Skade veroorsaak deur riool rugsteun

Een van die mees onaangename gebeurtenisse wat besigheidsgoedere kan beskadig, is 'n rioolkopie. 'N Geslote rioolpyp kan afvalwater tot 'n gebou opbou. Die besmette water kan die gebou en die inhoud daarvan beskadig. Dit kan ook 'n risiko van siekte skep.

As u besigheid onder 'n kommersiële eiendomsbeleid verseker word , kan u aanvaar dat u gedek word vir skade aan eiendom wat veroorsaak word deur 'n rioolrugsteun.

Die meeste eiendomsbeleide dek immers skade wat veroorsaak word deur water wat uit 'n gebroke pyp lek. Waterlekkasie is 'n bedekte gevaar, so riool rugsteun is ook bedek, reg?

Ongelukkig is die antwoord nee. Waterlekkage en rioolrugsteun is twee afsonderlike gevare onder 'n kommersiële eiendomsbeleid. Rioolrugsteun word normaalweg uitgesluit in kombinasie met vloed onder die uitsluiting van water.

Wateruitsluiting

Die uitsluiting van water in 'n tipiese kommersiële eiendomsbeleid bestaan ​​uit verskeie dele, waarvan een van toepassing is op rioolrugsteun. Die riool rugsteunuitsluiting elimineer dekking vir verlies of skade wat veroorsaak word deur die volgende:

Water wat opblaas of oorloop of andersins van 'n riool, dreiner, sump, sompomp of verwante toerusting ontslaan word.

Met ander woorde, u polis dek nie skade aan eiendom wat veroorsaak word deur water wat optel of oorloop van 'n riool, dreineer of somer nie. ('N Sink is 'n put of reservoir wat gebruik word om vloeistof te versamel.)

In die meeste eiendomsbeleide is die uitsluiting van water (insluitend die afdeling wat op rioolrugsteun betrekking het) onderhewig aan 'n teenstrydige oorsaaksklousule. Hierdie klousule skakel die dekking uit vir skade wat veroorsaak word deur 'n riool rugsteun, selfs al dra 'n tweede gevaar tot die verlies, en die gevaar word gedek.

Veronderstel byvoorbeeld dat die vloer en een muur van 'n gebou beskadig word deur riool wat van 'n verstopte rioolpyp afkom.

Rioolwater dring 'n elektriese skakelaar in die muur in, wat 'n brand veroorsaak. Die vuur brand die riool-beskadigde muur. Die muur is beskadig deur twee gevare, rioolrugsteun ('n uitgesluit gevaar) en vuur ('n bedekte gevaar). As gevolg van die teenstrydige oorsaaksklousule word die skade aan die muur nie gedek nie.

Dekking vir Riool Rugsteun

In die verlede was daar geen standaard ISO- endossement beskikbaar vir die verskaffing van riool-rugsteun nie. Baie versekeraars het hierdie dekking aangebied met behulp van endossemente wat hulle self ontwikkel het. In 2012 het ISO uiteindelik 'n endossement vrygestel (met die titel Kwijting uit Riool, Drein of Somp) wat versekeraars kan gebruik om rioolrugsteun te dek. Terwyl sommige versekeraars hul eie eie riool rugsteun-endossemente kan gebruik, sal ander waarskynlik oorskakel na die nuwe ISO-endossement.

Sewer Backup Endorsement

Die ISO-riool-rugsteun- endossement dek fisiese verlies aan eiendom wat deur u polis gedek word indien die verlies veroorsaak word deur die afvoer van water of waterbewerking uit 'n riool, dreineer of somer. Vir 'n verlies wat gedek moet word, moet die riool, dreineer of sop op die perseel gelys word in die endossement.

As u eiendomsbeleid besigheidsinkomste insluit (besigheidsonderbreking), kan u daardie dekking uitbrei om rioolkopie in te sluit.

As u hierdie opsie kies, sal u polis die inkomste dek wat u verloor of ekstra uitgawes wat u aangaan as gevolg van die sluiting van u besigheid. Die afsluiting moet voortspruit uit fisiese skade wat veroorsaak word deur 'n rioolrugsteun na eiendom wat deur u polis gedek word.

Riool rugsteundekking is onderworpe aan afsonderlike perke vir eiendomsbeskadiging en besigheidsinkomste. Veronderstel byvoorbeeld dat jy slegs 'n limiet van $ 25 000 gekoop het vir eiendomskade. As u besigheid 'n verlies aan eiendom skade veroorsaak deur 'n riool rugsteun, sal u versekeraar nie meer as $ 25,000 betaal nie. Hierdie limiet is ingesluit in die eiendomsbeskermingsperk wat op u polis aangedui word. Dit is nie 'n addisionele limiet nie.

Riool rugsteundekking kan ook 'n totale limiet insluit. Die totale limiet is die meeste wat u versekeraar sal betaal vir alle rioolrugsteune wat gedurende u polisperiode plaasvind.

uitsluitings

Die riool Friends-endossement bevat die volgende uitsluitings:

uiteindelik

U versekeraar kan riool rugsteundekking verskaf deur gebruik te maak van sy eie endossement eerder as die ISO-weergawe. As u hulp nodig het om die omvang van dekking te bepaal wat die endossement verskaf, raadpleeg u agent of makelaar .