Belasting op sosiale sekerheid (OASDI)?

Die Ouderdoms-, Oorlewendes- en Ongeskiktheidsversekeringsprogram is deur die Kongres ingestel as deel van die oorspronklike Wet op Maatskaplike Sekerheid in 1935 om voordele vir bejaardes te voorsien, oorlewendes vangene wat in aanmerking kom om voordele te ontvang, en vir gestremde individue. Die oorspronklike Wet op Maatskaplike Sekerheid het die Ouderdoms-, Oorlewendes- en Ongeskiktheidsversekeringswet (OASDI) genoem.

Hoe werk die OASDI-program?

Die OASDI-program bied maatskaplike sekerheidskrediete aan werkers en selfstandige kleinbesigheidseienaars vir hul lone, salarisse en ander verdienste oor hul werkslewe, tot 'n maksimum bedrag van verdienste per jaar.

Die program word befonds deur bydraes van werknemers en werkgewers deur middel van 'n FICA belasting . Hierdie belasting is gebaseer op 'n persentasie van die werknemer se bruto betaal, en beide werknemer en werkgewer dra gelyke bedrae by. Kleinsake-eienaars betaal ook 'n soortgelyke belasting, genaamd SECA (of selfbelastingbelasting) , gebaseer op die netto inkomste van hul besighede. Beide werknemers en selfstandige persone betaal ook 'n belasting vir die Medicare / Medicaid- fonds, wat deel uitmaak van die FICA-belasting.

Wat moet ek weet oor OASDI as 'n werkgewer?

As werkgewer het u verskeie verantwoordelikhede met betrekking tot OASDI en FICA belasting:

Wat moet ek weet oor OASDI as 'n klein sake-eienaar?

Elke jaar, wanneer jy jou kleinbelastingopgawe op IRS Bylae C voltooi, sal jy die bedrag van selfbelastingbelasting wat jy skuld, moet bereken.

Hierdie berekening word gedoen op skedule SE. Die OASDI- en Medicare-belasting word saam bygevoeg om belasting op selfbelasting te maak.

Dan moet u hierdie selfbelastingbelasting bykomend tot u federale inkomstebelasting vir die jaar betaal. Albei hierdie belastings is gebaseer op die netto inkomste uit u besigheid.

Let daarop dat belasting op selfbelasting nie afgetrek word van bedrae wat u as eienaar van u besigheid neem nie. U moet dus gedurende die jaar beraamde belasting betaal indien u belastingaanspreeklikheid te hoog is. Gaan met jou belastingprofessie vir meer inligting oor belasting op selfbelasting en beraamde belasting.

Korporatiewe eienaars hoef nie sosiale sekerheids- en Medicare-belasting op dividende te betaal nie, maar hulle moet hierdie belasting betaal as hulle as werknemers in hul besighede werk.