Die Wet op Billike Arbeidsstandaarde (FLSA) en Werkgewers

Minimum Loon, Jeugwerk, OSHA, FMLA, Plakkate-en Meer

Ken jy die Amerikaanse arbeidswetgewing? Selfs 'n maatskappy wat so groot soos Disney is, kan hierdie wette afwend. Oortredings van die Wet op Billike Arbeidsstandaarde (FLSA) het veroorsaak dat Disney in 2017 $ 3,8 miljoen aan agterstallige lone aan Florida-werknemers moet betaal. Spesifiek, die oortredings verwant aan

As groot besighede van die FLSA kan val, kan dit ook jou besigheid wees.

Wat is die Wet op Billike Arbeidsstandaarde?

Die Wet op Billike Arbeidsstandaarde (FLSA) is 'n federale wet, wat soms die "Loon en Uur Wetsontwerp" genoem word. Die Kongres het in 1938 ingestel. Die bepalings van die FLSA word geadministreer deur die afdeling Loon en Uur van die Amerikaanse Departement van Arbeid. Die wet is van toepassing op werkgewers wat betrokke is by "interstate commerce", en dit reguleer minimum lone, oortyd, en kinderarbeid wetgewing , sowel as ander wette.

Indiensneming gedek deur die Wet op Billike Arbeidsstandaarde (FLSA)

Die Departement van Arbeid pas die FLSA toe op:

"... ondernemings met werknemers wat interstate handel dryf, goedere vir interstate handel produseer, of hanteer, verkoop of werk op goedere of materiaal wat verskuif of vervaardig is vir interstate handel ....."

Aangesien die meeste maatskappye sake doen op die internet, word byna elke besigheid met werknemers in die VSA onder hierdie wet gedek.

'N Kontrolelys: Is u besigheids vergadering hierdie vereistes?

Minimum loonkoerse-federale en state

Die FLSA stel die minimum loonkoers vir werkers vas, maar sommige Amerikaanse state het verskillende loonkoerse. Is u besigheids vergadering hierdie minimum loonvereistes? TheBalance gee meer inligting oor federale en staats minimum loonkoerse.

Hoe hoër staats- en federale minimum loonkoerse moet betaal word. As u staat 'n hoër minimumloon koers het as die federale koers, moet u werknemers betaal teen die hoër staatskoers.

Oortydsbepalings en Nuwe Oortydpryse

Die FLSA vereis dat werknemers oortyd betaal word teen 1 1/2 keer gereelde betaling vir enige ure wat oor 40 uur in 'n week gewerk word. U kan altyd meer vrygewig wees as u oortyd betaal, maar u moet ten minste die minimum betaal. U moet ook lone van werknemers onderhewig aan oortyd monitor (byvoorbeeld 'n tydskaart of tydblad), en u moet rekords hou.

Sommige werknemers is vrygestel van oortyd weens die aard van hul werk (bestuurs-, toesighoudende of professionele werk). Maar sommige laerbetaalde vrygestelde werknemers moet oortyd betaal word; kyk die oortydregulasies vir besonderhede.

Wet op Jeugwerk en Kinderarbeid

Die FLSA reguleer ook die indiensneming van kinders onder die ouderdom van 16, met die beperking van die ure wat hulle mag werk en die soort werk wat hulle mag verrig. Vir meer inligting oor Jeugwerkregulasies, gaan na die Departement van Arbeid se Jeug en Arbeidswebwerf vir werkgewers.

Plakkate benodig by meeste Amerikaanse werkplekke

Die meeste Amerikaanse besighede met werknemers moet inligting aan werknemers verskaf. Die afdeling Loon en Ure vereis dat plakkate vir hierdie doel gebruik word. Selfs as jy net een werknemer het, moet jy hierdie plakkate op 'n prominente plek plaas.

Daar is 'n verskeidenheid van plakkate vir verskeie federale arbeidswette .

As u werknemers wat aanlyn werk, moet u hulle elektroniese afskrifte van die vereiste plakkate stuur.

Die Wet op Gesins- en Mediese Verlof vir Werknemer Tyd af

Hierdie wet, wat in 1993 ingestel is, maak voorsiening vir tyd vir werknemers wat familie of mediese probleme het wat hulle vereis om werk te mis. Die DOL het 'n werkgewer se gids tot die FMLA om u te help bepaal wat u besigheid moet doen om aan hierdie wet te voldoen.

Wat anders doen die Afdeling Loon en Uur?

Die afdeling Loon en Ure verskaf inligting aan werkgewers om hulle te help om op die steeds veranderende wette en regulasies wat betrekking het op werk te bly. Die WHD verskaf ook inligting oor werkgewer se regte en verantwoordelikhede en leiding vir nuwe werkgewers.