Akte van Oprigting vir 'n Besigheid

Standaardklousules in Akte van Oprigting

Baie besighede besluit om in te sluit - dit is om die besigheid as 'n korporasie te vorm. Om die proses van inkorporasie te begin moet die besigheid 'n vorm indien met die staat waarin sake gedoen word. Hierdie vorm heet die Akte van Oprigting. In sommige state kan hierdie artikels iets anders genoem word. Die dokument kan 'n sertifikaat van inlywing genoem word (soos in Delaware) of 'n korporatiewe handves (nog 'n algemene term).

'N Korporasie is 'n spesifieke soort onderneming wat gevorm word in die staat waar die maatskappy sake doen. Om 'n korporasie te vorm, is daar spesifieke stappe wat geneem moet word en sekere besluite geneem moet word. Een van die belangrikste stappe in die inkorporering van 'n onderneming in 'n staat is om statute van oprigting te skep. Die vorm van hierdie artikels hang af van die wette van die staat. Om die vereistes vir statute van oprigting in u staat te bepaal, gaan na die webwerf van u staatsekretaris en die besigheidsafdeling.

Wat is die doel van statute van oprigting?

Die Akte van Oprigting verskaf die basiese inligting wat nodig is om die besigheid te vorm en die onderneming in die staat te registreer. Die staat moet die naam van die besigheid, sy doel en die mense wat in beheer is, weet. Vir 'n korporasie moet die staat ook weet oor enige voorraad wat die besigheid sal verkoop.

Watter inligting is nodig vir die oprigting van statute?

Die spesifieke artikels wat in hierdie dokument ingesluit word, wissel volgens die staat, maar die volgende artikels word tipies ingesluit:

Die naam van die korporasie. Elke staat het verskillende vereistes vir die naam van die korporasie, maar in die meeste gevalle moet dit die term "Inc" insluit. of "Ingelyf" om hierdie besigheid spesifiek as 'n korporasie aan te dui.

Die naam en adres van die geregistreerde agent en die persoon se kantooradres. Mense moet iemand hê wat belangrike dokumente en regsdokumente namens die korporasie kan ontvang, dus die geregistreerde agent moet iemand wees wat altyd beskikbaar is gedurende gewone kantoorure. Baie besighede huur 'n geregistreerde agent diens. , maar jy kan jou eie geregistreerde agent wees.

Die spesifieke soort korporasie ( aandelekorporasie , nie-voorraad korporasie, nie-winsgewende korporasie, ens.)

Vir 'n aandelekorporasie, die gesag van die korporasie vir 'n aanvanklike uitreiking van 'n spesifieke aantal aandele van aandele en die prys van daardie aandele. U kan ook 'n sekere klas aandele aanwys (bv. Klas A).

Die doel (e) waarvoor die korporasie gevorm is. Wat verkoop die korporasie? Watter soort besigheid is dit in? Elke staat het verskillende vereistes en vlakke van detail vir hierdie afdeling.

Die name en adresse van die aanvanklike direkteure . U sal 'n direksie moet vorm , en u moet die direksielede of die korporatiewe beamptes (president, vise-president, sekretaris, tesourier) op die Statute van die Maatskappy insluit.

Die naam en adres van die inkorporeerder (die persoon wat die inkorporasie dokumente voorberei).

'N Inkorporeerder is 'n persoon wat in beheer is van die oprigting van 'n korporasie. Die inkorporeerder lê die statute van die maatskappy waarin die korporasie registreer en indien enige ander korporatiewe dokumente benodig word totdat die korporasie formeel geregistreer en erken is deur die staat. Ander verpligtinge van die inkorporeerder kan insluit om lede van die direksie te kies of 'n aanvanklike vergadering van die direksie te organiseer.

'N Inkorporeerder kan wees, maar hoef nie noodwendig 'n prokureur te wees nie. Die persoon wat as die inkorporeerder aangewys is, word op die Akte van Oprigting gelys sodat hy of sy deur die staat gekontak kan word, indien nodig. Die inkorporeerder het geen formele pligte sodra die korporasie by die staat geregistreer is nie.

Die duur van die korporasie , hetsy deurlopend of vir 'n vaste tydperk.

Die meeste korporasies word gestig as ewige organisasies.

Hoe stuur ek Artikels van Oprigting?

Die statute van oprigting word geliasseer by die kantoor van die staatssekretaris vir u staat. Dan kry die hulp van 'n prokureur om die dokument op te stel. Die vorming van 'n korporasie is ingewikkeld. Terwyl baie state jou toelaat om die statute van oprigting aanlyn te lê, is dit 'n goeie idee om 'n prokureur te kry om jou te help met die proses om 'n korporasie te vorm, sodat jy niks krities mis nie.

Is daar 'n algemene sjabloon vir statute van oprigting?

Sommige gedeeltes (wat hieronder beskryf word) word algemeen deur die meeste lande vereis. Maar daar is baie ander afdelings en definisies wat deur u staat vereis word. Afhangende van waar u u statute van inlywing (in watter toestand) lê, kan u verskillende afdelings sien. Hier is 'n lys van die mees algemene afdelings:

Voorkeurregte. Aanvanklike of huidige aandeelhouers mag die reg hê om aandele in enige aanbod te koop voordat nie-aandeelhouers kan koop. Met ander woorde, hulle kan ander voorspel en hierdie aandele koop.

Wysigende of Herroepende Verordeninge. Die verordeninge is die bedryfsprosedures vir 'n korporasie. Hulle word geskep as deel van die proses van inkorporasie. Prosedures vir die wysiging of herroeping van verordeninge mag in die statute opgeneem word.

Fiskale jaareinde . 'N Maatskappy se fiskale jaar is sy finansiële jaar. Die jaareinde bepaal wanneer jaarverslae verskuldig is en wanneer belasting betaal moet word.

Vrywaring van Beamptes, Direkteure, Werknemers en Agente. Om skadeloos te stel beteken onskadelik. 'N Skadeloosstellingsooreenkoms poog om te verklaar dat daardie individue wat besluite neem en namens die korporasie optree, onskuldig bevind word van aanspreeklikheid.

Beperking van aanspreeklikheid. Hierdie klousule is soortgelyk aan die vrywaringsklousule hierbo. Dit word soms 'n "foute en weglatings" -klousule genoem omdat dit verklaar dat verantwoordelike partye nie aanspreeklik moet wees vir algemene foute of weglatings in hul gewone werk nie.