Wat is onbillike eise-vereffeningspraktyke?

Baie lande het wette aangeneem wat onbillike eise-nedersettingspraktyke genoem word. Die volgende voorbeeld toon aan waarom sulke wette nodig is.

voorbeeld

Gestel jy is 'n klein sake-eienaar. U het u maatskappy se gebou- en besigheidspersoonlike eiendom onder 'n kommersiële eiendomsbeleid verseker . Ongelukkig het 'n brand agt maande gelede in jou gebou uitgebreek, wat $ 100,000 in eiendomsbeskadiging veroorsaak het.

U het nie enige skade kan herstel nie omdat u nie betaling van u versekeraar ontvang het nie.

Die maatskappy gebruik vertragingstaktieke om te vermy om 'n betaling te maak. Eerstens het die eiseverteenwoordiger "vergeet" gehou om die eisvorms aan u te stuur. Nou sê die aansteller dat hy nog 'n bewys van verlies benodig. U het al twee keer 'n bewys van verlies voorgelê! Jy is kwaad en gefrustreerd met jou versekeraar. Is daar nie 'n wet wat verseker dat versekeraars nie so optree nie? Die antwoord is waarskynlik ja.

Die meeste state het 'n weergawe van 'n modelwet opgestel wat deur die Nasionale Vereniging van Versekeringskommissarisse (NAIC) opgestel is. Hierdie wet heet die Wet op Onbillike Eisverskaffing. Dit beskerm versekeringskopers van onregverdige gedrag deur versekeraars in die eisafhandelingsproses. Die besonderhede van die wet wissel van staat tot staat. Onbillike eise-vereffeningspraktyke (UCSPA) word afgedwing deur individuele staatsversekeringsdepartemente.

Doel van die Reg

'N UCSPA stel standaarde vas vir die ondersoek en vereffening van eise wat ontstaan ​​onder versekeringspolisse of versekeringsertifikate . Die wet is tipies van toepassing op alle beleide, behalwe vir diegene wat werkers vergoeding , ketel en masjinerie ( toerustingverdeling ), borgverband of getrouheidsdekking bied.

Polishouers wat glo dat hul versekeraar hul staat se UCSPA oortree het, kan 'n klag by die staatsversekeringsdepartement indien. Versekeringsreguleerders ondersoek klagtes en bepaal of die versekeraar 'n oortreding begaan het. Versekeraars wat die wet oortree, kan aan 'n boete of 'n ander boete onderworpe wees. 'N Versekeraar wat verskeie onbillike dade gepleeg het, kan onderhewig wees aan verskeie boetes.

Wat maak onbillike eispraktyke uit?

Hier is 'n paar tipes dade wat deur 'n tipiese UCSPA verbied word. Onthou dat die spesifieke bepalings van die wet van een staat na die ander verskil.

Wanvoorstelling of Verandering

tydigheid

Onbillike Vereistes

Onbillike Handelinge

Wat moet jy doen?

Veronderstel jy dink jou versekeraar het jou staat se UCSPA oortree. Wat moet jy doen? Die eerste stap is om met u staatsversekeringsdepartement te praat. 'N verteenwoordiger van die departement kan jou vertel hoe die wet van toepassing is in jou staat en hoe om 'n formele klagte in te dien. Sommige state laat polishouers toe om onbillike eishantering aan te spreek as basis vir die indiening van 'n slegte trou-saak teen die versekeraar. So, jy kan ook 'n prokureur raadpleeg.