Onder familielede onder 'n kommersiële motorbeleid

As 'n algemene reël moet motorvoertuie in besit wees van 'n besigheid onder 'n motorvoertuigbeleid , en voertuie wat deur 'n individu besit word, moet onder 'n persoonlike motorbeleid verseker word. Hierdie reël het egter 'n uitsondering. Wanneer die besigheid 'n eenmansaak is, kan die eienaar beide kommersiële en persoonlike voertuie verseker onder 'n kommersiële motorbeleid. Die besigheidseienaar se familielede kan ook via 'n endossement onder die polis gedek word.

Een beleid om duplisering te voorkom

As jy 'n eenmansaak is, kan jy kommersiële voertuie besit wat jy in jou besigheid gebruik. Kommersiële motors moet verseker word onder 'n besigheids motor-beleid. Jy mag ook een of meer privaat passasiersmotors besit wat jy gedurende nie-werksure gebruik. Indien u u privaat passasiersmotors onder 'n afsonderlike persoonlike motorbeleid verseker ? Die antwoord is nee.

Probleme kan ontstaan ​​as 'n eenmansaak twee afsonderlike motorbeleide, een vir persoonlike motors en 'n ander vir kommersiële motors, handhaaf. Dit is omdat beide beleide 'n mate van outomatiese dekking bied vir voertuie wat nie in die verklarings gelys word nie. Beide bied 'n dekking vir voertuie wat u na die polisvangsdatum verkry. Beide bied outomatiese aanspreeklikheid dekking vir 'n voertuig wat gebruik word as 'n tydelike plaasvervanger vir 'n bedekte motor wat buite werking is. Hierdie bedekkings kan oorvleuel.

Oorvleuelende dekking kan ook voorkom ten opsigte van gehuurde en nie-besitde motors.

Die meeste persoonlike polisse sluit aanspreeklikheidsversekering uit om versekerde te dek terwyl hulle motors bestuur wat hulle nie besit nie, insluitend huurvoertuie. Die tipes motors wat onder 'n kommersiële beleid gedek word, hang af van die bedekte outomatiese aanwysingsimbole wat in die verklarings voorkom. Afhangende van die simbole wat gebruik word, kan 'n kommersiële motorbeleid aanspreeklikheidsdekking vir gehuurde motors (huurvoertuie) en motorfietse wat nie in besit is nie, bekostig .

Dubbele dekking is 'n vermorsing van premie dollars. Dit kan ook tot dekking geskille lei indien die besigheids- en persoonlike beleide deur verskillende versekeraars uitgereik is. Indien 'n ongeluk plaasvind wat deur enige polis gedek kan word, kan die versekeraars nie saamstem oor watter een vir die verlies aanspreeklik is nie.

Individuele Benoemde Versekerde Endossement

As jy 'n eenmansaak is, en jy besit ten minste een motor wat jy nie in jou besigheid gebruik nie, kan jy verseker dat alle motors wat jy besit onder 'n kommersiële motorbeleid. 'N Standaard ISO- endossement, getiteld Individuele Versekerde Versekerde, word gebruik om persoonlike outomatiese dekking by jou kommersiële beleid by te voeg. Die endossement is slegs beskikbaar indien u besigheid deur u individueel besit word. Dit kan nie gebruik word as u besigheid 'n korporasie, vennootskap of enige ander regspersoon behalwe 'n eenmansaak is nie.

Wie is bedek?

Die endossement sluit jou gade in die definisie van jou en jou. Gevolglik is u gade 'n versekerde naam solank hy of sy 'n inwoner van u huishouding is. Die endossement dek ook jou familielede as versekerdes terwyl hulle gedekte motors gebruik wat jy (of jou eggenoot) besit wat privaat passasiers tipe motors is. Hierdie term beteken motors, bestelwagens en bakkies wat nie vir sakedoeleindes gebruik word nie (behalwe boerdery of boerdery).

Jou familielede word ook gedek terwyl jy motor bestuur wat jy nie besit nie. Byvoorbeeld, jou tienerjarige seun leen 'n buurman se motor om 'n saak te laat loop en is betrokke by 'n ongeluk waarin 'n ander bestuurder beseer word. As die beseerde bestuurder vir 'n seun vir liggaamlike besering aanspraak maak, sal u polis die eis dek. U aanspreeklikheidsdekking geld op 'n oortollige basis oor enige dekking wat onder die buurman se beleid beskikbaar is.

Geen Medewerker Uitsluiting

Die Individuele Versekerde endossement skakel die mede-werknemer se uitsluiting uit met betrekking tot beserings wat u mede-werknemers of mede-werknemers van u familielede ondervind. Die uitsluiting word uitgeskakel omdat die meeste persoonlike beleide nie mededingers uitsluit deur mede-werknemers van versekerde.

Motor nie gedek nie

Die Individuele Versekerde endossement dek nie u familielede terwyl u enige van die volgende bestuur nie:

Die term familielid beteken enigeen wat met u verwant is deur bloed, huwelik of aanneming wat 'n inwoner van u huishouding is. Dit sluit wyke en pleegkinders in.

Fisiese skade

Die Individuele Versekerde endossement maak een belangrike verandering onder u kommersiële motorbeleid ten opsigte van fisiese skade dekking . As u 'n privaat passasier tipe voertuig besit wat gedek word vir fisiese skade dekking, dan geld fisiese skade dekking vir enige motor wat nie in besit is nie.

Die betekenis van hierdie term in die endossement verskil van dié in die kommersiële motorbeleid. In die endossement beteken 'n motor wat nie in besit is nie , enige privaat passasiersvoertuig, bakkie, van, of sleepwa wat deur u bestuur word, maar nie deur u of enige familielid besit word nie. Die definisie sluit enige voertuig in wat vir u of 'n familielid gereël of beskikbaar gestel word. Die meeste u versekeraar sal betaal vir fisiese skade aan enige sleepwa wat nie besit is nie, is $ 500.

Om te sien hoe hierdie dekking van toepassing is, veronderstel dat jy 'n privaat-passasiersvoertuig besit. Die motor is verseker onder u kommersiële motorbeleid vir aanspreeklikheid, omvattende en botsing. Jou tienerjarige dogter leen 'n motor van 'n vriend om 'n saak uit te voer. Sy ry die motor as sy op 'n stuk ys gly en 'n boom tref. Sy is nie seer nie, maar die voorkant van die motor is beskadig.

Omdat 'n privaat passasiers tipe voertuig wat jy besit, vir fisiese skade gedek word, strek fisiese skade dekking na motors wat jy nie besit nie. Hierdie dekking geld oortollig omdat die beskadigde motor nie aan u behoort nie. As die voertuig wat u dogter bestuur het, nie verseker is vir fisiese skade nie, moet u fisiese skadeversekering die verlies dek (onderworpe aan die toepaslike aftrekbaar)

Kennisgewing van kansellasie

Soos voorheen genoem, kwalifiseer u gade as 'n versekerde onder die Individuele Versekerde Versekerde endossement. Nietemin, u gade is nie geregtig op kennisgewing van kansellasie nie . As u versekeraar u polis kanselleer, sal dit slegs kennisgewing aan u stuur.