Herstelbare koste en algemene vereistes van die Miller Wet

Die Miller Wet (40 USCSection 3131 tot 3134) is die wet wat kontrak borg verbande op federale konstruksie projekte. Die Miller-wet vereis dat elke kontrakteur wat aan 'n federale projek bied, 'n prestasie-effek en 'n betaalband moet plaas wat alle arbeid en materiaal dek. Die wet word vereis op kontrak van meer as $ 100,000 werk of beplan om te werk op enige gebou of eiendom van die Verenigde State.

Onder die Miller is die Wet uiters belangrik om alle verwante kontrakte, fakture, afleweringskaartjies en presies aan te teken waar die materiaal of arbeid verskaf is, wie was die persoon in beheer om die aflewering te ontvang of toesig te hou en die plek te identifiseer waar die materiaal sal wees gebruik.

Miller Wetvereistes

Die Miller Wet vereis dat die kontrakteur die regering moet voorsien met:

  1. 'N Prestasiebinding soos vereis deur die kontrakterende beampte wat beskerming bied aan die regering.

  2. 'N Betaalverband om arbeid, verskaffers en materiaal te beskerm. Die betaalband moet gelyk wees aan die totale kontrakbedrag volgens bepaalde voorwaardes of soos deur die kontraksbeampte vereis. Die bedrag wat betaalbaar is, moet nie minder wees as die bedrag wat ingevolge die prestasiebinding vereis word nie.

  3. Die betalingsklousule dek onderaannemers , verskaffers en werk wat direk verband hou met die hoofkontrakteur.

  4. Die betalingsklousule sal ook onderaannemers en verskaffers dek wat deur subkontrakteurs, die tweede-eis-eisers, gekontrakteer word.

  1. 'N Kontrakterende beampte kan afstand doen van die vereiste van 'n prestasie- en betalingsverband vir werk onder 'n kontrak wat in 'n vreemde land verrig moet word.

  2. Die federale verkrygingsregulasie kan aanvullende beskerming of effekte aanvra aan kontrakteurs wat gekontrakteer word tussen $ 25,000 en $ 100,000.

  3. Die Miller-wet verbied nou ' n hoofkontrakteur om van sy subkontrakteur te vereis om sy betalingsverpligtinge af te sien voordat hy begin werk.

Baie state in die VSA het die Miller-wet aangepas vir gebruik op die staatsvlak. Hierdie statute kan na verwys word as, " Little Miller Acts. "

Miller Wet: Regte van Verskaffers

Die Miller-wet het onder sy wette sekere waarborge aan alle materiaal- en arbeidsverskaffers verskaf wat konstruksiewerk onder die gebinde kontrak uitvoer. Hierdie regte is:

Gewaarmerkte afskrif : Die verskaffer of subkontrakteur kan ' n gesertifiseerde afskrif van 'n betalingskening hê , slegs indien hulle kan bewys deur 'n beëdigde verklaring in te dien dat die betaling vir hul werk nie gemaak is nie of dat die persoon op die verband gedagvaar word. Fooie en koste van die afskrif van die kopie sal deur die onderaannemer gedek word.

Siviele aksie: Indien die verskaffer of subkontrakteur nie binne 90 dae nadat die persoon die werk voltooi het of die vereiste materiaal verstrek het nie, ten volle betaal is , kan 'n siviele aksie op die betalingskema wat die onbetaalde gedeelte van sy / haar kontrak dek, bring. As u arbeid of materiaal werklik op 'n ander werk gebruik is, het u steeds regte onder die Millerwet, maar beperkte uitsonderings mag van toepassing wees.

Die tweede- eis eisers kan ook 'n siviele aksie bring soos in die vorige afdeling genoem. Hierdie eis moet met akkuraatheid die vereiste bedrag spesifiseer, naam van die persoon aan wie die materiaal of arbeid verskaf is.

Hof Plek: Die siviele aksie ingevolge die Miller Wet sal aangebied word in die Amerikaanse Distrik Hof waarin die kontrak uitgevoer of uitgevoer moet word.

Wanneer om te Lêer: Indien 'n siviele aksie ingevolge die Miller-wet ingedien moet word, moet dit nie later as een jaar nadat die arbeid of materiaal uitgevoer of verstrek is nie, aangebied word.

Aanspreeklikheid: Die Regering is nie aanspreeklik vir die betaling van enige koste of uitgawes van enige siviele aksie wat ingevolge hierdie subartikel gebring is nie.

Afwykingsklousule: ' n Aftrekkingsklousule in 'n subkontrak is nietig tensy dit onderteken is nadat die onderaannemer begin werk het.

Miller Wet Herwinbare Koste

Onder die Miller Wet kan sommige kostes verhaal word afhangende van die feite wat die eis ondersteun: