Wat is die pligte van korporatiewe raadbeamptes?

Een van die eerste take in die oprigting van 'n korporasie is om 'n korporatiewe raad van direkteure op te rig . Die top drie korporatiewe beamptes is die president / voorsitter van die direksie, korporatiewe tesourier, en korporatiewe sekretaris, en ons sal op hierdie individue fokus.

Hierdie individue sal die korporasie deur middel van opstart en bedrywighede lei, en hulle het algehele verantwoordelikheid vir die werking van die korporasie.

Oor die algemeen behels die verantwoordelikhede van die direksie die fidusiêre verantwoordelikheid vir die finansiële welsyn van die korporasie, die verantwoordelikheid om die missie en visie van die maatskappy te stel en toesig te hou oor die opstel van beleid en die hersiening van aksies van werknemers.

Korporatiewe Beamptes teen Administratiewe Personeel

Beamptes van korporasies, soos u sal sien, het spesifieke pligte met betrekking tot die algehele raad van direkteure. In kleiner besighede is dit dikwels die geval dat administratiewe pligte deur raadslede opgeneem word. In hierdie geval word die aanspreeklikheid van die individu verhoog. Byvoorbeeld, 'n korporatiewe tesourier, wie se pligte beperk is tot toesig en beleid, soos hieronder beskryf, kan ook die daaglikse finansiële verantwoordelikhede aanvaar vir die betaling van rekeninge en belasting.

Om 'n uitvoerende werknemerhoed te dra, kan nodig wees, maar wees daarvan bewus dat die daaglikse pligte die individu aan verskillende soorte laste onderwerp.

As loonbelasting nie betaal word nie, kan die korporatiewe tesourier wat verantwoordelik was om te sien dat die belasting betaal is, persoonlik aanspreeklik gehou word vir die nie-betaling van daardie belasting. Dit is belangrik om korporatiewe direksie aanspreeklikheid te verstaan ​​as u u korporasie kies en bestuur.

Voorsitter van die Raad / Voorsitter

Die voorsitter of voorsitter van die direksie is verantwoordelik vir die algehele funksionering van die direksie en verseker dat alle gepaste aksies geneem word.

Spesifiek, die voorsitter / voorsitter van die direksie:

Korporatiewe Visepresident

Die vise-president van 'n korporasie mag geen spesifieke pligte hê nie, maar moet die pligte van president kan vervul indien nodig. Dikwels het die vise-president voorsitter van spesifieke komitees of ander gereelde pligte, soos deur die raad bepaal in sy statute of op ad hoc-basis.

Korporatiewe Raadsekretaris

Die sekretaris van die direksie het oorhoofse verantwoordelikheid om korporatiewe rekords en ander belangrike korporatiewe dokumente te skep en in stand te hou. Ingesluit in hierdie verantwoordelikheid:

Korporatiewe Raad Tesourier

Die tesourier van die direksie het primêre verantwoordelikheid vir die finansiële welsyn van die korporasie, maar neem nie die daaglikse verantwoordelikheid nie. Ingesluit in die direksie se tesourier se pligte is: