10 betaalstaatvoorwaardes om te leer voordat u betaalstaat doen

Bruto Betaling, Netto Betaling, Onttrekking, Aftrekkings, en Meer

Wil jy jou eie betaalstaat vir jou besigheid doen ? Dit is moeilik en die betaalstaat / betaalstaatbelastingproses behels 'n hele nuwe woordeskat. Alles oor betaalstaat en betaalstaatbelasting is spesifiek en gebind deur IRS-regulasies.

Dus, voordat jy begin werk deur die betaalstaat proses, hier is 'n paar terme wat jy sal moet weet. Ek het probeer om hierdie terme soveel moontlik te vereenvoudig en te verduidelik, om u te help met die proses.

 • 01 - Loonstaat

  Die term "betaalstaat" is 'n algemene term, en dit het verskeie betekenisse. Dit kan die bedrag wees wat aan alle werknemers betaal word op 'n betaaldag, die finansiële rekords van 'n maatskappy wat verband hou met die betaling van lone en salarisse aan werknemers, of die totale rekord van verdienste van alle werknemers vir 'n jaar.
 • 02 - Bruto Betaling

  Bruto salaris is die totaal wat aan elke werknemer betaal word. Bruto salaris word bepaal as 'n jaarlikse bedrag vir werkers. Die jaarlikse bruto salaris word gedeel deur die aantal betaalperiodes in die jaar om die betaalde werknemer se bruto betaal vir die betaalberekeninge te kry.

  Vir uurlikse werknemers is bruto betaal die werker se uurlikse tarief, die aantal ure wat in daardie betaalperiode gewerk word; oortyd is ook by bruto betaal ingesluit.

 • 03 - Netto Betaling

  Netto salaris is die bedrag wat 'n werknemer betaal, na alle onthoudings en aftrekkings van bruto betaal. Met ander woorde, netto betaling is die bedrag van die werknemer se salaris.

 • 04 - Weerhouding

  Onthouding verwys na bedrae wat uit 'n werknemer se loonstaat geneem word vir federale en staatsinkomste. Inhouding word bepaal vir federale inkomstebelasting deur middel van 'n Vorm W-4 wat deur die werknemer voltooi is, en vir staatsinkomsbelasting deur 'n staat W-4 of ander belastingvorm.

 • 05 - Oortyd

  Oortyd is die bykomende bedrae betaal aan uurlikse werknemers wat meer as 40 uur in 'n week werk, wat oor naweke werk of ander bykomende bedrae. Die federale minimum oortydse vereiste is dat oortyd betaal moet word teen 1 1/2 keer betaalkoers vir werknemers wat meer as 40 uur in 'n werksweek werk. Uiteraard kan u oortyd teen hoër tariewe betaal.

 • 06 - Werksweek

  'N Werksweek word as 'n sewe dae lange 168 werksure beskou. Hierdie term word gebruik om oortyd te bereken.

 • 07 - Betaalperiode

  'N Betaalperiode is 'n herhalende tydsduur waarteen werknemervergoeding aangeteken en betaal word. Sommige gemeenskaplike betaalperiodes is maandeliks, weekliks, tweeweekliks (elke week) en semi-maandeliks (twee keer per maand). 'N Tweeweeklikse betaalperiode lei tot 26 betaalperiodes in 'n jaar, terwyl die semi-maandelikse betaling in 24 betaalperiodes in 'n jaar lei. Die verskil is belangrik in die berekening van totale betaal vir werknemers vir 'n jaar.

 • 08 - Oortyd

  Oortyd is 'n berekende bedrag wat betaal word aan werknemers wat meer as 'n spesifieke aantal ure in 'n werksweek werk. Oortyd kan bepaal word deur die werkgewer, maar dit kan nooit minder as 1 1/2 keer die werknemer se uurlikse koers wees nie, vir werk oor 40 uur in 'n werksweek.

  Oortyd kan ook vir sommige vrygestelde werknemers vereis word. 'N Verduideliking van oortydbetaling vir vrygestelde werknemers word in hierdie artikel ingesluit.

 • 09 - Salaried vs Hourly Werknemers

  Die terme "betaalde werknemer" en "uurlikse werknemer" het spesifiek betrekking op hoe hierdie werknemers betaal word.

  Salaried werknemers word jaarliks ​​betaal. Uurlikse werknemers betaal 'n uurlikse tarief tye gewerk.

  Ander verskille tussen salarisse en uurlikse werknemers mag dalk opgemerk word.

 • 10 - Vrygestelde vs Nie-vrygestelde Werknemers

  Vrygestelde beteken "vrygestel van oortyd." Vrygestelde en nie-vrygestelde werknemers word tipies gekategoriseer volgens die werk wat hulle doen.

  Vrygestelde werknemers (soms 'n "witboordvrystelling" genoem) werk in professionele, bestuurs- en uitvoerende posisies. Ander werkers is nie-vrygestel.