Onlangse Obamacare-veranderinge vir groot en klein werkgewers

Veranderinge in Werkgewer Mandaat, Boetes, Werkgewer Verslagdoening

Die bekostigbare versorgingswet (ook bekend as "Obamacare" of die "ACA")) is in Maart 2009 in wetgewing aangeneem, en sedertdien het elke jaar meer veranderinge en meer vereistes vir werkgewers gebring . Hierdie artikel bespreek die groot veranderinge in Obamacare wat werkgewers in 2015 raak.

Die bepalings vir besigheid hang af van werkgewergrootte; dit is, op die aantal werknemers. . . So, wat is 'n groot werkgewer teen 'n klein werkgewer?

Bepaling van aantal werknemers

Dit klink eenvoudig, maar natuurlik met die IRS is niks eenvoudig nie. Om te bepaal hoe die ACA jou besigheid sal beïnvloed, moet jy eers die aantal werknemers bereken, hieronder verduidelik. U moet ook die aantal werknemers verlede jaar (2014, in hierdie geval) en hierdie jaar (2015) bepaal.

Of u firma groot of klein is vir Obamacare, hang af van die aantal voltydse ekwivalente werknemers (VTE). Dit is nie net die aantal voltydse werknemers nie, omdat jy dalk werknemers kan hê wat voltyds werk en sommige wat nie werk nie. Eerstens, moet die aantal werknemers bepaal deur die berekening vir voltydse ekwivalent te gebruik.

Noudat jy die aantal VTE bereken het, kan jy besluit of jy 'n klein werkgewer of 'n groot werkgewer is.

Klein werkgewers

'N Klein werkgewer, vir ACA-doeleindes, is 'n onderneming met minder as 50 VE-werknemers. As u 'n kleiner werkgewer is, hoef u besigheid nie te voldoen aan die bepalings van die Wet op Gesamentlike Verantwoordelikheid vir werknemers nie, en u kan in aanmerking kom vir 'n klein besigheidsbelastingkrediet vir gesondheidsorg.

Groot werkgewers

Vir die doeleindes van die ACA word 'n werkgewer met 50 of meer VTE beskou as 'n toepaslike groot werkgewer (ALE). Groter werkgewers moet voldoen aan die bepalings van die Werkgewer Gedeelde Verantwoordelikheid, hieronder uiteengesit, en moet werknemersdekking dekking rapporteer.

'N Oorsig van ACA-voorsiening, volgens werkgewergrootte (van die IRS)

Werkgewers met:

  • Minder as 25 voltydse ekwivalente werknemers kan in aanmerking kom vir 'n klein besigheidsgesondheidsbelastingkrediet om die dekking van die koste van dekking te dek. Lees meer oor hoe jou besigheid dalk kwalifiseer vir hierdie Small Business Health Care Belastingkrediet.
  • Oor die algemeen kan 50 of minder werknemers in aanmerking kom om dekking te koop deur die Small Business Health Options Program (SHOP), deur middel van die gesondheidsorguitruil.
  • 50 of meer voltydse ekwivalente werknemers sal 'n jaarlikse inligtingsopgawe moet indien indien hulle en watter gesondheidsversekering hulle werknemers aangebied het.

Werkgewer Mandaat en Werkgewer Gedeelde Verantwoordelikheidsbetalings

Die primêre ACA-bepaling wat tans in werking is, is met betrekking tot die bepalings van die Wet op Gesinsverantwoordelikheid (Employer Shared Responsibility) .

Groter werkgewers (dié met 50 of meer voltydse ekwivalente werknemers) moet gesondheidsversekeringsdekking bied aan werkers wat voltyds, minstens 30 uur per week, gemiddeld is. Werkgewers wat nie dekking bied nie, moet 'n boete betaal.

Werkgewers wat nie dekking aan minstens 70% van voltydse werkers bied nie, moet 'n boete betaal. In 2016 moet die dekking aan 95% van die werkers aangebied word, en die boete is hoër.

Werkgewers moet ook "bekostigbare" dekking aan hierdie werknemers bied. Indien die dekking nie aan die bekostigbaarheidstoets voldoen nie, moet die werkgewer 'n boete betaal vir elke voltydse werker wat 'n belastingkrediet ontvang vir die aankoop van dekking op 'n uitruil. Dekking word as bekostigbaar beskou as die werknemer dekking vir homself of haarself nie meer as 9,56% van lone dek nie. Die plan moet ook ten minste 60% van die koste van gedekte gesondheidsdienste betaal.

Werkgewersverslagdoening vir alle werkgewers

Werkgewers moet begin met die versameling van werknemersversekeringsdata vir 2015 en rapporteer op daardie data in 2016. Dit is, elke werkgewer moet 'n verslag verskaf wat elke werknemer se gesondheidsversekeringsdekking toon, insluitend of die werkgewer dekking aangebied het en of die werknemer aanvaar of geweier het, sodat werknemers wie kies om nie vir gesondheidsversekering te betaal nie, kan gehef word.

Die verslae sal nodig wees om in Januarie 2016 te begin, vir 2015 dekking en sal voltooi word met behulp van Form 1095-C.

IRS inligting oor die bekostigbare sorg Wet

Vir meer inligting oor die invloed van werknemersgroepgrootte op gesondheidsorg, sien hierdie IRS-webblad oor bekostigbare versorgingsvoorsienings vir werkgewers, wat verduidelik watter bepalings van toepassing is op groot en kleiner werkgewers.