Wat doen 'n korporatiewe raad van direkteure?

Een van die eerste dade van 'n nuwe korporasie is om 'n korporatiewe raad van direkteure op te rig . Die direksie van 'n korporasie is verantwoordelik vir die bestuur van die korporasie deur die rowwe waters van sy missie aan die aandeelhouers. 'N Korporatiewe direksie het ook wetlike pligte en ander pligte, soos uiteengesit in hierdie artikel.

Pligte van 'n Raad van Direkteure

Die individue wat gekies word om in die direksie van 'n korporasie te wees, het algehele verantwoordelikheid vir die aktiwiteite van die korporasie.

'N Korporatiewe direksie is nie verantwoordelik vir die daaglikse besluitneming nie; Die daaglikse besluite word gemaak deur die korporasie se bestuurders en bestuurders. Die korporatiewe beamptes is die mense wat departemente bestuur, en hierdie bestuurders is verantwoordelik vir die bestuur van die besigheid.

Dink hieraan: Die direksie funksioneer soos 'n vlieënier op die 30,000 voet vlak, toesig oor alles, sien die groot prentjie en verander die kursus wanneer dit nodig is. Die bestuurders werk op die 1000 voetvlak, terwyl die werknemers op die grond is.

Hoe die direksie werk met die aandeelhouers

Die direksie tree namens die aandeelhouers om algehele beleidsbesluite te neem en toesig te gee. Die direksie het 'n fidusiêre plig ten opsigte van die aandeelhouers; dit wil sê die direksie het finansiële en ander verantwoordelikhede om die korporasie doeltreffend te bestuur sodat die aandeelhouers nie geld verloor nie.

Die Raad van Direkteure en die Korporatiewe Verordeninge

'N Korporatiewe direksie het groot mag en ook groot verantwoordelikheid. Spesifieke pligte van die direksie en van individuele raadslede, komitees en beamptes word deur die korporatiewe verordeninge bepaal.

Die statute bepaal die spesifieke pligte van die raad van bestuur en stel prosedure vir die raad vas.

Alhoewel dit net prosedureel is, is die bedrywighede van die direksie die sleutel tot die bestuur van die korporasie. Byvoorbeeld, die direksie kan op 'n skuif na 'n nuwe plek of 'n verandering in belangrike produkte of dienste stem.

Primêre pligte van 'n korporatiewe direksie

Hier is die primêre pligte van 'n korporatiewe direksie:

Aanspreeklikheid van korporatiewe direksies

Watter aanspreeklikheid het korporatiewe raad van direkteure in hul direksieposisies? Nie soveel as wat jy sou verwag nie. Korporatiewe raadslede het 'n groot mate van breedtegraad binne die bestek van hul pligte as korporatiewe raadslede. Raadslede moet vry wees om in die belang van die aandeelhouers op te tree ten einde die korporasie op die beste manier te bestuur wat hulle nodig ag en om toepaslike risiko's te neem om die maatskappy te help groei.

Baie maatskappye sluit in beamptes en direkteur aanspreeklikheidsversekering in hul versekeringspakkette, maar onthou dat hierdie versekering nie sekere regsgedinge teen raadslede dek nie.

Gregory Boop, Business Insurance Expert, sê dit oor die aanspreeklikheid van korporatiewe raadslede :

Direkteure en beamptes kan individueel gedagvaar word vir dade of foute wat hulle pleeg terwyl hulle die korporasie bedien. Hierdie individue kan persoonlik aanspreeklik gehou word vir sulke dade. Indien 'n direkteur van beampte aanspreeklik gehou word vir 'n onregmatige daad, kan sy of haar persoonlike bates gebruik word om skadevergoeding aan die eiser te betaal.

Terug na die Raad van Direkteure Oorsig