Hoe word kapitaalwins hanteer in die verkoop van 'n besigheid?

Kapitaalwins op die verkoop van kapitale bates

Kapitaalwinsbelasting is 'n ander soort belasting uit gewone belasting op inkomste en besigheids winste. Kapitaalwinsbelasting kom in die spel wanneer 'n kapitale bate verkoop word. Kapitaalbates is tipies deel van die verkoop van 'n besigheid. Hierdie artikel bespreek die belasting op kapitaalwins as deel van 'n besigheidsverkoping.

Kapitaalwinsbelasting is 'n belasting op alle kapitaalwins (wins op verkope van spesifieke soorte besigheidsbates en op kapitaalaandele van korporasies deur aandeelhouers.

Verkoop van besigheidsbates

Kapitaalbates is alle soorte eiendom wat deur 'n maatskappy gehou word vir belegging en bruikbare sakedoeleindes. Kapitaalbates is daardie bates wat deur die besigheid gebruik word om wins te maak.

Die meeste soorte besigheidseiendom word as kapitale bates beskou, insluitend:

Sommige soorte besigheidseiendom wat nie in die definisie van kapitale bates ingesluit is nie, is grondstowwe en persoonlike eiendom .

Slegs spesifieke Besigheidsbates verkoop

Sommige besigheidsverkope behels slegs die verkoop van spesifieke besigheidsbates.

In hierdie omstandighede mag daar geen kliënte of eiendom (grond en gebou) verkoop word nie. In hierdie geval word die wins op die verkoop van hierdie bates as 'n gewone wins beskou as u besigheidsbates verkoop (toerusting, meubels en gereedskap, voertuie met maatskappye). Dit is, die wins word beskou as gewone inkomste aan die besigheid, in teenstelling met 'n kapitaalwins.

Gewone winste word aan die IRS gerapporteer in u besigheidsbelastingopgawe, op vorm 4797.

Verkoop van die besigheid as 'n pakket

Alhoewel die bates as 'n "pakket" verkoop word, moet daar 'n vasstelling van wins of verlies op elke bate wees. Die IRS sê, "Die verkoop van 'n besigheid of besigheid vir 'n enkelbedrag word beskou as 'n verkoop van elke individuele bate eerder as van 'n enkele bate."

Verkoop van 'n Korporasie of Vennootskap

'N Korporasie is in besit van die aandeelhouers. Wanneer 'n korporasie verkoop word, word die aandele van die korporasie gewaardeer. Die verskil in waarde word beskou as 'n kapitaalwins of -verlies, wat op die aandeelhouer se persoonlike belastingopgawe op Skedule D verslag doen.

Die vennootskapsbelang van 'n vennoot word as 'n kapitale bate beskou en lei tot 'n kapitaalwins (of verlies) wanneer dit verkoop word. Die aandele van 'n aandeelhouer is kapitaalwins of -verliese wanneer dit verkoop word, hetsy as deel van 'n besigheidsverkoping of wanneer 'n aandeelhouer uitgeskakel wil word.

Ongerealiseerde winste op debiteure en voorraad

Die deel van enige wins of verlies van ongerealiseerde debiteure (wat nog nie ingesamel is nie) of voorraaditems word as gewone wins of verlies (nie kapitaalwins / verlies) beskou nie.

Vir meer inligting, sien hierdie IRS-artikel oor die hantering van bates in 'n besigheidsverkoping.

Sien IRS Publication 544 vir meer inligting oor die belastingimplikasies op die verkoop van besigheidsbates.

Disclaimer: Die belasting behandeling van kapitaalwinste is ingewikkeld, en die inligting in hierdie artikel en op hierdie webwerf is bedoel om algemeen te wees en moet nie as belasting- of regsadvies beskou word nie. Elke onderneming is uniek, en belasting en regulasies verander gereeld. Raadpleeg u belastingpersoon voordat u u besigheidsbelastingopgawe voorberei .