Om die Uniform Commercial Code (UCC) te leer ken

Die UCC is gepubliseer om transaksieregels te harmoniseer

Geoptimaliseerde voorsieningsketting. Beelde kry

inleiding

Die Uniform Commercial Code (UCC) is in 1952 gepubliseer en sy hoofdoel was om reëls vir elk van nege transaksionele gebiede wat handelings- en handelsreg betref, te harmoniseer.

Na 'n aantal hersienings sedert die eerste publikasie is daar nie tien verskillende gebiede binne die kode nie, asook 'n gedeelte oor die algemene bepalings van die kode.

Die UCC het tien jaar geneem om te skryf en dit is nie self 'n wet nie, maar aanbevelings van wette wat in die vyftig state aangeneem moet word.

Wanneer 'n staat die UCC aanvaar, is dit dan deel van die staat se statuut, alhoewel veranderinge aan die oorspronklike UCC deur sommige state gemaak is.

Die UCC is in een of ander vorm aangeneem deur al die vyftig state, Guam, Puerto Rico, die Amerikaanse Maagd Eilande en die Distrik van Columbia.

Artikels van die Uniform Commercial Code

Die UCC is van toepassing op die meeste transaksies tussen 'n koper en 'n verkoper. Dit is dus belangrik om professionele te koop om 'n basiese begrip van die UCC te hê. Dit moet egter duidelik wees dat daar in die verkryging ander wette is wat van toepassing kan wees op aankope soos:

Die reëls vir elk van die UCC-transaksionele gebiede word in aparte dele genaamd 'n artikel genoem. Vanaf 2011 is die elf soorte transaksies wat by die UCC ingesluit is: -

 1. Algemene bepalings (Artikel 1) - dit beskryf die algemene definisies en beginsels van interpretasie vir al die artikels in die UCC.
 1. Verkope (Gewysig Artikel 2) - Hierdie artikel beheer kontrakte vir die verkoop van goedere. Die belangrikste aspek van artikel 2 vir die aankoop van professionele persone is dat dit nie transaksies dek wat dienskontrakte of die verkoop van vaste eiendom insluit nie.
 2. Huurkontrakte (Gewysig Artikel 2A) - Hierdie artikel beskryf die huur van goedere. Dit is bygevoeg in 1987 en verander in 1990. Die artikel beskryf 'n ware huurkontrak as wanneer 'n verhuurder besit en reg het om die goedere vir 'n vaste tydperk vir die huurder te gebruik in ruil vir huur, maar die titel van die eiendom bly by die verhuurder. Hierdie artikel beskryf ook finansiële bruikhuurkontrakte, wat ware huurkontrakte is waar die verhuurder nie die basiese verskaffer van die goedere is wat gehuur word nie, maar huur goedere aan huurders as 'n manier om hul aankoop van die verskaffer te finansier.
 1. Onderhandelbare Instrumente (Hersiene Artikel 3) - Hierdie artikel kyk na verhandelbare instrumente wat 'n konsep kan wees, wat ons as 'n tjek ken, of dit kan 'n nota wees wat 'n tradisionele promesse kan wees. 'N Konsep is 'n bevel van een persoon na 'n ander om geld aan 'n derde persoon te betaal. 'N nota is bewys van 'n skuld tussen die maker, wat beloof om te betaal, en 'n ander persoon.
 2. Bank deposito's en versamelings (Gewysig artikel 4) - Hierdie artikel ondersoek die reëls rondom tjeks. Die bankproses en fisiese tjeks is 'n belangrike deel van die alledaagse handel. Sonder tjeks en bankrekeninge kan feitlik geen besigheid plaasvind nie.
 3. Fondsoorplasings (Artikel 4A) - Hierdie artikel is in 1989 geskep toe elektroniese bankdienste die manier was om besigheidsbetalings te verwerk. In 1989 was die daaglikse gemiddelde vir elektroniese bankdienste een triljoen dollar. Hierdie artikel bepaal die reëls vir die sender en ontvangende bank.
 4. Kredietbriewe (Hersiene Artikel 5) - dit word beskryf as 'n betaalmiddel wat 'n onderneming van 'n uitreiker van die krediet aan 'n begunstigde is, die individu wat betaal word namens 'n aansoeker, die individu aan wie krediet uitgereik is deur die uitreiker. Die betaling sal die voorlegging van 'n dokument vereis, gewoonlik 'n konsep namens die begunstigde aan die uitreiker.
 1. Grootmaatverkope (Hersiene Artikel 6) - Hierdie artikel bied beskerming vir krediteure van besighede wat handelsware verkoop van voorraad. Krediteure van hierdie besighede is kwesbaar vir 'n grootmaatverkope, waar die besigheid alles of 'n groot deel van voorraad verkoop aan 'n enkele koper buite die gewone gang van sake, en dan vloei die sake-eienaar met die opbrengs.
 2. Dokumente van Titel (Hersiene Artikel 7) - Hierdie artikel verwys na pakhuise ontvangste, vrachtbrief en ander titelbewyse. Die probleem vir hierdie artikel was die oordrag van die titel terwyl goedere gestoor of verskeep is. Die hoof dokumente in hierdie artikel is die kwota se kwitansies op die stoorkant en die vrachtbrief aan die draerkant.
 3. Beleggingsekuriteite (Hersiene Artikel 8) - Hierdie artikel beheer die oordragte van beleggingsekuriteite. Dit sluit in aandele, effekte, aandele van onderlinge fonds en beperkte vennootskaps aandele.
 1. Beveiligde Transaksies (Hersiene Artikel 9) - Hierdie artikel bevat die reëls vir enige transaksie, behalwe 'n bruikhuurkontrak, wat 'n skuld met 'n skuldeiser se belang in 'n skuldenaar se persoonlike eiendom koppel. Indien die skuldenaar wanbetal, kan die skuldeiser die eiendom terugbesit en verkoop om die skuld te bevredig.

Opgedateer deur Gary Marion, Logistiek en Supply Chain Expert by The Balance.