Wat is 'n operasionele ooreenkoms vir 'n LLC?

Wat is 'n LLC-bedryfsooreenkoms?

'N Bedryfsooreenkoms is 'n spesiale soort besigheidskontrak wat die bedrywighede van 'n maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) beskryf , waarin die ooreenkomste tussen die lede van die LLC uiteengesit word . 'N Bedryfsooreenkoms kan vergelyk word met die verordeninge van 'n korporasie.

'N Bedryfsooreenkoms bevat alle bepalings en voorwaardes wat deur die lede in 'n maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) ooreengekom is.

In hierdie dokument word elke moontlike gebeurlikheid ingesluit om die eienaars in 'n verskeidenheid situasies te beskerm.

Hierdie ooreenkoms (kontrak) beskryf "wat gebeur wanneer," beide vir daaglikse bedrywighede en vir spesiale omstandighede. Byvoorbeeld, dit moet die proses spesifiseer wanneer 'n lid die LLC verlaat, sterf of geskei word. Die ooreenkoms moet ook die lid se pligte en verantwoordelikhede vir daaglikse bedrywighede verduidelik.

Elke operasionele ooreenkoms vir 'n LLC is anders, omdat die mense en omstandighede anders is.

Hoe reguleer staatsregtelike bedryfsooreenkomste?

Alhoewel elke ooreenkoms anders is, kan elke staat spesifieke taal hê wat vir operasionele ooreenkomste vereis word. Staatswetvereistes kan verskil in die afdelings en taal wat hulle benodig vir LLC-bedryfsooreenkomste binne hulle staat, maar in die algemeen geld die afdelings hieronder vir alle lande. Gaan met jou staat se besigheidsafdeling vir meer besonderhede oor vereistes vir bedryfsooreenkomste.

Watter terme moet ingesluit word in 'n LLC-ooreenkoms?

'N Bedryfsooreenkoms moet die volgende inligting insluit:

Definisies. Die definisies gedeelte is belangrik vir die dokument. In die definisies afdeling:

Naam van die maatskappy met beperkte aanspreeklikheid. Die naam kan ook 'n verklaring bevat oor die maatskappy wat onder verskillende name bedryf word en sake doen as 'n ander naam.

Termyn (lengte) van die LLC. In die meeste gevalle is die lengte "ewigdurend" tensy 'n spesifieke aantal jare aangewys word.

Die vormingsdatum van die LLC.

Die adres van die hoofkantoor , die naam van die Geregistreerde Agent (aan wie wettige dokumente gestuur word), en die adres van die Geregistreerde Agent.

Doel waarvoor die LLC gevorm is.

Inligting oor die lid of lede van die LLC, insluitende hul name en adresse.

Bydraes van elke lid en die aard van daardie bydrae (kontant, persoonlike eiendom, vaste eiendom , intellektuele eiendom ), of ander.

Aanspreeklikheid van Lede Verklaring dat die skulde, verpligtinge en ander laste aan die maatskappy behoort, nie aan die lede nie.

Prosedures vir die toelating van nuwe lede

Bestuur . Die bestuursafdeling sluit in:

Lees meer oor lede bestuurde verskaffers bestuurde LLCs .

Fidusiêre pligte van bestuurders, beamptes, lede
Die fidusiêre pligte van bestuurders, beamptes en lede sluit in pligte van lojaliteit, plig van versorging, kontraktuele verpligtinge, van goeie trou en billike verhoudings.

Die fidusiêre afdeling kan ook inligting bevat oor botsing van belange en die vermoë van bestuurders en lede om betrokke te raak by ander aktiwiteite en transaksies waarby bestuurders, lede en hul affiliasies betrokke is.

Vergaderings Hierdie afdeling beskryf wanneer vergaderings gehou word en vereis dat voldoende rekords van vergaderings gehou word.

Ontbinding en Beëindiging Beskryf omstandighede wat ontbinding, beëindiging van 'n bestuurder, lid of beampte vereis, en ander omstandighede waaronder die LLC ontbind kan word.

Diverse voorsiening sluit in:

Voorbereiding van 'n bedryfsooreenkoms

Terwyl sommige aanlynhulpbronne suggereer dat u self 'n LLC-bedryfsooreenkoms kan opstel, is dit altyd 'n goeie idee om 'n prokureur in u staat te hersien om die ooreenkoms te hersien om te kontroleer dat dit niks krities uitlaat nie, om te verseker dat dit aan die staat voldoen wette en om enige standaardvoorskrifte in u toestand te oorskryf wat nie volgens u wense voldoen nie. U kan ook u staatsekretaris van die staat (besigheidsafdeling) raadpleeg vir meer inligting oor die vereiste bepalings in LLC se bedryfsooreenkomste.