7 Basiese beginsels van Tennessee se sekuriteitsdeposito

Die Regte van Verhuurders en Huurders

Huurders en huurders in Tennessee moet hul sekuriteit deposito regte onder die staat se verhuurder-huurder wet verstaan. Hierdie regte sluit in hoeveel 'n verhuurder kan versamel, hoe die deposito gestoor moet word en indien 'n deurlopende inspeksie benodig word. Hier is sewe basiese beginsels van sekuriteit deposito's in Tennessee.

7 Basiese beginsels van Tennessee se sekuriteitsdeposito:

 1. Sekuriteitsdeposito- limiet.
 2. Stoor die deposito- aparte rekening. Moet nie rente verdien nie.
 1. Geskrewe Kennisgewing - Ja. Skriftelike Kennisgewing aan Huurder Dat Deposito in Aparte Rekening is.
 2. Hou deposito- skade, onbetaalde huur, skending van huurkontrak.
 3. Deurlopende inspeksie - Toegestaan.
 4. Terugbetaling van deposito- binne 60 dae.
 5. Verkoop van eiendom- oordragdeposito's aan nuwe eienaar.

Is daar 'n deposito perk in Tennessee?

Nee. In die staat Tennessee is daar geen beperking op die maksimum bedrag wat 'n verhuurder 'n huurder kan hef as 'n deposito nie .

Hoe moet jy die sekuriteit deposito in Tennessee opberg?

In Tennessee moet verhuurders 'n huurder se sekuriteit deposito in 'n aparte rekening deponeer . Hierdie rekening moet in 'n bank of ander finansiële instelling wees wat onderhewig is aan regeringsvoorskrifte of Tennessee staatsregulasies. Die rekening hoef nie rente te verdien nie.

As 'n verhuurder versuim om 'n huurder se deposito in 'n rekening op te slaan, kan die verhuurder nie enige gedeelte van die huurder se sekuriteit deposito hou nie.

Is skriftelike kennisgewing vereis na ontvangs van die deposito in Tennessee?

Ja.

'N Huurder moet die huurder skriftelik in kennis stel dat die deposito in 'n aparte rekening geplaas is. Die verhuurder moet die plek van die deposito insluit, maar hoef nie die huurder van die rekeningnommer te voorsien nie.

Wat is 'n paar redes waarom jy 'n huurder se sekuriteit deposito in Tennessee kan hou?

In die staat Tennessee kan 'n verhuurder alle of 'n gedeelte van 'n huurder se sekuriteit deposito hou om te dek:

Is daar 'n deurlopende inspeksie in Tennessee nodig?

Ja. In die staat Tennessee moet 'n verhuurder 'n deurlopende inspeksie doen om te kyk vir enige skade aan die eiendom en moet 'n skriftelike lys van skadevergoeding saambring. Die huurder het die reg om by hierdie inspeksie teenwoordig te wees. Daar is 'n paar reëls vir hierdie inspeksie.

 1. Die verhuurder moet die huurder skriftelik in kennis stel van die huurder se reg om by die deur-inspeksie teenwoordig te wees. Hierdie kennisgewing moet gemaak word wanneer die verhuurder die huurder kennis gee om die eenheid te ontruim of binne vyf dae na ontvangs van 'n huurder se skriftelike kennisgewing om die eenheid te ontruim.
 2. Die inspeksie moet binne vier dae na die huurder wat uit die eenheid beweeg, plaasvind.
 3. Die huurder kan 'n tyd vra vir die inspeksie gedurende normale besigheidsure, maar die verhuurder sal die werklike inspeksietyd bepaal.
 4. Indien die huurder 'n inspeksietyd by die verhuurder stel, maar nie vir die inspeksie verskyn nie, verloor die huurder die reg om enige skadevergoeding wat die verhuurder in die inspeksieverslag lys, te betwis. Hierdie voorwaarde moet duidelik in die huurooreenkoms of huurooreenkoms gestel word sodat dit geldig kan wees.
 1. As die huurder die inspeksie bywoon, moet beide verhuurder en huurder deur die eiendom gaan en 'n lys saamstel van alle skade aan die eiendom en die benaderde koste van herstel. Die verhuurder en die huurder moet hierdie lys teken. Die huurder se handtekening sal dien as aanvaarding van die skadevergoeding.

  As die huurder weier om hierdie lys te teken, moet hy of sy 'n skriftelike lys saamstel wat die skade aandui waarvan hy nie saamstem nie. Die huurder kan dan regstappe doen vir die items waarvoor hy of sy nie saamstem nie.

Is alle huurders toegelaat om 'n deurlopende inspeksie by te woon?

Nee. Sekere huurders het hul reg gegee om 'n deurlopende inspeksie by te woon. Dit sluit in huurders wat:

Indien die huurder 'n afskrif van die inspeksieverslag verlang, is die verhuurder steeds verplig om die huurder hierdie afskrif te stuur en moet dit per gesertifiseerde pos doen.

Wanneer moet jy 'n huurder se sekuriteit deposito in Tennessee terugbesorg?

Die verhuurder moet 'n kennisgewing stuur na die laaste bekende adres van die huurder. Dit moet die gedetailleerde lys van skadevergoeding en die bedrag van die deposito wat aan die huurder verskuldig is, insluit. As die huurder nie binne 60 dae op hierdie versoek reageer nie, kan die verhuurder die deposito van die rekening verwyder. Die huurder het nie meer reg op nie.

Wat gebeur met die deposito indien u u eiendom verkoop?

As 'n Tennessee-verhuurder die beleggingseiendom verkoop of die eiendom anders verander, moet die verhuurder alle sekuriteitsdeposito's aan die nuwe eienaar oorplaas. Die verhuurder moet die huurders dan skriftelik in kennis stel dat die nuwe eienaar nou in besit is van hul deposito's.

Wat is Tennessee se Deposito-wet?

Om die wet te lees wat betrekking het op sekuriteitsdeposito's in die staat Tennessee, verwys asseblief na Tennessee-kode aangevra § 66-28-301 en § 66-28-305.