7 Basiese beginsels van Oklahoma se Deposito-wet

Wat oklahoma eienaars en huurders moet weet

Een deel van die landgoed-huurderwet van Oklahoma wat beide verhuurders en huurders baie belangstel, behels die deposito. Albei kante wil hul regte ken, insluitend hoeveel 'n verhuurder kan versamel en die redes waarom 'n verhuurder 'n huurder se deposito kan hou. Hier is sewe basiese reëls eienaars en huurders moet in Oklahoma volg.

7 Basiese vrae oor sekuriteitsinvorderings in Oklahoma:

 1. Maksimum eienaars kan versamel- geen limiet
 1. Stoor die Deposito- In 'n Escrow-rekening . Geen rente benodig nie.
 2. Skriftelike Kennisgewing - Nie Vereiste
 3. Hou deposito- onbetaalde huur, skade, ander oortredings van huurkontrak
 4. Loop deur inspeksie - nie nodig nie
 5. Terugkeer deposito- 30 dae na huurder versoeke Terugbetaling van deposito
 6. Verkoop van eiendom- oordrag deposito's aan nuwe eienaar of terugkeer na huurders voor verkoop

Is daar 'n deposito perk in Oklahoma?

Nee. In die staat Oklahoma is daar geen maksimum bedrag wat 'n verhuurder 'n huurder kan hef as 'n deposito. Alhoewel, moet jy altyd met jou plaaslike stad of dorp gaan om vas te stel of bykomende reëls in jou area van toepassing kan wees.

Hoe moet jy die borg in Oklahoma opberg?

In die staat Oklahoma moet verhuurders huurders se sekuriteitsdeposito's in 'n spaarrekening plaas. Hierdie rekening moet in 'n finansiële instelling in die staat Oklahoma wees wat federaal verseker is. Die rekening hoef nie rente te verdien nie.

As 'n verhuurder in Oklahoma poog om 'n huurder se sekuriteitsdeposito te gebruik vir sy of haar persoonlike gebruik, kan hy of sy tot ses maande in die tronk staar en 'n boete van tot twee keer die bedrag wat misbruik is.

Is daar skriftelike kennisgewing benodig na ontvangs van die borg in Oklahoma?

Nee. In Oklahoma hoef 'n verhuurder nie 'n huurder skriftelik te laat weet dat hy of sy die huurder se deposito ontvang het nie.

Wat is 'n paar redes waarom jy 'n huurder se sekuriteit in Oklahoma kan hou?

In die staat Oklahoma kan 'n verhuurder alles of 'n gedeelte van 'n huurder se sekuriteit deposito hou om te dek:

Is 'n deurlopende inspeksie benodig in Oklahoma?

Nee. In Oklahoma, hoef eienaars nie 'n deurlopende inspeksie uit te voer voordat huurder uitstap nie .

Wanneer moet jy 'n huurder se sekuriteit deposito in Oklahoma terugbesorg?

Wanneer:

In Oklahoma, nadat 'n huurder uitgeskuif het, het hy of sy ses maande om die terugbetaling van die deposito te versoek. Die verhuurder het 30 dae na hierdie versoek om die huurder se sekuriteit deposito terug te betaal. Indien die huurder nie binne hierdie ses maande tydperk 'n versoek vir hul sekuriteit deposito aanvra nie, word die deposito die eiendom van die verhuurder en die huurder het geen verdere aanspraak daarop nie.

hoe:

Die deposito moet per e-pos deur die verhuurder gestuur word met 'n terugbetaalde kwitansie, na die laaste bekende adres van die huurder.

Item Statement:

Indien 'n verhuurder aftrekkings van 'n huurder se sekuriteit deposito gemaak het, moet die verhuurder 'n skriftelike aangewese verklaring insluit wanneer hy / sy 'n gedeelte van die sekuriteit deposito wat aan die huurder verskuldig is, teruggee.

Hierdie verklaring moet die aftrekkings wat uit die deposito geneem is en die benaderde koste van herstel insluit.

Verkeerde Onthouding:

As 'n verhuurder in die staat Oklahoma onwettig enige gedeelte van 'n huurder se sekuriteit deposito weerhou, kan die huurder tot die volle bedrag wat onbehoorlik teruggehou word, toegeken word.

Wat gebeur met die deposito as jy jou eiendom verkoop?

In die geval dat die eiendom verkoop word, afgesluit of andersins hande verander, kan 'n verhuurder in Oklahoma:

 1. Oordrag van die huurders se sekuriteitsdeposito's aan die nuwe eienaar van die eiendom. Die verhuurder moet ook die huurders skriftelik in kennis stel van die naam en adres van die nuwe eienaar.

  of
 2. Stuur alle sekuriteitsdeposito's direk aan die huurders terug. Die verhuurder moet dan die nuwe eienaar van die eiendom in kennis stel dat hy of sy alle sekuriteitsdeposito's direk aan die huurders terugbesorg het.

Wat is Oklahoma se sekuriteitsdeposito-wet?

As u belangstel om die oorspronklike teks van die wet oor sekuriteitsdeposito's in die staat Oklahoma te besigtig, raadpleeg asseblief Oklahoma Statutes, aangevra Titel 41, §115.