Hoe kan BIM Konstruksie risiko's verminder?

Konstruksie bestuur

Die bou van inligting modellering, of BIM , is 'n proses om die eienskappe van 'n gebou digitaal te ontwikkel. Die inligting- en boumodel wat uit hierdie proses geskep word, word dwarsdeur die lewensiklus van die gebou gebruik. BIM word meestal geïmplementeer met BIM-spesifieke sagteware, soos Revit en ArchiCAD.

BIM maak konstruksieprojekte veiliger

Een van die gereelde voordele van BIM is dat dit bouprosesse veiliger kan maak.

Maar wat beteken dit eintlik? Hoe kan konstruksiebestuurders BIM gebruik om konstruksierisiko's te verlig?

Hierna skets ons hoe BIM jou werf veiliger kan maak - onmiddellik en in die toekoms.

 1. BIM sal u help om te beplan vir veiligheid.

  Daar is 'n litanie van veiligheidstandaarde wat spesifiek van toepassing is op die konstruksiebedryf, hoofsaaklik deur die Beroepsveiligheids- en Gesondheidsadministrasie gedikteer. Gelukkig kan BIM help met implementering. BIM kan help om planne en take opeenvolgend te beplan, en algemene pynpunte uit te skakel wat grootliks onvoorspelbaar is sonder die hulp van sagteware. Dit bied ook 'n visuele voorstelling van die gebou. In hierdie BIM-gebaseerde 4D-modelle kan konstruksiebeplanners potensiële gevare identifiseer voordat dit problematies is.

  BIM bied ook visuele risiko analise en veiligheid evaluasies. Dit kan gedetailleerde verslae van werksomstandighede vir werkers lewer - 'n goeie hulpmiddel vir nuwe konstruksiewerkers wat nie vertroud is met die werkplek nie.

  Ten slotte kan BIM granulêre besonderhede verskaf oor taakspesifieke opdragte. Konstruksiebestuurders kan hierdie funksie gebruik om gevare te vermy voordat die bouproses selfs begin het.

 1. BIM kan boubestuurders help om negatiewe projekgebeurtenisse te beperk.

  BIM-stelsels kan integreer met konstruksiebestuursprogrammatuur, wat dit makliker maak vir konstruksiebestuurders om hul werkgeleenthede te koste en tyd te skat. BIM is doeltreffend wanneer dit gepaard gaan met effektiewe projekbestuurstegnieke, sodat bestuurders kan afsny oor projekvertragings of -foute. BIM, in die algemeen, verminder die projek aanspreeklikheid en risiko vir die konstruksie firma.

  Vir konstruksie maatskappye wat BIM op meer as net een projek wil implementeer (waarom sou jy BIM anders gebruik?), Kan BIM help om koste veranderlikheid en tyd tussen projekte te verminder.

  3. BIM maak konstruksieprojekte veiliger vir die omgewing.

  Is jy 'n LEED minnaar? BIM kan bouplanne help om te voorspel watter LEED-krediete verkrygbaar is met 'n nuwe projek. Wanneer dit gesynchroniseer word met groen konstruksie sagteware, kan BIM help om te identifiseer hoe jou onderneming LEED krediete vir plaaslike omgewingsprioriteit kan ontvang.

 1. Interessant in 'n meer diepgaande analise van hoe "groen" 'n projek is?

  Sekere BIM-produkte, soos Tally by Autodesk, kan die invloed van jou nuwe gebou op die omgewing bereken. Die gebruik van sulke plugins met ander BIM-sagteware kan argitekte help om te kies watter materiaal die beste vir die omgewing is (en die beste van alles, vergelyk die koste van daardie materiaal met nie-volhoubare hulpbronne).

 2. BIM sorg vir die lang lewe van 'n gebou.

  Omdat BIM feitlik waarborg dat die gebou se ontwerp beter sal wees as 'n nie-BIM-gebou, val die kans op foute dramaties af. Met verloop van tyd is dit bewys dat BIM die konstruksie-doeltreffendheid verhoog. Dit bied ook die agtergrond vir die verbetering van die geboue; Sodra BIM in plek gestel is, is dit baie makliker vir 'n nuwe kontrakteur om 'n gebou in te stel of te verbeter.

  Nie dat BIM nie gebruik kan word vir geboue wat nie BIM in sy oorspronklike konstruksie gebruik het nie. Retroaktiewe gebruik van BIM is gebruik in groot projekte, insluitend die opknapping van 'n noodkamer by 'n ou hospitaal. In hierdie spesifieke projek is BIM gebruik om die integriteit van die oorspronklike mediese sentrum te handhaaf, terwyl hy ook 'n hele nuwe vleuel in die hospitaal bekend gestel het. So, BIM is effektief gebruik om 'n gebou op te knap en LEED Silver te bereik - 'n onmoontlike prestasie sonder BIM-tegnologie.

BIM help die werkers, die omgewing en die maatskappye veiliger

Die gebruik van gebouinligtingmodellering maak konstruksie veiliger vir konstruksiewerkers, konstruksiefirmas, die omgewing en vir geboue as geheel. Dit is 'n nuwe (er) benadering tot konstruksie wat uiteindelik afval verwyder, wat tyd en geld spaar.