Georgia Security Deposit Law

Leer die reëls en regulasies van die veiligheidsrekening in Georgië

Die wette wat sekuriteitsdeposito's in Georgië dek, is slegs van toepassing op eienaars wat meer as tien huureenhede besit. Diegene wat tien of minder huur eenhede besit, kan onderworpe wees aan hierdie wette as hulle 'n derde party, soos 'n eiendomsbestuurder , betaal om hul eenhede te bestuur. Onthou asseblief dat dit 'n staatswette is en daar mag verskillende wette wees wat van toepassing is op die munisipaliteit waar u eiendom geleë is.

Is daar 'n deposito perk in Georgië?

Nee, in Georgië is daar geen beperking op die maksimum bedrag wat u 'n huurder kan hef as 'n deposito .

Hoe moet jy die sekuriteit deposito in Georgië stoor?

In die staat Georgië het 'n verhuurder twee opsies vir die stoor van 'n huurder se sekuriteit deposito:

  1. Escrow Account - 'n Huurder in die staat Georgië kan 'n huurder se sekuriteit deposito in 'n spaarrekening in 'n bank- of leningsinstelling instel wat deur die staat Georgia of die Amerikaanse regering gereguleer word.
  2. Borgverband - 'n Huurder kan ook kies om 'n borgverband te plaas vir die volle bedrag van die huurder se borg, of $ 50,000, wat ookal minder is. Hierdie verband moet by die hooggeregshof geplaas word in die land waar die eiendom geleë is. Die verhuurder sal as prinsipaal dien vir hierdie verband.

Huurders wat versuim om 'n sekuriteitsdeposito op te slaan volgens bogenoemde prosedures, kan hul reg verbeur om 'n gedeelte van die huurder se sekuriteit deposito te weerhou.

Is daar skriftelike kennisgewing vereis na ontvangs van die deposito in Georgië?

In die staat Georgië moet 'n verhuurder skriftelike kennisgewing voor en na ontvangs van 'n huurder se sekuriteit deposito gee.

Huurders wat nie bogenoemde prosedures volg nie, kan hul reg verbeur om 'n gedeelte van die huurder se sekuriteitspos te hou .

Wat is 'n paar redes waarom jy 'n huurder se deposito in Georgië kan hou?

In die staat Georgië kan 'n verhuurder die hele of 'n gedeelte van 'n huurder se sekuriteit deposito hou om die volgende redes:

Is daar 'n deurlopende inspeksie in Georgië nodig?

In die staat Georgië het 'n verhuurder drie dae nadat 'n huurder beeindiging beëindig het om die eenheid te inspekteer vir skadevergoeding. Die verhuurder moet 'n lys van skadevergoeding maak en die geskatte koste om dit te herstel. Die verhuurder moet die huurder voorsien van hierdie finale lys van skadevergoeding. Hierdie lys moet ook skriftelik duidelik maak dat die huurder moet akkoord gaan met die skadevergoeding wat op die eise gelys word of nie.

Binne vyf dae na beëindiging van okkupasie het die huurder die reg om die eiendom met hierdie lys te inspekteer.

Indien die huurder hierdie lys teken, stem hy of sy in tot die skade wat gelys word. As die huurder weier om die lys te teken, moet hy of sy die items wat hulle nie saamstem nie en 'n verklaring van die verskil teken, teken. Die huurder kan die verhuurder hof toe neem om die koste van enige skadevergoeding wat hulle aangedui het, te verhaal, is hulle nie eens in hul verklaring van verdeeldheid nie. As 'n huurder nie 'n verklaring van verdeeldheid onderteken het nie, verbeur hulle hul reg om enige geld terug te hou wat teruggehou word van hul sekuriteit deposito soos in die finale skade kennisgewing vermeld.

As 'n huurder nie 'n verhuurder kennis gee voordat hulle uitstap nie , word die drie dae insae kennisgewing opgehef en die verhuurder moet die eenheid binne 'n "redelike tyd" eers inspekteer nadat hulle ontdek het dat die huurder uitgetrek het.

Wanneer moet jy 'n huurder se sekuriteit deposito in Georgië terugbesorg?

Georgië verhuurders moet binne een maand na huurkontrak beëindig word.

Indien die verhuurder nie die deposito ten volle terugbetaal nie, moet die verhuurder die huurder voorsien van 'n gedetailleerde lys van enige skade of redes vir aftrekkings in die deposito en die benaderde koste. Hierdie kennisgewing en die gedeelte van die deposito wat hulle aan die huurder terugbesorg, moet per eerste klaspos gestuur word aan die huurder se laaste bekende adres. As die huurder nie binne 90 dae na die stuur van hierdie kennisgewing kan wees nie (dws die brief word teruggestuur en die verhuurder doen redelike poging om die huurder te vind), sal die deposito die eiendom van die verhuurder word.

As 'n verhuurder poog om onwettig 'n huurder se sekuriteit deposito te hou, moet hy of sy die huurder tot drie keer die bedrag wat teruggehou word, betaal, tensy dit bepaal word dat die verhuurder die gedeelte per ongeluk teruggehou het. In sulke gevalle sal hulle slegs aanspreeklik wees vir die huurder terugbetaal die bedrag wat verkeerdelik teruggehou word.

Wat gebeur met die deposito indien u die eiendom verkoop?

As u u eiendom verkoop, is u verantwoordelik vir die oordrag van alle sekuriteitsdeposito's aan die nuwe eienaar of vir die terugbetaling van die sekuriteitsdeposito aan die huurders.

Wat is Georgië se sekuriteitsdeposito-wet?

Die kode wat die sekuriteit deposito in die staat Georgië beheer, kan gevind word by Georgia Code, aangevra §§44-7-30 tot 37.