Leer oor Prokureur Retainer Fooie

Behoudegelde vir prokureurs is nie die norm in alle gevalle nie. Die meeste prokureurs reël betaling afhangende van die tipe sake wat hulle vir kliënte hanteer. Dit is nie ongehoord dat dieselfde regsfirma verskillende kliënte op verskillende fooie skedules hef nie. Behouers, gebeurlikheidsgelde en vaste fooie is die algemeenste.

Behoudegelde

'N Retourfooi is 'n bedrag wat vooraf betaal word voordat die prokureur op 'n saak begin werk.

Die geld word in 'n rekening afsonderlik van sy bedryfsrekening geplaas, en hy reken sy tyd daaraan wanneer die saak vorder. As hy u $ 750 aanhê om namens u namens die hof te verskyn, sal hy u 'n faktuur vir hierdie tyd stuur, gewoonlik aan die einde van die maand. Hy sal dan self effektief betaal en $ 750 van sy spesiale rekening in sy bedryfsrekening oorplaas. Ander tyd word ook teen die borggeld gehef, insluitend dokumente, telefoonoproepe en kantoorbesoeke.

U kan gevra word om 'n bykomende borggeld te betaal wanneer u eerste uitgeput is, maar ervare prokureurs is redelik bedrewe om te bepaal hoeveel tyd hulle aan 'n saak moet toewy, sodat hulle toepaslike borggeld kan hef om daardie tyd te dek. Uiteraard kan onverwagte gebeure in elk geval plaasvind, en die prokureur se aanvanklike skatting word afgeskaf.

Gevalle wat meervoudige hofverskynings en dokumentinskrywings betrek, word dikwels op 'n borggeldbasis gehef.

Die prokureur moet u 'n skriftelike keuringsooreenkoms gee waarin u verduidelik hoe hy sal hef en wat sal gebeur as u borggeld na nul verminder word voordat die saak afgehandel is.

Wees versigtig vir nie-terugbetaalbare borggeld. Die meeste staatsbondverenigings verbied prokureurs om buitensporige bedrae te hef bo en behalwe die ure wat hulle waarskynlik sal belê, met onbenutte balans.

U het die reg om verteenwoordiging te enige tyd te beëindig en u moet u geld nie verloor nie omdat u ongelukkig is met u prokureur se vertoning - selfs al is u ongelukkigheid nie geregverdig nie. Vra die prokureur as u die woord "terugbetaalbaar" in sy houerooreenkoms sien om presies te bepaal wat dit impliseer. As jy nie tevrede is met sy antwoord nie, soek nog 'n prokureur.

Flatgeld

'N Prokureur kan 'n vaste fooi aanhaal vir werk wat nie deurlopende verteenwoordiging benodig nie. Die gevalle is eenmalige gebeurtenisse. 'N Prokureur kan 'n vaste fooi hef om 'n korporasie vir u te vorm of te registreer of om 'n eiendomstransaksie te hanteer. U kan 'n addisionele fooi gehef word indien onverwagte en onvoorsiene komplikasies ontstaan. Flatgeld is gewoonlik nie terugbetaalbaar nie.

Gebeurlikheidsgelde

Persoonlike besering en skending gevalle - diegene waar iemand iets verkeerd gedoen het en jy wil geld of skade aan hom insamel - word dikwels op 'n gebeurlikheidsbasis aangekla. Die prokureur word nie betaal tensy jy jou saak wen nie, en as jy dit doen, neem hy 'n persentasie van jou nedersetting of hofuitreiking. Nodeloos om te sê, dit gee die prokureur 'n aansienlike aansporing om vir jou te veg en te wen.

Ander kostes en uitgawes

Prokureursfooie sluit selde ekstra in, ongeag hoe dit gehef word.

Koste soos hofinskrywingsfooie en deskundige fooie word gewoonlik by u registrasiefooi gehef, benewens die prokureur se tyd. Hierdie kostes word gewoonlik ook in gevalle van gebeurlikheidsfooi terugbetaal, benewens die persentasie wat die prokureurskoste betaal. Die prokureur kan hierdie koste namens u betaal, dan homself vergoeding van u besitter, of hy kan u vra om 'n ander tjek te skryf wanneer die tyd betaal word.