Connecticut Security Deposit Law

Hier is die limiete en regulasies vir sekuriteitsdeposito's in Connecticut

As 'n eiendomsbelegger in die staat Connecticut moet u die verhuurder se wette wat van toepassing is op u en u huurders verstaan. Reëls vir die hantering van 'n deposito is 'n belangrike deel van hierdie wette. As 'n belangrike noot is hierdie wette op 'n staatswye vlak van toepassing. U moet altyd met u plaaslike munisipaliteit kyk om te bepaal of daar verskillende reëls mag geld.

Is daar 'n deposito perk in Connecticut?

Ja, daar is 'n maksimum bedrag wat eienaars huurders kan hef as 'n deposito in Connecticut.

Vir huurders jonger as 62, kan 'n verhuurder 'n maksimum van twee maande huur as 'n deposito aanvra. Vir huurders wat 62 jaar of ouer is, kan 'n verhuurder 'n maksimum van een maand se huur as 'n deposito vra. As 'n huurder van 62 jaar of ouer 'n deposito van meer as een maand se huur betaal het, kan die huurder versoek dat die verhuurder hulle die verskil terugbetaal.

Hoe moet jy die deposito in Connecticut opberg?

In die staat Connecticut, by ontvangs van 'n sekuriteit deposito, is 'n verhuurder verplig om hierdie deposito in 'n spaarrekening in 'n finansiële instelling in die staat Connecticut te plaas. Aangesien dit 'n escrow rekening is, word die sekuriteit deposito altyd beskou as die huurder se eiendom, dus hierdie geld kan nie deur enige van die verhuurder se skuldeisers geëis word nie.

Hierdie rekening moet 'n rentekoers wat gelyk is aan of groter is as die gemiddelde rentekoerse van die spaarrekeningrekeninge van kommersiële banke in die staat Connecticut, wat jaarliks ​​deur die bankkommissaris bepaal sal word, en wat nie minder nie as een en 'n half persent.

Die bankkommissaris sal hierdie koers nie later as 15 Desember van elke jaar in die Departement van Bankwese-nuusbulletin publiseer nie.

Die huurder is verplig om die huurder die rente op hul sekuriteit deposito op die herdenking van hul huurooreenkoms en op huurkontrak te betaal, of moet hierdie bedrag aan hulle as toekomstige huur betaal.

As die huurder meer as 10 dae laat is om hul maandelikse huur te betaal, word die huurder nie verplig om die huurder die rente op die deposito vir die maand te betaal nie. Die huurder sal nie hierdie rente verloor as daar volgens die huurkontrak reeds 'n laat fooi in plek is vir laat betaling van huurgeld nie.

Is daar skriftelike kennisgewing benodig na ontvangs van die deposito in Connecticut?

In Connecticut word 'n verhuurder nie verplig om die huurder skriftelike kennis te gee na ontvangs van die deposito nie.

Wat is 'n paar redes waarom jy 'n huurder se sekuriteit deposito in Connecticut kan hou?

In die staat Connecticut kan 'n verhuurder die hele of 'n gedeelte van 'n huurder se sekuriteit deposito hou om die volgende redes:

Is 'n deurlopende inspeksie benodig in Connecticut?

Connecticut-eienaars word nie verplig om 'n ondersoek uit te voer voordat 'n huurder uitstap nie.

Wanneer moet jy 'n huurder se sekuriteit deposito in Connecticut terugbesorg?

'N Huurder het 30 dae vanaf die dag dat 'n huurder die eenheid ontruim om 'n huurder se volle sekuriteitsdeposito of die saldo van hul sekuriteitsdeposito plus enige opgehoopte rente terug te betaal, tensy die huurder nie die verhuurder 'n aanstuuradres gegee het nie.

In hierdie geval moet die verhuurder die huurder se sekuriteit deposito terugstuur binne 30 dae nadat die huurder uitbeweeg of binne 15 dae vanaf die tyd wat die huurder die verhuurder voorsien van die deurstuuradres, wat ook al later is.

Die verhuurder kan aftrekkings van die sekuriteit deposito maak vir enige skade of ander mislukkings van die huurder om aan die bepalings van die huurkontrak te voldoen, maar die verhuurder moet 'n gedetailleerde verklaring insluit waarin die aard en bedrag vermeld word om die skade of misdryf te herstel.

As die verhuurder versuim om aan hierdie reëls te voldoen, kan hulle aanspreeklik wees om die huurder dubbel hul oorspronklike borg te betaal. Indien die verhuurder versuim het om die huurder die rente aan hulle te betaal, is die verhuurder slegs aanspreeklik vir die betaling van dubbel die opgelope rente.

Wat gebeur met die deposito as jy jou eiendom verkoop?

As eienaarskap van die eiendom oorgedra word, is die verhuurder verantwoordelik vir die oordrag van alle sekuriteitsdeposito's plus enige opgelope rente aan die nuwe eienaar.

Die nuwe eienaar van die eiendom is dan verantwoordelik vir die stoor van die sekuriteitsdeposito in 'n spaarrekening en vir die terugbetaling van die huurder se sekuriteitsdeposito, minus enige toepaslike aftrekkings volgens staats- en plaaslike wette.

Wat is Connecticut se sekuriteitsdeposito-wet?

As u belangstel om die statuut te besigtig wat sekuriteitsdeposito's in die staat van Connecticut beheer, verwys asseblief na Hoofstuk 831, Connecticut Algemene Statute 47a-21.