7 Basiese beginsels van Louisiana se Deposito-wet

Wat Louisiana verhuurders en huurders moet weet

Louisiana se huurder huurder wet sluit 'n afdeling wat spesifiek gewy is aan sekuriteit deposito's. Dit staan ​​bekend as die "Huurder se Depositowet." Hierdie Wet is nuttig vir beide verhuurders en huurders sodat hulle hul regte verstaan. Hier is sewe basiese beginsels van Louisiana se sekuriteitsdeposito.

7 Basiese beginsels van Louisiana se Deposito-wet

'N Beveiligings deposito bykomend tot die eerste maand se huur kan help om 'n verhuurder finansieel te beskerm indien 'n huurder nie huur betaal of andersins die huurooreenkoms oortree nie .

Hier is die sewe reëls wat elke Louisiana-verhuurder en huurder moet oplewer.

  1. Sekuriteitsdeposito Limiet: Geen Limiet
  2. Veiligheidsinvorderings stoor : Geen spesifieke reëls nie
  3. Skriftelike Kennisgewing Na Ontvangs: Nie Vereiste
  4. Sekuriteitsdeposito: Onbetaalde huur, skade, nutrekeninge, ander oortredings
  5. Deurlopende inspeksie : Nie nodig nie
  6. Terugbetaling: Een maand na verhuis
  7. Verkoop van eiendom: Moet deposito's oorplaas na nuwe eienaar

Is daar 'n deposito perk in Louisiana?

Nee. Daar is geen vasgestelde limiet in Louisiana ten opsigte van die maksimum bedrag wat 'n verhuurder 'n huurder kan hef as 'n deposito. Alhoewel daar geen perk is nie, sal die meeste verhuurders tussen een maand en twee maande se huur hef. Byvoorbeeld, as die huur $ 1000 per maand is, sal 'n eenmalige deposito tussen $ 1000 en $ 2000 tipies wees.

Terwyl u wil hê dat die sekuriteit deposito voldoende sal wees om u te beskerm teen huurder se ongeregtighede, wil u nie hê dit moet so hoog wees dat voornemende huurders nie van u wil huur nie.

Daarbenewens moet jy altyd met jou plaaslike stad of dorp gaan, want hulle kan verskillende wette hê wat mag geld.

Hoe moet jy die sekuriteit deposito in Louisiana stoor?

Daar is geen spesifieke reëls in die staat Louisiana vir hoe 'n verhuurder 'n huurder se sekuriteit deposito moet stoor nie. Die deposito hoef nie in 'n aparte bankrekening geplaas te word nie en die deposito hoef nie rente te verdien nie.

Is daar skriftelike kennisgewing vereis na ontvangs van die deposito in Louisiana?

Nee. In Louisiana hoef eienaars nie skriftelik kennis te gee aan die huurder na ontvangs van die huurder se sekuriteit deposito nie.

Wat is 'n paar redes waarom jy 'n huurder se sekuriteit deposito in Louisiana kan hou?

In die staat Louisiana kan verhuurders aftrekkings van die huurder se sekuriteit deposito maak om die volgende redes:

Is daar 'n deurlopende inspeksie wat in Louisiana benodig word?

Nee. Wanneer 'n huurder uit 'n eenheid beweeg, word 'n verhuurder nie verplig om 'n inspeksie met hulle uit te voer nie.

Wanneer moet jy 'n huurder se sekuriteit deposito in Louisiana terugbesorg?

Wanneer:

In Louisiana het 'n verhuurder een maand nadat 'n huurder uitgeskuif het om die huurder se sekuriteit deposito terug te betaal.

hoe:

Die huurder moet aan die verhuurder 'n aanstuuradres verskaf waar hy of sy na uitreiking bereik kan word. Die verhuurder is verantwoordelik vir die versending van die deposito, minus enige toelaatbare aftrekkings, aan die huurder by hierdie adres.

Item Statement:

Indien enige aftrekkings van die deposito gemaak is, is die verhuurder verantwoordelik vir die stuur van 'n skriftelike besondere lys aan die huurder by die verskafde adres.

Hierdie lys moet aandui watter aftrekkings van die deposito geneem is en die bedrag wat afgetrek is.

Verkeerde Onthouding:

Indien 'n verhuurder versuim om 'n huurder se sekuriteit te betaal binne die vasgestelde tyd of 'n gedeelte van die sekuriteit deposito onwettig terugbetaal, kan hy of sy aanspreeklik wees vir die betaling van $ 200 of werklike skadevergoeding, wat ookal groter is, plus redelike prokureursfooie en hofkoste.

uitsonderings:

Die verhuurder het geen verdere verpligtinge om 'n huurder se sekuriteit te betaal indien die huurder die perseel verlaat het nie.

Wat gebeur met die deposito as jy jou eiendom verkoop?

As u u eiendom verkoop of die eiendom anders verander, is u verantwoordelik vir die oordrag van alle huurders se sekuriteitsdeposito's aan die nuwe eienaar. Sodra hierdie oordrag voltooi is, het u geen verdere aanspreeklikheid vir die sekuriteitsdeposito's nie.

Die nuwe eienaar sal verantwoordelik wees vir die terugbetaling van die huurders se sekuriteitsdeposito's.

Wat is Louisiana se sekuriteitsdeposito-wet?

As u die oorspronklike teks van die sekuriteitsdeposito-wet in Louisiana wil besigtig, raadpleeg asseblief Louisiana Hersiene Statute Geannoteerde §§ 9: 3251 tot 9: 3253.