag van deel I-belasting wat 'n korporasie moet betaal of die bedrag belasting wat 'n individu moet betaal (afhangende van die feit dat sy besigheid as 'n korporasie of as 'n eenmansaak of vennootskap opgerig word).

'N Beleggingsbelastingkrediet laat 'n korporasie of 'n individu toe om 'n bepaalde persentasie toe te pas ten koste van die verkryging van sekere eiendom of sekere uitgawes.

Eis Beleggingsbelastingkrediete

Indien u Beleggingsbelastingkrediete as individu eis, voltooi Vorm T2038 (IND): Beleggingsbelastingkrediet (Individue) en eis dan die toepaslike bedrag op Lijn 412 van u T1 Inkomstebelastingvorm.

As u korporasie Beleggingsbelastingkrediete eis, gebruik Vorm T2SCH31: Beleggingsbelastingkrediet - Korporasies en eis dan die toepaslike bedrag op Lijn 652 van die T2 Corporation Inkomstebelastingvorm.

Wanneer u hierdie Kanadese Belastingkrediete bereken, moet u egter daarvan bewus wees dat u voor die toepassing van die gespesifiseerde persentasie "die kapitaalkoste van die eiendom of uitgawes moet verminder deur enige owerheid of nie-regeringshulp wat u ontvang of sal ontvang vir daardie eiendom of die uitgawes "(Canada Revenue Agency).

Dit sluit enige verwante GST / HST Insetbelastingkrediete of kortings in!

Die vakleerlingskapskeppingsbelastingkrediet

Die Vakleerbelastingkrediet is 'n poging deur die Kanadese federale regering om langtermyn werk te skep deur die Kanadese werkgewers aan te moedig om vakleerlinge aan te leer, soos uiteengesit op bladsy 65 van die T4012 T2 Corporation - Inkomstebelastinggids:

"'N Korporasie kan 'n ITC verdien wat gelykstaande is aan 10% van die kwalifiserende salarisse en lone wat betaalbaar is aan kwalifiserende vakleerlinge in die besigheid in die belastingjaar tot 'n maksimum krediet van $ 2.000 per jaar per vakleerling."

Individuele belastingbetalers kan ook die Apprenticeship Tax Credit eis.

'N Geskikte vakleerling is 'n vakleerling wat in die eerste twee jaar van sy of haar vakleerlingkontrak werk in 'n voorgeskrewe handel ('n handel wat tans as 'n Rooi Seëlhandel) gelys word.

Die wonderlike aspek van die Vakleerbelastingkrediet is dat enige ongebruikte gedeelte van hierdie belastingkrediet drie jaar of 20 jaar oorgedra kan word, sodat jy kan kies wanneer om dit vir jou beste belastingvoordeel te gebruik.

Die koste van gekwalifiseerde eiendomsbelastingkrediet

'N Korporasie of individuele besigheidseienaar kan Beleggingsbelastingkrediete verdien deur aangewese aktiwiteite op of met hul gekwalifiseerde eiendom in Newfoundland en Labrador, Nova Scotia, Prince Edward Island, New Brunswick, die Gaspe-Skiereiland en voorgeskrewe buitelandse gebiede te doen.

Aangewese aktiwiteite sluit in:

Navorsing en Ontwikkeling Beleggingsbelastingkrediet en Terugbetaling

Die federale en provinsiale regerings het verskeie belastingkrediet- / terugbetalingsprogramme in plek vir Kanadese-beheerde private korporasies wat betrokke is by kwalifiserende navorsing en ontwikkeling. Die Wetenskaplike Navorsings- en Eksperimentele Ontwikkeling (SR & ED) Belastingkredietprogram is 'n goeie voorbeeld.

Beleggingsbelastingkrediet vir kindersorgruimtes

Kanadese werkgewer s wat nie in die kinderversorgingsbesigheid is nie, kan kindersorgbelastingkrediete eis vir die skep van nuwe kinderversorgingsruimtes.

Hierdie nuwe kindersorgruimtes moet in nuwe of bestaande gelisensieerde kinderversorgingsfasiliteite wees en kan vir die kinders van werknemers of vir ander kinders wees.

Die Kindersorg Belastingkrediet is gelykstaande aan die kleiner bedrag van $ 10,000 of 25% van die in aanmerking kom uitgawes per geskenkruimte wat geskep is.

Hierdie subsidiabele uitgawes kan die koste van afskryfbare eiendom en / of gespesifiseerde aanvangskoste insluit; hulle mag nie lopende uitgawes van die kinderversorgingsfasiliteit insluit soos voorrade, lone of nuts koste nie.

Sommige van die afskryfbare eiendom wat as 'n geskikte uitgawe beskou word, is

Spesifieke aanvangskoste wat in aanmerking kom vir hierdie Beleggingsbelastingkrediet, sluit in uitgawes soos boupermitte, argitekfooie en regulatoriese inspeksies.

Voorproduksie-mynbou-uitgawes

Soos omskryf in subartikel 127 (9) van die Inkomstebelastingwet en Regulasies van Kanada .

Provinsiale Beleggingsbelastingkrediete

Individuele provinsies en gebiede bied ook verskillende belastingkrediete aan. Dit word gelys en verduidelik in die Provinsiale en Territoriale Belastingafdeling van T2 Corporation - Inkomstebelastinggids (Hoofstuk 8).