Dien Jaarlikse Loon- en Belastingverslae in - 2018 Sperdatums

2018 Sperdatums vir 2017 Jaarlikse Loon- en Belastingverslae

Een van u pligte as werkgewer is om verslae aan werknemers en onafhanklike kontrakteurs te verskaf wat hul inkomste uit die vorige jaar toon. Die verslag aan werknemers word op vorm W-2 geskep; Die een om werkers te kontrakteer, is op Form 1099-MISC. Hierdie verslae is te danke aan werknemers en onafhanklike kontrakteurs teen die einde van Januarie die volgende jaar. Dus, vir 2017 lone en betalings, is die verslae verskuldig op 31 Januarie 2018.

U moet ook kopieë van hierdie verslae, saam met opsommende verslae, aan die IRS en Social Security Administration (SSA), vir verifiëringsdoeleindes teen die einde van Januarie, indien.

Nuwe sperdatum veranderinge

Die sperdatums vir die indiening van vorm W-2 (met die Maatskaplike Sekuriteitsadministrasie) en Vorm 1099-MISC (met die IRS) is vroeër gemaak, begin in 2017 vir die 2016 belastingjaar, en voortgesit in toekomstige jare. Die nuwe sperdatum is 31 Januarie. vir elke jaar. Hierdie sperdatum is dieselfde vir beide papier- as elektroniese liassering, en dit is dieselfde datum as die sperdatum vir die verskaffing van W-2's aan werknemers en 1099-MISC-vorms aan onafhanklike kontrakteurs.

Hoe datums bepaal word

Indien enige van hierdie inskrywingsdatums op 'n naweek of nasionale vakansiedag val, is die inskrywings die eerste normale sakedag daarna. Byvoorbeeld, as 31 Januarie op 'n Saterdag is, sal die sperdatum Maandag 2 Februarie wees.

 • 01 - Teen 31 Januarie 2017 - Verskaf kopieë van vorm W-2 aan werknemers

  W-2 vorms moet teen 31 Januarie 2018 aan werknemers voorsien word vir 2017 belasting. U moet alle 2017 W-2 vorms , saam met 'n opsommingsverslag op Vorm W-3 , teen 31 Januarie 2018 by die Maatskaplike Sekuriteitsadministrasie indien.

  U kan W-2-vorms voorberei deur die stap-vir-stap-proses te volg , insluitende die insameling van inligting oor die werknemer en verdienste en die invul van die blokkies.

 • 02 - Teen 31 Januarie 2018, Voorsien Afskrifte van 1099-MISC Vorms aan Nie-werknemers

  Hierdie artikel bevat al die inligting wat u nodig het om u 1099-MISC te vorm en te laai vir onafhanklike kontrakteurs en besighede wat u betaal.

  Voordat jy 'n 1099-MISC kan voorberei en stuur aan 'n nie-werknemer, moet jy 'n W-9 vorm van daardie persoon kry om die belastingbetaler ID te verifieer.

  U moet 'n 1099-MISC stuur aan enige nie-werknemer aan wie u gedurende die jaar $ 600 of meer betaal het. Die meeste nie-werknemers moet 'n 1099-MISC ontvang, maar daar is uitsonderings vir wie 'n 1099-MISC moet ontvang.

 • 03 - Teen 31 Januarie 2018, Lêervorm 1096 met die IRS (saam met 1099's)

  Leer hoe om Form 1096 (Jaarlikse Opsomming en Oordrag van Inligtingsopbrengste) voor te berei en in te dien by die IRS, tesame met afskrifte van 1099-MISC-vorms wat u gestuur het aan onafhanklike kontrakteurs en besighede wat u betaal het.

  U moet 'n 1096-vorm invul vir elke verskillende tipe 1099-vorm wat u voorberei indien u hierdie vorms per pos indien. As jy 1099-MISC en ander 1099 vorms elektronies invul , hoef jy nie 'n 1096-vorm te voltooi nie.

 • 04 - Teen 31 Januarie 2018, Lêervorm W-3 met Maatskaplike Sekuriteit (met W-2s)

  Vorm W-3 is 'n transmittale vorm wat die inligting op al die W-2 vorms opsom wat u aan die Social Security Administration voorlê. Die W-3 vorm moet gestuur word indien u per pos indien. Die transmittale vorms, tesame met al u werknemers W-2 vorms, is aan die einde van Januarie aan die Social Security Administration.

  U kan ook hierdie vorms aanlyn aflaai, met behulp van die Social Services Administration se Business Services Online-portaal. As u W-2 vorms aanlyn indien, hoef u nie 'n W-3 transmittalvorm in te sluit nie.

 • 05 - Hoe om 'n verlenging van tyd te vra om W-2's van 1099-MISC-vorms te laai

  As u dink dat u late moet lê, kan u 'n 30-dae verlenging van tyd aan lêer W-2s aanvra. Uitbreidings word nie outomaties toegestaan ​​nie, en u moet 'n gedetailleerde uiteensetting verskaf van die rede vir die uitbreiding. Gebruik vorm 8809 om 31 Januarie 'n verlengingsaansoek in te dien. Die IRS sê dat dit slegs die verlenging sal verleen in "buitengewone omstandighede of ramp." Die omstandighede is beperk tot diegene wat die werking van die besigheid beïnvloed:

  • Katastrofiese gebeurtenis in 'n presidensiële verklaarde rampgebied
  • Dood, ernstige siekte of onvermydelike afwesigheid van die persoon wat verantwoordelik is vir die indiening van die opgawe
  • Vuur, ongevalle of natuurrampe, of
  • Die besigheid was in sy eerste jaar van bedryf.

  Indien u 'n verlenging aanvra, kan u boetes en boetes vermy vir die laat indiening van W-2 en 1099-MISC-vorms.

 • 06 - Werknemers teen onafhanklike kontrakteurs - Wat is die verskil?

  Dit is belangrik om seker te maak dat jy mense korrek betaal vir hul soort werk en om die korrekte vorm te gebruik om lone en betalings te rapporteer.

  Die verskil tussen die vraag of iemand 'n W-2 of 'n 1099-MISC ontvang om inkomste te rapporteer hang af van die persoon wat 'n werknemer of 'n onafhanklike kontrakteur is.

  As jy nie seker is of 'n werker 'n werknemer of 'n kontrakwerker is nie, kan hierdie artikel oor Werknemer vs Kontrakteurstatus help. Hierdie artikel oor Wat 'n Werknemer is, sluit die drie hoofkriteria in wat die IRS gebruik om die status van werkers te evalueer,