Salarisse en Lone as Belasting-Aftrekbare Uitgawes

Ander items kan ook as salarisse en lone gekwalifiseer word

Oor die algemeen is die salarisse, lone, kommissies en bonusse wat u aan die werknemers van u klein besigheid betaal het, aftrekbare uitgawes as hulle geag word:

Die jaar waarin u die aftrekking eis, hang gedeeltelik af of u besigheid die kontant- of toevallingsrekeningkundige metodes gebruik .

Kontantmetodes versus toevallingsmetodes

As u besigheid die kontantmetode van rekeningkunde gebruik, moet u die aftrekking vir salarisse, lone, kommissies en bonusse eis in die jaar wat dit aan u werknemer betaal word. As u besigheid die aanwasmetode gebruik, word die aftrekking geëis vir die jaar waarin die verpligting om te betaal gevestig is en wanneer die dienste eintlik uitgevoer word, selfs al word die fondse later uitbetaal.

Terwyl die meeste maatskappye salarisse in kontant betaal, eerder as goedere of dienste, as jy nie-kontantvergoeding lewer nie, is die aftrekking gewoonlik die billike markwaarde van die goedere of dienste wat oorgedra word.

Ander vergoeding wat moontlik aftrekbaar is

Ander items kwalifiseer ook onder die salaris- en loonkategorie ten opsigte van werknemersloon. 'N gedeeltelike lys sluit in siekteverlof, vakansie betaal, opvoedkundige uitgawes en vergoedings. 'N Lening aan 'n werknemer wat jy nie verwag om terugbetaal te word nie, kan ook aftrekbaar wees.

Toekennings en bonusse moet egter individueel oorweeg word.

'N Volledige lys en verduideliking van elk kan gevind word in IRS Publication 334.

Salarisse en Lone moet Redelik geag word

Gewoonlik word salarisse en lone nie deur die IRS as onredelik uitgedaag nie, tensy die werknemer 'n mate van hefboom oor die werkgewer het (bv. Die werknemer is 'n groot belegger of het 'n persoonlike verhouding met jou).

Ongelukkig ervaar baie klein ondernemings albei hierdie situasies, wat "redelikheid" 'n gebied van IRS-ondersoek maak.

Die IRS gebruik die volgende definisie van redelike vergoeding: "as die bedrag normaalweg betaal word vir soortgelyke dienste deur soortgelyke ondernemings onder soortgelyke omstandighede."

Dit is dus nie ongewoon dat die belastingbetaler en die IRS verskillende sienings van redelike vergoeding het nie. 'N Meer werkbare standaard sal wees hoe jy die volgende vraag beantwoord: "Sou 'n heeltemal onafhanklike belegger in die maatskappy bereid wees om daardie vergoeding aan hierdie individu te betaal?"

Sake-eienaarsvergoeding

Die belasting gevolge van vergoeding betaal aan sake-eienaars moet afsonderlik geëvalueer word.

In eenmansake kan u nie 'n besigheidskoste-aftrekking eis vir bedrae wat u van die besigheid ontvang nie. Die besigheid se netto winste word beskou as belasbare inkomste, of jy die geld uit die besigheid uitneem of dit in die besigheid laat. Selfbelastingbelasting geld vir die volle bedrag.

As u besigheid 'n vennootskap of 'n LLC is, kan salarisse aan sommige vennote of eienaars betaal word (bv. Gewaarborgde betalings), maar alle winste vir die jaar sal aan die vennote of eienaars belasbaar wees.

In hierdie geval is redelikheid nie 'n probleem nie.

Dit is duidelik dat baie faktore en veranderlikes oop is vir interpretasie, en jy moet die raad van rekeningkundige en belastingpersoneel soek.