Massachusetts Security Deposit Law

As 'n verhuurder wat beleggingseiendom in die staat Massachusetts besit, is dit belangrik om die sekuriteitsdeposito wette wat u moet nakom, te verstaan. Het jy geweet daar is 'n beperking op die bedrag van die deposito wat jy van 'n huurder kan afhaal? Hou in gedagte dat terwyl daar wette van die land is wat die sekuriteit deposito beheer, daar ook spesifieke reëls mag wees wat van toepassing is op die land of stad waar u huur eiendom geleë is. Daarom is dit ook belangrik om u plaaslike wette na te gaan.

Sekuriteitsdeposito Limiet in Massachusetts

Ja. In Massachusetts kan 'n verhuurder nie 'n huurder meer as een maand se huur as 'n deposito hef nie. Benewens die eerste maand se huur en die deposito voor inskrywing, kan 'n Massachusetts-verhuurder ook die maandelikse huur en betaling van die aankoop en installering van 'n slot en sleutel versoek. Verlede maand se huur moet ook versamel en gestoor word volgens Massachusetts General Law hoofstuk 186, artikel 15b.

Hoe jy die deposito in Massachusetts moet berg

In Massachusetts moet 'n huurder se sekuriteit deposito in 'n afsonderlike rentedraende rekening in Massachusetts geplaas word. Die sekuriteit deposito mag nie met enige ander fondse gebring word nie. Die verhuurder moet die huurder die jaarlikse rente op die deposito betaal, met behulp van óf vyf persent rente of die rentekoers van die bankrekening.

Die huurder kan kies om hierdie rente af te trek van hul maandelikse huurbetaling .

Indien 'n huurkontrak voor 'n volle jaar beëindig word, moet die verhuurder die huurder voorsien van die volle rente wat op die deposito binne 30 dae na die huurkontrak beëindig is. Elke jaar moet die verhuurder ook aan die huurder 'n skriftelike verklaring gee wat aandui:

Is skriftelike kennisgewing vereis na ontvangs van die deposito in Massachusetts?

Ja. 'N Huurder moet 'n huurder voorsien van drie aparte kennisgewings.

Onmiddellike Kennisgewing

Wanneer 'n verhuurder of 'n verhuurder se agent 'n sekuriteitsdeposito van 'n huurder ontvang, moet hy of sy die huurder dadelik 'n skriftelike kwitansie voorsien waarin die volgende vermeld word:

Verklaring van kondisie kennisgewing binne 10 dae

By ontvangs van die deposito het 'n verhuurder 10 dae om die huurder 'n aparte kennisgewing te gee wat die toestand van die eiendom wat die huurder verhuis, aandui. Die kennisgewing moet insluit: Na ontvangs van hierdie skriftelike kennisgewing het die huurder 15 dae om die verhuurder 'n afsonderlike skriftelike kennisgewing te gee met die lys van skadevergoeding in die eiendom.

Die verhuurder kan die skadevergoeding onderteken of aanvaar of 'n dokument heg wat duidelik is dat hulle nie saamstem met die skadevergoeding nie.

Kennisgewing waar sekuriteit deposito aangehou word

Binne 30 dae na ontvangs van die deposito, moet die verhuurder die huurder skriftelik in kennis stel van die naam en adres van die bank, die rentekoers, die bedrag wat gedeponeer is en die rekeningnommer waarop hul sekuriteit deposito gehou word.

Versuim om dit te doen, gee die huurder onmiddellik die volle terugbetaling van hul sekuriteit deposito onmiddellik.

Die soort deposito rekords wat die verhuurder moet hou

In Massachusetts is die verhuurder verplig om rekords te hou van enige eenheid waarin 'n sekuriteit deposito ingesamel is. Die rekord moet insluit:

Die verhuurder moet die huurder toegang gee tot hierdie deposito rekord op versoek gedurende normale besigheidsure. Versuim om dit te doen kan daartoe lei dat die huurder die volle bedrag van die deposito, plus enige rente verskuldig, teruggestuur word. Die verhuurder moet hierdie lys vir twee jaar hou nadat die huurkontrak beëindig is.

Enkele redes waarom u 'n huurder se deposito in Massachusetts kan hou

Huurders in Massachusetts mag toegelaat word om die hele of 'n gedeelte van 'n huurder se sekuriteitsdeposito te hou vir die volgende redes:

Wanneer jy 'n huurder se sekuriteit deposito in Massachusetts moet terugbesorg

Die deposito, minus enige aftrekkings, moet 30 dae na die huurgeld aan die huurder teruggestuur word. Indien enige aftrekkings gemaak is, moet die verhuurder die huurder voorsien van 'n gespesifiseerde lys van aftrekkings, insluitend die aard van die skade, koste om die skade en enige verwante kwitansies te herstel.

Wat gebeur met die deposito indien u u eiendom verkoop

In die geval dat die eiendom verkoop word of eienaarskap op 'n ander manier oorgedra word, is die verhuurder verantwoordelik vir die oordrag van die deposito plus enige rente aan die nuwe eienaar. Die nuwe eienaar is dan verantwoordelik om die huurder binne 45 dae na die oordrag in kennis te stel dat hulle nou verantwoordelik is vir die deposito, insluitende hul naam, besigheidsadres en telefoonnommer.

Massachusetts 'Security Deposit Law

As u belangstel om die oorspronklike teks van die wet oor sekuriteitsdeposito's in Massachusetts te besigtig, raadpleeg asseblief Massachusetts Algemene Wet Hoofstuk 186, Artikel 15b. Sien # 6 van Artikel 15b vir die gevolge indien u nie voldoen aan enige deel van hierdie wet op deposito's nie .