New Hampshire Security Deposit Law

Lees die deposito perke en regulasies in New Hampshire

In New Hampshire is daar 'n verhuurder-wetgewing wat elke verhuurder moet verstaan ​​en nakom. Hierdie wette sluit in reëls vir sekuriteitsdeposito's. Daar is spesifieke reëls vir alles van hoeveel jy kan versamel, om redes dat jy 'n huurder se deposito kan hou. Hier is 'n paar algemene vrae oor sekuriteit deposito's in New Hampshire.

Is daar 'n deposito perk in New Hampshire?

Ja.

In New Hampshire kan 'n verhuurder nie 'n sekuriteit deposito van 'n huurder wat langer as een maand se huur is, afhaal nie. Vir verhuurders wat huurgeld besit wat as 'n "gemeenskaplike fasiliteit" beskou word, soos 'n losieshuis, is daar geen beperking op die bedrag wat die verhuurder kan versamel as 'n deposito nie.

Is iemand vrygestel van die volgende sekuriteitsrekeningreëls?

Ja. In die staat New Hampshire, is verhuurders wat in eienaar-besette eiendomme woon, met vyf of minder eenhede, vrygestel van die nakoming van New Hampshire se staatsveiligheidsreëls. As enige individu egter 'n huurder van 60 jaar of ouer het, geld die staatwye sekuriteitsreëls op daardie huurder en daardie eenheid.

Hoe moet jy die sekuriteit deposito in New Hampshire opberg?

In die staat New Hampshire moet huurders huurders se sekuriteit deposito's op 'n rekening in 'n bank of finansiële instelling wat sake doen in die staat New Hampshire, stoor.

Die sekuriteit deposito's moet apart gehou word van die persoonlike fondse van die verhuurder, maar die verhuurder mag alle huurders se sekuriteitsdeposito's in dieselfde rekening hou.

As 'n verhuurder vir 'n jaar of langer in besit van 'n huurder se sekuriteit deposito moet die deposito rente verdien teen 'n koers gelykstaande aan die rentekoers op spaarrekeninge in New Hampshire.

As 'n huurder versoek, moet 'n huurder in New Hampshire die huurder voorsien van die besonderhede van hoe hul sekuriteit deposito gestoor word, insluitend die bedrag van die deposito, rentekoers, die naam van die bankinstelling, die adres van die bankinstelling en rekeningnommer. Die verhuurder moet ook die huurder toelaat om sy of haar sekuriteitsdeposito op sy of haar versoek te ondersoek.

Is skriftelike kennisgewing vereis na ontvangs van die deposito in New Hampshire?

Die vorm van betaling wat die huurder gebruik as die sekuriteitsdeposito sal bepaal of die verhuurder die huurder 'n skriftelike kwitansie moet voorsien.

Tensy die sekuriteit deposito per tjek betaal word, moet die verhuurder die huurder 'n skriftelike kwitansie aan die huurder gee nadat die sekuriteit deposito ontvang is. Hierdie kwitansie moet die bedrag van die deposito ontvang, sowel as waar die deposito gestoor word. Die verhuurder moet ook die huurder met skriftelike kennisgewing dien dat die huurder die verhuurder van enige goedere in die eiendom wat herstel nodig het, moet oplet deur 'n aantekening op die kwitansie te maak of deur 'n aparte kennisgewing aan die verhuurder te stuur. Die huurder moet dit binne vyf dae na die verhuising van die eenheid doen.

Indien die huurder die deposito betaal het deur middel van enige vorm van 'n tjek, insluitende persoonlike tjek, bankrekening, regerings- of nie-winsgerigte tjek, word die verhuurder nie verplig om die huurder 'n skriftelike kwitansie te gee na ontvangs van die huurder se sekuriteit deposito nie.

Die verhuurder moet die huurder steeds skriftelik in kennis stel dat hy of sy die verhuurder skriftelik moet laat weet indien enige herstelwerk aan die huur eenheid binne 5 dae na sy of haar verskuiwing aangebring moet word.

Wat is 'n paar redes waarom u 'n huurder se sekuriteitsdeposito in New Hampshire kan hou?

In New Hampshire kan 'n verhuurder die hele of 'n gedeelte van 'n huurder se sekuriteit deposito vir die volgende redes behou:

Is 'n loop deur inspeksie nodig in New Hampshire?

Nee. Nieu-Hampshirese eienaars hoef nie 'n deurlopende inspeksie uit te voer wanneer 'n huurder uit 'n huureenheid beweeg nie.

Wanneer moet jy 'n huurder se sekuriteit deposito in New Hampshire terug?

In New Hampshire moet 'n verhuurder die gedeelte van die huurder se sekuriteit deposito wat aan die huurder verskuldig is, tesame met enige opgelope rente, binne 30 dae na huurder verskuif .

Hierdie deposito moet per e-pos gestuur word na die laaste bekende adres van die huurder.

Indien die verhuurder enige aftrekkings van die deposito geneem het, moet die verhuurder 'n skriftelike opgeneemde lys van hierdie aftrekkings insluit. Die lys moet die rede vir die aftrekking en die bedrag van die aftrekking insluit. Die verhuurder moet ook bewyse insluit soos kwitansies of herstelskattings.

Indien die verhuurder nie binne 30 dae die huurder se sekuriteit deposito terugstuur nie, verskaf nie 'n skriftelike aangewese verklaring indien nodig of onwettig enige gedeelte van die huurder se sekuriteit deposito weerhou nie, kan die huurder tot twee keer die bedrag van die deposito plus redelike hofkoste en prokureursfooie.

As 'n verhuurder redelike poging aangewend het om die gedeelte van die sekuriteit deposito terug te betaal wat aan die huurder verskuldig is, en die huurder nie op die deposito aanspraak maak nie, word dit na ses maande die eiendom van die verhuurder.

Wat gebeur met die deposito indien u u eiendom verkoop?

As jy jou eiendom of die eiendom verkoop, anders verander hande, moet jy alle huurders se sekuriteitsdeposito's na die nuwe eienaar van die eiendom oordra. U moet die huurders 'n gesertifiseerde pos stuur wat hulle waarsku dat hul sekuriteit deposito oorgedra is, tesame met die naam en kontakbesonderhede van die nuwe eienaar.

Wat is New Hampshire se deposito wet?

Vir die oorspronklike teks van die sekuriteitsdeposito-wet in die staat New Hampshire, sien asseblief die Hersiene Hersiene Hersiening van New Hampshire. §§ 540-A: 5 tot A: 8 en 540-B: 10.