Koste teen uitgawes - Wat is die verskil?

Besigheidsmense hou graag van jargon en die twee terme - "koste" en "koste" - word elke dag baie gebruik. Maar wat beteken hierdie twee terme? Is hulle net dieselfde woorde vir dieselfde konsep?

Ons gebruik die twee terme uitruilbaar in ons besigheidsgesprekke, maar hulle het verskillende betekenisse en toepassings in besigheid. Ons sal kyk na hierdie twee terme - koste en koste - in die algemeen, en dan soos dit van toepassing is op besigheidsrekeningkunde en belasting.

Koste en uitgawes gedefinieer en vergelyk

Eerstens, 'n algemene definisie van beide terme:

Koste is 'n bedrag wat betaal moet word of bestee word om iets te koop of te verkry. " Koste kan spesifiek wees, soos, "Wat is die koste van die motor?" of dit kan 'n straf wees, soos "Oorweeg die koste om daardie gebeurtenis te mis."

Let ook daarop dat koste impliseer 'n eenmalige gebeurtenis, soos 'n aankoop. Die term "koste" word dikwels in besigheid gebruik in die konteks van bemarkings- en prysstrategieë, terwyl die term "onkoste" iets meer formele en iets met betrekking tot die besigheidsbalansstaat en belasting impliseer.

Die definisie van koste klink soortgelyk aan dié van koste: "'n bedrag geld wat gereeld bestee moet word om iets te betaal." Maar let op die ekstra woorde " veral gereeld ."

Byvoorbeeld:

'N Uitgawe is 'n deurlopende betaling, soos nutsdienste, huur, betaalstaat en bemarking. Byvoorbeeld, die koste van huur is nodig om 'n plek te verkoop om te verkoop, om inkomste te produseer. Die koste van 'n besigheidsfoon is nodig om oproepe van kliënte te neem wat die besigheid se produkte en dienste wil koop. Daar is gewoonlik geen bate geassosieer met 'n uitgawe nie.

Alhoewel ons die term "koste" met uitgawes gebruik, is dit regtig net betalings.

Koste en koste in rekeningkunde

Rekeningkundige tipes gebruik die term "koste" om verskeie verskillende gevalle in besigheidsituasies te beskryf:

Koste van goedere verkoop. Die term koste van goedere verkoop aan die berekening wat aan die einde van 'n boekjaar gedoen word vir besighede wat produkte verkoop.

Koste van 'n bate in rekeningkunde. Rekenmeesters gebruik die term koste om spesifiek na besigheidsbates te verwys, en selfs meer spesifiek vir bates wat gedepresieer word (genoem afskryfbare bates ). Die koste (soms genoem koste-grondslag ) van 'n bate sluit elke koste in om die bate te koop, te verkry en op te stel, en om werknemers in diens te neem.

Byvoorbeeld, as 'n vervaardigingsonderneming 'n masjien koop, sluit die koste verskeping, opstelling en opleiding in. Kostebasis word gebruik om die basis vir waardevermindering en ander belastingfaktore te bepaal.

Die koste van bates verskyn op die besigheidsrekeningkunde op die balansstaat. Die oorspronklike koste sal altyd getoon word, en opgelope waardevermindering sal afgetrek word, met die gevolg as boekwaarde van daardie bate. Al die besigheidsbates word vir die doel van die balansstaat gekombineer.

Uitgawes in rekeningkunde. In 'n sake-sin is 'n uitgawe 'n item van besigheidsuitgawe wat teen 'n spesifieke tydperk vir inkomste verhaalbaar is. ' "Belasbaar teen inkomste" beteken dat uitgawes bereken word teen bruto inkomste by die berekening van winste en verliese.

Hulle word afgetrek van die besigheid se bruto inkomste om 'n netto inkomste of wins op die netto inkomste (wins en verlies) te kry.

Koste teen uitgawes en belasting

Uitgawes word gebruik om inkomste te produseer en hulle is aftrekbaar op u besigheidsbelastingopgawe, wat die besigheid se inkomstebelastingrekening verminder .

Koste het geen direkte invloed op belasting nie, maar die koste van 'n bate word gebruik om die waardeverminderingskoste vir elke jaar te bepaal, wat 'n aftrekbare besigheidskoste is.

Die onderste reël oor koste en uitgawes

Alhoewel daar uitsonderings op hierdie stelling is, is dit algemeen waar dat:

Vir rekeningkundige en belastingdoeleindes is KOSTE verband hou met besigheidsbates en word dit op die balansstaat getoon. UITGAWES is verwant aan besigheidsinkomste, en dit word getoon op die besigheids netto inkomste (wins en verlies) verklaring.