2 kategorieë van winsgewendheidsverhoudings om u besigheid te help

Hoe goed is jou besigheid om wins te genereer? Word prestasie beter of erger? Hoeveel beter kan u besigheid verrig? Hoe vergelyk jy met ander besighede? Hoe weet jy?

Vrugbare grond vir die vind van antwoorde op hierdie vrae lê in die berekening en ontleding van winsgewendheidsverhoudings, of finansiële statistieke wat 'n besigheid se vermoë om inkomste te genereer vergelyk in vergelyking met uitgawes en koste gedurende 'n spesifieke rekeningkundige tydperk.

In die meeste gevalle word dieselfde of 'n hoër waarde in vergelyking met 'n vorige tydperk of 'n mededingende maatstaf beskou as 'n punt wat die maatskappy goed doen.

Die twee kategorieë winsgewendheidsverhoudings is margeverhoudings en opbrengskoers. Marge verhoudings verteenwoordig die firma se vermoë om verkoops dollars te vertaal in winste. Terugkeer verhoudings meet die algemene vermoë van die firma om aandeelhouer rykdom te genereer.

Margeverhoudings sluit die volgende in

Bruto Marge

Bruto marge is die bedrag van elke dollar van verkope wat 'n maatskappy in die vorm van bruto wins kan hou. Dit word gewoonlik as 'n persentasie aangedui. Bruto wins is natuurlik die verskil tussen 'n maatskappy se verkope of produkte en / of dienste en dit kos die maatskappy om daardie produkte en / of dienste te verskaf. Hoe hoër die bruto marge, hoe winsgewendder die maatskappy, maar onthou dat verskillende nywerhede baie verskillende bruto winsmarges kan vertoon, of dit kan bepaal.

Bruto Marge = (Bruto Wins) / (Verkope)

Bedryfsmarge

Bedryfsmarge- maatreëls, of 'n per-dollar-verkoopsbasis, hoeveel 'n maatskappy maak of verloor van sy primêre besigheid. Aangesien hierdie statistiek nie net die verlies aan verkope beskou nie, maar ook ander komponente van bedryfsinkomste, soos bemarking en bokoste, word dit as vollediger beskou en 'n meer akkurate aanduiding van 'n maatskappy se vermoë om wins te genereer as bruto marge.

Bedryfsmarges = (Bedryfsinkomste of Verlies) / Verkope

Netto winsmarge

Netto winsmarge meet die persentasie inkomste wat 'n maatskappy na al die inkomste hou en alle uitgawes word aangeteken of aangeteken. Dit is 'n belangrike statistiek, maar nie heeltemal so akkuraat of optrede as ander nie, aangesien dit inligting oorweeg wat buite die maatskappy se kernbesigheid kan wees.

Netto Marge = (Netto Inkomste of Verlies) / Verkope

Gratis Kontantvloeimarge

Vir sommige sake-eienaars is niks belangriker as vrye kontantvloei nie - dit is elementêr om te oorleef. Vrye kontantvloeimaat meet hoeveel per dollar van inkomstebestuur kan omskep in gratis kontantvloei.

Gratis Kontantvloeimarge = (Gratis Kontantvloei) / Verkope

Terugkeer Verhoudings sluit die volgende in

Opbrengs op bates (ROA)

Hoe doeltreffend is jou besigheid om bates in winste te maak? Herdefinieer, hoe effektief verdien jou bates inkomste? Dit is die doel van die opbrengs op bates (ROA). Opbrengs op bates word gewoonlik in persentasie terme aangedui, en hoër is beter, alles is gelyk.

Opbrengs op Bates = (Netto Inkomste + Nadat Rente Uitgawe) / (Gemiddelde Totale Bates)

Opbrengs op Aandele (ROE)

Ook in persentasies verklaar die opbrengs op ekwiteit (ROE) dat 'n maatskappy se opbrengs op sy aandeelhouers se belegging oorweeg word.

Soos voorheen, hoe hoër die persentasie, hoe beter.

Opbrengs op Ekwiteit = (Netto Inkomste) / (Gemiddelde Aandeelhouersbelang)

Kontant opbrengs op bates

Kontant ROA is die hoeveelheid kontantvloei uit bedrywighede gedeel deur 'n firma se totale bates. Dit is anders as 'n tipiese opbrengs op batesberekening omdat dit op kontantvloei uit bedrywighede (CFO) versus netto inkomste fokus. Gebruik CFO is moeiliker om by die kernfigure te kry, en dit word dus beskou as 'n beter aanduiding van ware opbrengs. Toenemende kontantopbrengs op bates beteken dat 'n maatskappy meer kontantvloei uit elke bat dollar genereer. Vergelyking van kontantopbrengs op bates, en 'n opbrengs op batesberekening wat netto inkomste gebruik, kan potensieel illustreer waar kontantvloei nie toeneem nie.

Kontant Opbrengs op Bates = Kontantvloei Uit Bedryf / CFO / Gemiddelde Totale Bates)