Hoe om jou verhuurder te vertel dat jy uitbeweeg

Wanneer om kennis te gee

Dit sal lekker wees as jy uit jou woonstel beweeg , so eenvoudig as wat die sleutel aan jou verhuurder oorgedra word op 'n oomblik se kennisgewing. Alhoewel dit nie ingewikkeld is nie, is daar nog sekere stappe wat jy moet neem wanneer jy 'n huur wil verlaat. Hier is die regte manier om jou verhuurder te vertel dat jy uitstap.

Wanneer om kennis te gee van verhuis

Om uit u woonstel te beweeg, moet u die verhuurder vooraf kennis gee.

Die hoeveelheid kennisgewing wat u moet gee, sal afhang van die termyn van u huurkontrak. In die algemeen, hoe langer jou huurtermyn, hoe meer kennis moet jy gee.

Jaarlikse Huurkontrakte: Indien u 'n jaarlikse huurkontrak met u verhuurder onderteken het, het u ingestem om gedurende die hele huurtermyn in die eenheid te bly. Wanneer die huurkontrak egter die einde bereik, het u die reg om uit te beweeg. Dit word algemeen aanvaar dat u ten minste 30 dae kennis moet gee aan u verhuurder voor die huurtermyn beëindiging. Byvoorbeeld, as u huurkontrak eindig op 31 Desember, moet u u verhuurder in kennis stel van u begeerte om teen 1 Desember te beweeg.

Maand tot Maand-ooreenkomste: Vir maande tot maand-ooreenkomste word dit algemeen aanvaar dat u ten minste 30 dae vantevore u verhuurder in kennis stel van u begeerte om te skuif. Byvoorbeeld, as u huurkontrak eindig op 30 September, moet u die verhuurder laat weet dat u teen 1 September moet beweeg.

Week tot week-ooreenkomste: Indien u 'n weeklikse ooreenkoms onderteken het om 'n eenheid te huur, moet u die verhuurder gewoonlik van u begeerte om ten minste 7 dae voor die verhuisdatum te skuif, in kennis stel. Byvoorbeeld, as die weeklikse huurkontrak eindig op die 13de, moet u die verhuurder in kennis stel van u begeerte om teen die 6de van daardie maand te beweeg.

Kontroleer u staatswette en die huurtermyn : U moet altyd u land se verhuurder se wetgewing, sowel as die huurtermynhernuwing of beëindigingsklousule in die werklike huurkontrak wat u met u verhuurder onderteken het, nagaan of daar verskillende vereistes is wat van toepassing mag wees op jy.

Hoe om kennis van uit te gee

U moet u verhuurder skriftelik kennis gee van u begeerte om uit te beweeg. Dit is in u belang om hierdie kennisgewing per e-pos met 'n kwitansiebewys te stuur as bewys dat u verhuurder hierdie kennisgewing ontvang het. U kan in plaas daarvan besluit om u skriftelike kennisgewing aan u verhuurder te gee op dieselfde tyd as u u maandelikse huur betaal.

Wat hierdie kennisgewing moet insluit

U skriftelike kennisgewing om uit te beweeg behoort die volgende in te sluit:

Huurder het die reg om eenheid aan voornemende huurders te wys

Sodra u verhuurder in kennis gestel het van u begeerte om uit u woonstel te beweeg, moet u daarvan bewus wees dat u verhuurder die reg het om die eenheid aan voornemende huurders te wys ten einde die komende vakature te vul.

Die verhuurder moet behoorlike kennis gee om die eenheid, wat ten minste 24 uur voorskot is, te wys, maar kan in sommige lande tot 48 uur kennis gee.

Keer die eenheid terug na die toestand waarin dit ingeskuif is

Om die beste kans te hê om u volle sekuriteit deposito te kry, sal u seker maak dat die eenheid in dieselfde toestand is as wanneer u eerste ingetrek het. Maak seker dat kombuis en badkamers skoon is en die ander kamers in die woonstel het. was besem gevee. As u verhuurder u toegelaat het om enige verfkleure te verander, maak seker dat u die woonstel na die oorspronklike verfkleur herstel, tensy u verhuurder dit nie nodig het om dit terug te verander nie.

Deurlopende inspeksie

Jou staat mag van jou verhuurder vereis dat jy deur die eiendom met jou moet loop voordat jy uitstap om te kyk vir enige tekens van skade bo die normale slytasie.

Huurders in state soos Arizona en Kalifornië moet deur inspeksies loop. Die verhuurder sal u laat weet of hy of sy enige skade ervaar wat tot aftrekkings in u deposito kan lei. Die verhuurder kan u die keuse gee om hierdie skade voor te berei voordat u uittrek sodat u u volle deposito terug kan ontvang.

Terugbetaling van Sekuriteit Deposito

Nadat u uitgetrek het, sal die verhuurder die bedrag van die deposito wat aan u verskuldig is, na die deur u verskafde deurstuuradres gestuur word. Die meeste state gee verhuurders ten minste 30 dae nadat 'n huurder uitgetrek het om die deposito terug te betaal.

As u nie behoorlike kennisgewing gee nie

As u nie die verhuurder behoorlike kennis gee voordat u die eenheid verlaat nie, is u verantwoordelik vir die betaling van huur vir die hele termyn van die ooreenkoms. As u byvoorbeeld 'n maandelikse huurkontrak het en u slegs 15 dae voor die datum wat u wil uitstuur, u verhuurder sal ontvang, sal u waarskynlik steeds die hele maand huur moet betaal, nie net vir die 15 dae van Die maand sal jy in die eenheid woon.