Wat is verordeninge vir 'n korporasie?

Wat is verordeninge vir 'n korporasie?

Korporatiewe verordeninge (soms as "verordeninge" genoem) is die reëls van 'n korporasie wat deur die raad van direkteure ingestel is tydens die aanvang van 'n korporasie. Wanneer 'n korporasie gevorm word ('n proses genaamd inkorporasie), is een van die eerste take van die nuwe korporasie om korporatiewe statute te vorm.

Verordeninge is die reëls wat die bedrywighede van die korporasie bestuur.

Spesifiek, die stadsraad rig die raad van direkteure in hul werk om die korporasie toesig te hou. Een van die eerste optrede van sy direksie van 'n nuwe korporasie is om die verordeninge aan te neem.

Wat is die verskil tussen verordeninge en statute van oprigting?

In die proses om 'n korporasie eers te skep, lê die maatskappy Artikels van Oprigting saam met die staat waarin dit sake wil doen. Akte van oprigting is formasie dokumente; hulle bevat slegs 'n paar stukkies basiese inligting oor die maatskappy soos wat dit by die staat geregistreer moet wees.

Nadat die maatskappy gestig is, word sy direksie gestig. Die direksie besluit op statute om te help om sy bedrywighede oor die lewe van die korporasie te bestuur.

Hoe word die verordeninge geskep?

Korporatiewe verordeninge word op die tydstip van die stigting deur die eienaars van die korporasie geskryf. Soms word die verordeninge geskryf deur die persoon in beheer van die oprigting van die korporasie ('n inkorporeerder genoem); In ander maatskappye word die raadslede deur die raad van direkteure, met die hulp van 'n prokureur, geskryf.

Die statute van inlywing moet ingedien word by die staat waarin u inkorporeer, maar die statute moet nie by die staat of federale regering ingedien word nie (tensy die korporasie aansoek doen om nie-winsgewende status), maar dit moet gehou word met Ander korporatiewe rekords in die geval van 'n oudit.

Wat is Ingesluit in Korporatiewe Verordeninge?

Die verordeninge moet die volgende insluit:

Hoe word die verordeninge gebruik deur die direksie?

Nadat u of 'n ander korporatiewe direkteur of 'n komitee van u direksie die korporatiewe verordeninge opgestel het, moet dit deur die direksie goedgekeur word. Die verordeninge is deel van u korporatiewe rekords en moet op 'n plek wees waar hulle deur die Interne Inkomstediens of u staat of 'n ander entiteit gesien kan word wat u rekords moontlik sou kon nagaan.

Wat is 'n Korporatiewe Resolusie?

Een van die belangrikste pligte van 'n raad, soos omskryf in die statute, is om besluite te neem. Hierdie besluite is besluite van die direksie. Hierdie besluite moet in 'n spesifieke formaat wees en moet opgeteken word in direksievergaderings minute.

Het vennootskappe en LLC's verordeninge?

Elke onderneming het reëls en riglyne nodig om te bedryf. Vennootskappe en LLC'e het soortgelyke soorte reëls. Vir 'n vennootskap is hierdie stel reëls 'n vennootskapsooreenkoms; Vir 'n LLC is die reëls 'n bedryfsooreenkoms. Die inhoud is soortgelyk aan verordeninge.

Het ek 'n prokureur nodig om verordeninge op te stel?

Bylawings is nie 'n DIY-projek nie. Bylawings is komplekse dokumente en bevat baie slaggate en vereistes om te voldoen aan die belasting- en wetlike vereistes van die staat waarin die besigheid geleë is en ook aan belasting- en regulatoriese vereistes. Deur 'n prokureur te gebruik om korporatiewe verordeninge voor te berei, sal jy later geld en regskwessies bespaar.

Terug na korporatiewe opstart kontrolelys