8 Basiese beginsels van Virginia se Deposito-wet

Die Reëls Virginia-eienaars en huurders moet volg

In die staat Virginia het die eienaars die reg om 'n deposito by hul huurders te versamel en huurders is verplig om hierdie deposito neer te sit ten einde 'n eiendom te huur. Daar is egter sekere reëls wat in Virginia se verhuurder se huurderwet voorkom, wat albei kante moet volg. Hier is agt deposito basiese beginsels wat elke Virginia verhuurder en huurder moet weet.

8 Basiese beginsels van Virginia se sekuriteitsdeposito-wet:

1. Is daar 'n deposito perk in Virginia?

Ja, daar is 'n deposito perk in die staat Virginia. Huurders mag huurders nie 'n sekuriteit deposito wat groter is as die bedrag van twee maande se huur betaal nie.

2. Hoe moet jy die deposito in Virginia opberg?

Daar is geen staatwye reël wat verklaar hoe 'n verhuurder 'n sekuriteit deposito in Virginia moet stoor nie.

Alle sekuriteitsdeposito's moet egter rente teen 'n jaarlikse koers wat vier punte onder die verdiskonteringskoers van die Federale Reserweraad op 1 Januarie is. Huurders moet net hierdie rente aan huurders betaal wat al langer as 13 maande in dieselfde woning woon. Hierdie rente sal as gevolg van so 'n huurder by die beeindiging van huurgeld wees.

3. Wat is 'n paar redes waarom u 'n huurder se deposito in Virginia kan hou?

Huurders in die staat van Virginia mag die hele of 'n gedeelte van 'n huurder se sekuriteit deposito vir die volgende redes hou:

Indien 'n verhuurder van voorneme is om 'n aftrekking te maak van die huurder se sekuriteitsdeposito gedurende huurgeld, moet hy die huurder binne 30 dae na die vasstelling skriftelik in kennis stel van die huurder. Die 30 dae kennisgewing word van die hand gewys indien die aftrekking minder as 30 dae van huurder se uittrede sou plaasvind.

4. Watter soort deposito's moet die verhuurder behou?

Huurders moet deposito rekords vir alle huurders hou. Hierdie rekords moet enige aftrekkings wat van die sekuriteit deposito gemaak is, spesifiseer oor die afgelope twee jaar. Die rekord moet beskikbaar wees vir die huurder, die huurder se prokureur of die huurder se gemagtigde agent om gedurende normale werksure te besigtig.

5. Is daar 'n deurlopende inspeksie in Virginia nodig?

Ja.

Die verhuurder moet redelike poging aangaan om die huurder in kennis te stel van die huurder se reg om by die uitstapinspeksie teenwoordig te wees. Hierdie kennisgewing moet gemaak word binne vyf dae na huurder wat aan die verhuurder die uitreikingskennisgewing gee of moet gemaak word wanneer die verhuurder die huurder kennis gee om te ontruim.

Die huurder moet dan skriftelik reageer as hulle begeer om tydens die uitruilinspeksie teenwoordig te wees. Die verhuurder moet dan reageer op die huurder wat hulle in kennis stel van die datum en tyd van die ondersoek. Die inspeksie moet nie meer as drie dae voor die huurder se vertrekdatum geskeduleer word nie.

By die werklike inspeksie moet die verhuurder aan die huurder 'n gedetailleerde lys gee van die skade aan die eenheid wat hy of sy tydens die ondersoek gevind het.

6. Wanneer moet jy 'n huurder se sekuriteit deposito in Virginia terugbesorg?

In die staat Virginia moet huurders 'n huurder se sekuriteit deposito binne 45 dae van huurder se uitstuur en beëindiging van huurkontrak terugbesorg.

Die verhuurder moet hierdie deposito en opgelope rente, minus enige toelaatbare aftrekkings, saam met 'n gegewensde skriftelike verklaring wat insluit:

Hierdie kennisgewing kan per huurder per e-pos aan die huurder gestuur word, of dit kan deur die verhuurder aan die huurder afgelewer word.

* As die bedrag van die skade die bedrag van die sekuriteit deposito oorskry en die skade moet deur 'n kontrakteur bepaal word, moet die verhuurder die huurder binne die 45 dae periode hiervan in kennis stel. Die verhuurder sal dan nog 15 dae hê om die huurder 'n gedetailleerde lys van die skade en die herstelkoste te verskaf.

7. Wat gebeur met die deposito indien u u eiendom verkoop?

As jy jou eiendom verkoop, is dit die verantwoordelikheid van die nuwe eienaars om die sekuriteitsdeposito en enige opgelope rente aan die huurder terug te gee. Enigeen wat huurgeld koop, moet seker maak dat die ontvangs van hierdie deposito ingesluit is as 'n voorwaarde in die kontrak om die eiendom te koop.

8. Wat gebeur as jy nie Virginia se sekuriteitsdeposito-wet volg nie?

Versuim om die bepalings van Virginia se sekuriteitsdeposito-wet te volg, kan lei tot die huurder se reg op die terugbetaling van hul sekuriteit deposito en enige opgelope rente plus skadevergoeding en redelike prokureursfooie.

Wat is Virginia se sekuriteitsdeposito-wet?

As u op soek is na die oorspronklike teks van die wet wat sekuriteitsrekeninge betrekking het op die staat Virginia, raadpleeg asseblief Virginia Code Annotated § 55-248.15: 1.