Leer hoe werknemers kan sug vir nie-betaling van lone

Wat as jou besigheid in die moeilikheid is en dat jy koste moet besnoei? Sny oorhoofse werknemers of ontslag, maar moenie verwag dat werknemers gaan sonder om betaal te word nie. U het 'n wettige verpligting om werknemers se lone aan hulle te betaal. En hulle kan jou dagvaar om betaal te word.

Nie-betaling van Oortyd

Moenie probeer om speletjies te speel met hierdie regsverpligtinge deur truuks met werknemervoordele te speel nie. In een geval is die Sugar Plum Fairy Baking Company gedagvaar deur werknemers vir nie-betaling van oortyd, tesame met ander arbeidswetskendings.

Die maatskappy het na bewering werknemers in twee tjeks betaal. Een tjek was vir lone tot 40 uur per week, waaruit aftrekkings geneem is. Die tweede tjek was vir oortyd op 'n regte tyd sonder aftrekkings. As hierdie aanklagte waar is, is die maatskappy se praktyke op verskeie maniere onwettig:

Nie-betaling van gereelde en oortyd lone

In 'n ander regsgeding, in 2015, het werknemers van Chipotle die maatskappy gedagvaar en gesê hulle moes gedwing word om te werk sonder om te betaal en om van die klok af te werk.

Gebruik Paychecks as straf

U is ook nie wettig in staat om 'n betaalstaat te weerhou as straf vir werknemer se nie-nakoming van reëls.

In 'n geval in Oregon wou 'n werkgewer betaalkontrakte van werknemers hou wat nie tydskrifte betyds geteken het nie. Dit is ook 'n nee nee. U as die werkgewer is verantwoordelik vir die opspoor van ure wat gewerk is en werknemers betaal op gereelde betaaldatums. Werkgewers wat werknemers wil dissiplineer, moet 'n ander manier vind om dit te doen, behalwe terughouding van salarisse.

As jy bankrotskap verklaar

As u besigheid bankrotskap verklaar en u geld aan werknemers verskuldig is, word hulle krediteure soos ander en hulle mag nie betaal word wat hulle skuldig is nie. Werknemers is nie in die prioriteitsklas van krediteure nie, en hul lone, salarisse of opdragte moet binne 180 dae voor die bankrotskap verdien word, tot 'n maksimum van $ 10,950 vir elke individu. Dus, terwyl hierdie betalings beperk is, is hulle steeds deel van die bankrotskapuitbetaling .