Uurwerknemer

Die ou beeld van 'n uurwerker was 'n lyn van fabriekswerkers wat klokkentyd gehad het. Vandag kom uurwerkers in baie verskillende soorte.

Die meeste werkers word op 'n uurlikse basis betaal, insluitende werkers in konstruksie, vervaardiging, groothandel, kleinhandel, vervoer en pakhuise, inligting, ontspanning en gasvryheid, en die regering.

Wat is 'n uurlikse werknemer?

'N Uurlikse werknemer word op 'n uur-vir-uur-basis betaal.

Dit klink eenvoudig, maar dit is 'n bietjie meer ingewikkeld as dit.

Hoe word per uur werknemers betaal?

Betaling vir 'n uurlikse werknemer word bereken as ure gewerk tye koers. Werkgewers word nie verplig om uurlikse werknemers te betaal vir die tyd wat nie gewerk het nie, en daar is nie 'n minimum aantal ure per week wat 'n uurwerker moet werk nie.

Alle werkers, beide ure en salarisse, moet ten minste die minimum loon betaal (tans $ 7,25 per uur), vir alle ure gewerk.

Doen ure werkers moet 'n tyd klok stoot?

Nie noodwendig 'n tydklok nie, maar alle uurlikse werknemers moet 'n rekeningkunde van hul werksure voorsien vir elke week of twee weke periode. Daardie rekeningkunde kan op 'n tydskaal of elektroniese tydblad wees, maar die rekening moet geverifieer word en word vir betaling gebruik.

Kan 'n uurwerker se loon verminder word sonder kennisgewing? Kan 'n uurwerker sonder kennisgewing ontslaan word?

Uurwerkers word as bystanders beskou.

Dit is, beide die werker en die werkgewer kan die verhouding te eniger tyd verander, met of sonder kennisgewing. Uurwerkers het gewoonlik nie werkskontrakte nie, maar sommige uurwerkers het vakbonde. As 'n werkgewer in finansiële moeilikheid is, kan dit lone verminder of uurwerkers aflê.

Daar is natuurlik uitsonderings op die werkgewer se leerstellings. Werkgewers kan nie teen werkers diskrimineer nie, of brand vir fluitjie of 'n aantal beskermde aktiwiteite.

Doen Uurlikse Werknemers Oortyd?

Oortyd is 'n groot skeidslyn tussen ure en werkers. Uurlikse werknemers werk in die tipe werk wat hulle as nie-vrygestel klassifiseer. Dit is, hulle is nie vrygestel van oortyd nie, en werkgewers moet oortyd betaal aan uurwerkers.

Die Wet op Billike Arbeidsstandaarde (federale wetgewing) sê dat werkgewers uurwerkers oortyd moet betaal as hulle meer as 40 uur in 'n werksweek werk en die oortydkoers moet minstens 1 en 1/2 keer die normale uurlikse koers wees. Sommige werkgewers kies om ekstra oortyd te betaal teen hoër tariewe vir werk op vakansiedae, byvoorbeeld, maar dit word nie deur die federale wet vereis nie.

Is daar verskille tussen voltydse en deeltydse uurwerkers?

'N Werker kan vir verskeie doeleindes voltyds aangewys word, insluitend deur 'n werkgewer vir die doeleindes van voordele. 'N Werksweek van 40 uur word as voltyds beskou vir die berekening van oortyd.

Is 'n uurwerknemer dieselfde as 'n nie-vrygestelde werknemer?

Vir die grootste deel is uurlikse werknemers nie-vrygestel, soos hierbo bespreek.

Dit is, hulle kwalifiseer vir oortydbetaling. Sekere werknemers word as vrygestel van oortyd beskou as gevolg van die soort werk wat hulle doen - uitvoerende, bestuurs-, professionele.

Watter voordele ontvang uurlikse werknemers?

In baie besighede word uurlikse werknemers en werkers nie net anders betaal nie, maar hulle kan ook verskillende tipes werknemersvoordele ontvang. Byvoorbeeld, uurlikse werknemers mag nie vir dieselfde betaalde tyd (siekte, vakansiedae, vakansies) as gesalariseerde werknemers in aanmerking kom nie. Federale wetgewing vereis nie dat werkgewers betyds betaal of vir ruspouses betaal nie.

Is Uurwerkers Uniewerkers?

Dit was histories waar dat vakbondwerkers meestal per uur betaal is, maar dit is nie regtig waar nie. Baie gesalfde werknemers het vakbonde gevorm, insluitend openbare skoolonderwysers.

Kan Uurlikse Werknemers Betaal word vir Reis Tyd?

Ja, as 'n uurwerker nodig is om te reis of te bestuur op besigheidsverwante aktiwiteite , moet die reistyd op versoek van die werkgewer verantwoord word en by die werknemer se salaris ingesluit word. Werknemer reis uitgawes moet ook vergoed word.

Is Staatswette vir uurwerknemers anders?

Elke staat in die VSA het verskillende wette van ander lande, met betrekking tot oortyd, kinderarbeid, ruspouses en ander

Die Amerikaanse Departement van Arbeid het 'n webwerf wat insluit skakels na staatswette rakende uurlikse werknemers.

In teenstelling met uurwerkers word gesalariseerde werknemers jaarliks ​​betaal en word hulle van oortyd vrygestel.