Wanneer moet jy Skrummetodologie gebruik?

Scrum Project Management Methodology is presies hoe dit klink

Projekprobleme. Rosco

Inleiding tot die Scrum Metodologie

Wanneer maatskappye 'n projek het waar hulle die Agile- projekmetodologie kan gebruik, kan hulle ook 'n raamwerk genaamd Scrum gebruik.

In plaas van 'n geformuleerde projekbestuursmetodologie waar rolle spesifiek gedefinieer word en die proses stewig toegepas word, bied Scrum 'n raamwerk waarbinne die span baie besluite neem wanneer hulle gemaak moet word, eerder as om op 'n tydlyn in te skryf.

Die Scrum- metodologie is in die 1990's saam met die Agile- metodologie ontwikkel, as 'n metode om spanne toe te laat om saam te werk om produkte te ontwikkel. Dit bied slegs 'n klein aantal reëls binne die raamwerk, maar kan komplekse projekte binne 'n kort tydsbestek voltooi.

Scrum Rolle

Daar is drie rolle wat binne die Scrum-raamwerk, produk-eienaars, ontwikkelingspanne en Scrum-meesters gedefinieer word.

Scrum Events

Die gebeure in die skrum gee die ontwikkelingspan en die produk eienaar die geleentheid om inligting te deel sodat daar voortgesette kommunikasie is. Daar is 'n aantal gebeurtenisse wat oor 'n tydperk van tyd, gewoonlik dertig dae of minder, wat die sprint genoem word, kan voorkom.

Om die voltooiing van die projek te optimaliseer, is die doel om resultate te lewer wanneer die resultate beloof word. En om dit so effektief moontlik te bereik. Die gebruik van die skrumprojekbestuursmetodiek is een instrument om jou te help om daardie doel te bereik.

Opgedateer deur Gary Marion, L enistics en Supply Chain Expert.