Wat is Besigheid Bruto Inkomste en hoe word dit bereken?

Wat is bruto inkomste vir 'n besigheid?

Die term "bruto" in 'n finansiële sin beteken 'n aanvanklike bedrag voor enige aftrekkings, uitgawes of weerhouding.

Bruto Besigheid Inkomste is 'n bedrag bereken op 'n besigheidsbelastingopgawe. Bruto besigheidsinkomste word bereken as die totale besigheidsverkope minus koste van goedere verkoop. Die metode van berekening van bruto besigheidsinkomste kan wissel, afhangende van die belastingopgawe vir elke tipe onderneming .

Bruto inkomste verskyn op die inkomstestaat (wins en verliesstaat) van 'n onderneming.

Die verskillende terme wat gebruik word vir besigheidsbelastingopgawes vir inkomste, is verwarrend. Kom ons kyk dus meer in detail.

Watter bruto besigheidsinkomste is NIE

Dit is nie persoonlike bruto inkomste nie. Bruto inkomste vir 'n individu is die bedrag op daardie persoon se salaris voor enige onttrekking of aftrekkings. Persoonlike bruto inkomste uit indiensneming word bereken vir uurlikse werkers deur die ure wat gewerk word deur die uurlikse koers te vermeerder (insluitend oortyd); vir werkers, word dit bereken deur die jaarlikse inkomste met die aantal betaalperiodes te verdeel.

Dit is nie aangepaste bruto inkomste nie. AGI is 'n berekening op 'n persoonlike belastingopgawe. Dit is persoonlike bruto inkomste minus toelaatbare aftrekkings op bladsy 1 van u vorm 1040.

Dit is nie Gewysigde Aangepaste Bruto Inkomste vir 'n individu nie. Hierdie syfer word gebruik om te bepaal of u kan bydra tot 'n IRA of kwalifiseer vir sekere ander voordele, insluitend onderwysbelastingvoordele en sekere inkomstebelastingkrediete.

Dit is nie bruto inkomste of verkope van u besigheid nie. Bruto inkomste of bruto verkope is die hoeveelheid geld wat die onderneming in die verkope bring. Bruto inkomste is die mees omvattende inkomste, en dit is die eerste item in die berekening van bruto inkomste. Bruto inkomste kan verminder word deur afslag en opbrengste.

Dis nie bruto wins nie. Bruto wins is bruto inkomste of verkope minus die koste om daardie inkomste te produseer. Bruto wins sluit 'n berekening in vir koste van goedere verkoop, vir besighede wat produkte verkoop. Bruto inkomste sluit inkomste uit ander bronne as verkope in.

Dit is nie netto inkomste , soms winste of verdienste genoem nie. Netto inkomste word bereken deur alle aftrekkings, belastingkrediete en koste van goedere wat van die bruto inkomste nommer verkoop word, af te trek.

Dit is nie bruto inkomste vir die werknemers van 'n besigheid nie. Werknemer bruto inkomste is die bruto (hele) bedrag van 'n werknemer se salaris, voor enige onttrekking of aftrekkings.

Bruto Inkomste in Besigheid Finansiële Analise

Jou besigheid se bruto inkomste word in verskeie berekeninge gebruik om die winsgewendheid en lewensvatbaarheid van jou besigheid te bepaal.

Een sleutel finansiële verhouding is bruto winsmarge. Joshua Kennon, Investing for Beginners Expert, sê die bruto winsmarge is die "persentasie van inkomste / verkope wat oorbly nadat die koste van goedere verkoop is, afgetrek." Die berekening is bruto wins (bruto inkomste) gedeel deur totale verkope. Hierdie berekening lei tot 'n persentasie; Hoe hoër die persentasie hoe beter.

Byvoorbeeld, as die bruto wins (inkomste) $ 400,000 is en die verkope is $ 1.000.000, is die marge 40%. Dit beteken dat jou besigheid $ 1 miljoen van produkte verkoop en die koste van verkope was $ 600,000.

Die skuld-tot-inkomste-verhouding is 'n ander finansiële verhouding wat vir individue en ondernemings gebruik word. Vir individue is dit gebruik om die bekostigbaarheid van 'n huis te bepaal. Die skuld-tot-inkomste-verhouding vir 'n besigheid dien 'n soortgelyke funksie, en word gebruik wanneer u oorweeg hoeveel skuld 'n onderneming kan ondersteun. Hierdie verhouding is die bedrag van die skuld gedeel deur die bruto inkomste van die lener. Hoe laer die skuld-tot-inkomste-verhouding, hoe beter.

Byvoorbeeld, as 'n klein onderneming $ 500,000 in inkomste en $ 230,000 in skuld het, het dit 'n skuld-tot-inkomste-verhouding van 230/500 of .46. Dit beteken dat byna die helfte van die besigheid se inkomste sy skuld sal betaal.

Hoe Bruto Inkomste Bereken word vir Besigheid Inkomstebelasting

'N Berekening van bruto inkomste verskyn op die belastingvorms vir alle besigheidsoorte. Ons sal Bylae C vir klein besighede as voorbeeld gebruik.

In Deel 1 van Bylae C:

  1. Bruto kwitansies of verkope van die besigheid word eerste ingevoer.
  2. Dan word opgawes en toelaes afgetrek.
  3. Dan, Koste van goedere verkoop ek (COGS) s ingeskryf. Koste van goedere verkoop word op 'n aparte skedule bereken en die totaal word hier ingevoer. COGS is slegs van toepassing op besighede wat produkte verkoop.
  4. Bruto kwitansies minus opgawes en toelaes en koste van goedere verkoop word gelyk aan bruto wins.
  5. Dan word inkomste uit ander bronne ingeskryf. Dit kan inkomste uit dividende, belastingkrediete of terugbetalings wees.
  6. Dus, bruto ontvangste, minus koste van goedere verkoop, is gelyk aan bruto wins. Dan word ander inkomste bygevoeg om te kry na wat die IRS "totale inkomste" noem.

Ander inkomste in die bruto inkomsteberekening

Waar kom "Ander inkomste" in die berekening van bruto inkomste? Dit kom na koste van goedere verkoop en die berekening van bruto wins. Ander inkomste sluit rente inkomste en inkomste uit die terugvordering van oninbare skulde in.